Yahoo! vil kapre ti prosent av trafikken

Yahoo! i Norge ligger stadig mange tusen lesere etter SOL, men vil på sikt prøve å kapre 10 prosent av trafikken i hele Skandinavia. General manager Jeffrey Westman innrømmer at det blir vanskelig, og han plotter ut SOL med Kvasir som viktigste utfordrer.

Hvordan "nye SOL" kommer til å se ut etter lederskifte, omorganisering og ny forretningsplan, er usikkert. Men det synes klart at SOL-tjenesten vil bli styrket gjennom avtalen med CNN og Kvasirs fusjon med AltaVista.

Dermed blir det enda vanskeligere for Yahoo! å få til etablert seg skikkelig i Norge.

- Vi vil ha 10 prosent av online-markedet i Skandinavia. I Norge er dette ikke realistisk ennå, hvor SOL er jo den klart største nettaktøren, eid av Schibsted og Telenor. Det er vanskelig å gripe inn i kapitalstrømmen mellom de store selskapene, mener Westman.

Han ser på SOL med nettkatalogen Kvasir som største konkurrenter på det norske markedet.

- Det er en hard konkurrent fordi de er startside for Telenors internettkunder. Men vi har global dekning med annonser og innholdstjenester, med muligheter for samarbeid med store internasjonale selskap, og vi kan dermed dra inn mye penger til Yahoo! Norge som de ikke klarer, sier Westman.

I Sverige er de fremste konkurrentene Torget og Passagen, mens det i Danmark er Jubii som er den hardeste konkurrenten.

Hovedkontoret til Yahoo! Skandinavia ligger i Stockholm, og der ligger også kontorene til Yahoo! Norge og Danmark i tillegg til det svenske kontoret.

- På lik linje med at Europa-hovedkontoret ligger i London, og det globale hovedkontoret i Santa Clara i USA, ligger det skandinaviske i Stockholm. I alle land har vi sentraliserte kontor først, og etterhvert blir det åpnet kontor i hvert land. For Yahoo! Norge har vi innholdsleverandører i Norge som setter inn i kataloger. Er det uklare ting, ringer vi bibliotekhøgskolen i Oslo. Når det er penger nok i kassen, vil vi opprette et eget norsk kontor. Det danske markedet er sterkt, så vi har budsjettert å åpne et dansk kontor rundt juni 1999, sier Westman.

- De siste to månedene har vi hatt 10 prosent trafikkøkning hver uke. Vi har gått fra 325.000 eksponeringer til 700.000. I denne perioden har vi sponset flere events, og har vært mer synlig enn tidligere. Det skandinavisk marked begynner å bli modent. Kvasir kom tidlig, og mange er lojale til denne tjenesten.

De siste tallene fra Norsk Gallup Institutt viser at SOL.no har 317.000 ukentlige brukere, mens Yahoo.no ligger et godt stykke etter med 237.000 brukere. På daglig basis er forskjellen enda større med SOLs tjeneste på 128.000 brukere og Yahoo! med 62.000 brukere.

Spørsmålstillingen i Gallup-undersøkelsen skiller imidlertid ikke mellom den norske og den internasjonale versjonen av Yahoo! (yahoo.no og yahoo.com).

Til toppen