Ytterligere omsetningssvikt for Siebel

Omsetningen til CRM-leverandøren Siebel fortsetter å falle. I siste kvartal stupte lisensinntektene med 37 prosent.

Tallene for siste kvartal viderefører en årelang trend med omsetningsnedgang hos CRM-leverandøren Siebel Systems. I forhold til samme kvartal i 2001, falt omsetningen i desember-kvartalet 2002 med 19 prosent til 395 millioner dollar. Lisensinntektene sviktet mest: ned 37 prosent til 157 millioner dollar.

Driften gikk i pluss, men restruktureringsomkostninger på 96 millioner dollar ga 38 millioner dollar i tap, tilsvarende åtte cents per aksje. I desember-kvartalet 2001 gikk Siebel 66 millioner dollar i pluss. I 2002 ble Siebel-staben redusert med 1100 årsverk, tilsvarende 16 prosent.

Toppsjef Thomas Siebel har tatt konsekvensen av nedgangen. Han har de siste årene nøyd seg med en symbolsk lønn på 1 dollar i året. Da de siste kvartalstallene ble lagt fram, kansellerte han alle aksjeopsjonene han hadde fått siden 1998, slik at hans eierandel i selskapet ble redusert fra 13,5 prosent til 10,7 prosent.

Til toppen