Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Bedrifter som tar i bruk disse tjenestene sparer en tredjedel av budsjettet

Undersøkelse viser at bedrifter som er modne på bruk av skytjenester både sparer penger på IT-drift, og bruker dobbelt så mye på innovasjon og utvikling.

Digi CMI 2016 Tieto.jpg
Digi CMI 2016 Tieto.jpg
Del
Tieto Cloud BrandStory
Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester. Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og våre globale leveransesentre. I mer enn 40 år har vi levert IT-tjenester til kunder i Norden. Tieto har 150 cloud-kunder og har flyttet mer enn 7 000 servere til skyen. I Norge er Tieto lokalisert i 9 byer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Vi har 13 000 ansatte i mer enn 20 land. Tieto Skytjenester

En fersk rapport fra analysebyrået Radar, utarbeidet på vegne av Tieto, slår fast at bedrifter som er modne i bruk av skytjenester har 34 prosent lavere IT-driftskostnader. Sammenlignet med konkurrentene bruker disse bedriftene dobbelt så mye på innovasjon og utvikling.

Det er altså store muligheter for effektivisering og besparelser i skyen. Likevel er det kun 12 prosent av bedriftene som er modne for å ta i bruk skytjenester.

Større vekst i Norge enn i Sverige

Bruken av skytjenester har økt dramatisk i Norge de siste årene, og trenden ser ut til å fortsette i 2016. Det viser undersøkelsen Cloud Maturity Index 2016, som er utført for andre år på rad. 

Nærmere 64 prosent av norske organisasjoner og selskaper benytter seg i dag av skytjenester, en oppgang fra 46 prosent i 2015. I gjennomsnitt bruker norske selskaper og organisasjoner 4,2 prosent av IT-budsjettet på skytjenester, og satsingen forventes å øke med 24 prosent i 2016. I Sverige forventes veksten å bli på 22 prosent.

– Den sterke veksten kan delvis forklares med at IT-leverandørene erstatter tradisjonelle tjenester med mer fleksible, skybaserte løsninger. Men først og fremst handler det om at kundene innser verdien av å anvende skytjenester til å digitalisere hele virksomheten. Selv de kompliserte og sensitive virksomhetsområdene digitaliseres i takt med at sikkerheten forbedres, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge. 

Umodne brukere i Norge

Undersøkelsen viser at selskaper kan hente ut store gevinster ved å ta i bruk skytjenester, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.
Undersøkelsen viser at selskaper kan hente ut store gevinster ved å ta i bruk skytjenester, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

Majoriteten av selskapene i Norge er fortsatt på et umodent eller grunnleggende nivå når det gjelder bruk av skytjenester. Bare 12 prosent regnes som modne og 24 prosent som kunnskapsrike, mens 49 prosent har grunnleggende kunnskap og 15 prosent er umodne.

– Nærmere halvparten av beslutningstakerne anser skytjenester som den beste løsningen for å støtte innovasjon i bedriften, men mange bruker fortsatt tjenestene på en ineffektiv måte. Altfor mange ser til og med skytjenester som en kortsiktig løsning for å kutte kostnader, heller enn en viktig del av selskapsstrategien. Her er det behov for et nytt tankesett for ikke å havne bakpå i den digitale omstillingen, sier Schøyen.

Flere utvikler skystrategi – offentlig sektor tar innpå privat sektor
Rapporten viser tydelig at skytjenester har fått en plass på selskapenes agenda. Forskjellen i modenhet mellom ulike bransjer har blitt mindre det siste året. Offentlig sektor står for den største økningen, men både offentlig sektor og industrien har tatt et stort steg i riktig retning. Finanssektoren er fortsatt den mest modne når det kommer til bruk av skytjenester.

Vis mer

– Den store økningen i offentlig sektor skyldes at kunnskapen om fordelen ved skytjenester øker, samtidig som leverandørene i dag tilbyr skytjenester som er tilpasset offentlig sektors behov, slik som hybride og bransjespesifikke løsninger. Industrien øker også, men ligger fortsatt lengst bak totalt sett. Det handler først og fremst om at man tradisjonelt har hatt egne in-house-løsninger og er mindre modne bestillere av IT-tjenester, sier Schøyen.

Tør ikke ta gevinst

I forrige uke la Rambøll frem rapporten «IT i praksis 2016». Rapporten peker på at halvparten av offentlige virksomheter ikke tar ut gevinst i form av kostnadskutt eller nedbemanning når IT-prosjekter effektiviserer en tjeneste.

I paneldebatten etter fremleggelsen av rapporten bekreftet Skattedirektør Hans Christian Holthe at det er vanskelig å ta ut gevinst i det offentlige. Administrerende Direktør i Difi, Steffen Sutorius, var tydelig på gevinstrealisering må bli en del av kravene til offentlige prosjekter. Han mente det må bli slutt på at man ser potensialet for gevinst, men aldri tar den ut.

– Cloud Maturity-rapporten viser at virksomhetene kan hente ut store gevinster ved å ta i bruk skytjenester. Gevinstene kan realiseres på ulike måter, og kan resultere i både lavere driftskostnader og økt innovasjon. Her bør offentlig sektor lære av private bedrifter slik at økt bruk av skytjenester i offentlig sektor også gir bedre samfunnsøkonomi, avslutter Schøyen.

Last ned hele studien her » 

Les flere artikler fra Tieto Cloud