BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: 3 myter om skytjenester
Innhold fra annonsør

3 myter om skytjenester

 

Skyløsninger er for veldig mange fremdeles noe nytt og mystisk. Jeg ønsker å dele tre myter jeg har møtt etter flere års arbeid med skytjenester i Software Innovation – som nå er en del av Tieto.

Forhåpentligvis bidrar dette til å avmystifisere de ulike oppfatningene som jeg har inntrykk av at organisasjoner, som har mye å tjene på å gå over til skytjenester, kan sitte med. Sitatene under er hentet fra korrespondanse med potensielle kunder.

Myte 1:

«Mine data er ikke lenger like sikre. Vi har våre filer lokalisert i en fin mappestruktur på en helt ny server. Det kjøres kontinuerlig backup til en litt eldre server.»

Mappestrukturen lar jeg ligge, den kan vi ta en annen gang. La oss heller se på disse serverne. Hvor trygg er du egentlig på at disse serverne fungerer når du kommer på jobb i morgen? Hvis du kan svare ja på alle punktene under, så er du rimelig sikker.

  • Har kjøleanlegget en stabil temperatur på 22 grader?
  • Er det installert UPS som sikrer serverens viktigste komponenter mot strømbrudd, overspenning med mer?
  • Befinner serverne seg på to helt ulike lokasjoner?
  • Har dere ressurser som er eksperter på nettverk og serverdrift?

Jeg mistenker dessverre at de fleste, spesielt mindre offentlige organ og private virksomheter, ikke kan svare ja, eller er usikre, på alle disse spørsmålene. Ved kjøp av skytjenester er alle disse områdene inkludert i en fast pris per bruker per måned.

De største tilbyderne av skyløsninger har investert ubeskrivelig mye penger i sikkerhet, infrastruktur og drift. Ta Microsoft som et eksempel. De har investert 15 milliarder dollar i sin globale skyinfrastruktur. Jeg vil tørre å påstå at de ansatte ved disse datasentrene er blant verdens mest kompetente ressurser innen datasikkerhet og drift. I tillegg jobber noen av verdens beste hackere til enhver tid med å bryte seg inn på datasentrene, da selvsagt ansatt av Microsoft til å gjøre nettopp dette for å avdekke sikkerhetssvikt.

Myte 2:

«Standard programvare passer ikke for oss.»

Er du helt sikker på det? Ja, det er mye mulig at dere er en spesiell virksomhet, men selv svært forskjellige organisasjoner har veldig ofte like behov knyttet til informasjonshåndtering, saksbehandling og dokumenthåndtering.

I arbeidsmøter kan rådgivere kartlegge prosesser og behov og basert på det foreslå hvordan dere kan tilpasse rutiner og prosesser for å få meste mulig verdi ut av løsningen.

Mange glemmer at skreddersøm også fører til oppgraderingskostnader. Standardprodukter er mindre komplekse å oppgradere, og dermed reduseres kostnadene betraktelig. Ulike kunder på samme skyløsning er alle på samme versjon, uten skreddersøm. Derfor kan en løsning oppgraderes for alle kunder bare dager etter at det er lansert ny funksjonalitet. Med en skyløsning er du alltid først på siste versjon.

Myte 3:

«Alt virker bra, men fortell oss om de skjulte kostnadene.»

Når man velger å anskaffe en skyløsning, er det, som med all annen programvare, viktig at man setter seg inn i kostnadsbildet. De aller fleste skyleverandører opererer med en fast pris per bruker per måned. Når man skal vurdere kostnadene kan det være lurt å sammenligne med alternativet, det vil si å få programvaren installert lokalt. Her er noen av kostnadene knyttet til lokal installasjon:

  • de nevnte serverne med tilhørende løpende kostnader (installasjon, oppgradering, vedlikehold, osv.)
  • driftspersonell til å drifte løsningen
  • support og vedlikeholdsavtaler
  • større implementeringsprosjekt
  • oppgraderingsprosjekter

Ved kjøp av skytjenester er disse kostnadene vanligvis inkludert i den månedlige prisen per bruker. For større virksomheter med sofistikerte behov og prosesser kan en lokal installasjon være riktig, men det er min påstand at svært mange virksomheter, kanskje de fleste, kan klare seg med «best practice»-programvare. Og det vil være et av de mest økonomisk fornuftige valgene du tar.

Blogginnlegget til Andreas Munch, Head of SaaS Operations og dataarket hvor du kan lære mer om hva skytjenester er og hvilke fordeler det gir deg finner du her:
Se hele innlegget her »
Hva er skytjenester, og hvorfor velge dem? »