Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Er kommune-Norge klar for skytjenester?

I april slapp regjeringen stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» med ønske om å få fortgang i digitaliseringen av offentlig sektor på tvers av forvaltningsnivå.

Del
Tieto Cloud BrandStory
Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester. Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og våre globale leveransesentre. I mer enn 40 år har vi levert IT-tjenester til kunder i Norden. Tieto har 150 cloud-kunder og har flyttet mer enn 7 000 servere til skyen. I Norge er Tieto lokalisert i 9 byer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Vi har 13 000 ansatte i mer enn 20 land. Tieto Skytjenester

I april slapp regjeringen stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» med ønske om å få fortgang i digitaliseringen av offentlig sektor på tvers av forvaltningsnivå. Målet er å fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor gjennom smartere og mer brukervennlige IT-løsninger som kommer næringsliv og innbyggere til gode.

Tankesettet er interessant fordi den tradisjonelle tredelingen mellom kommune, fylke og stat viskes ut, og ideen om én digital sektor der samhandling skjer mellom stat og kommune, blir til.

Staten tar et større ansvar

Stortingsmeldingen peker på at staten skal være en viktig aktør innen digitaliseringen, men at det er et felles todelt ansvar, også økonomisk. Eventuelle investeringskostnader fordeles mellom kommunal og statlig sektor. Statlig sektor får ansvar for å utvikle helhetlige digitale løsninger som kommunesektoren kan benytte. Staten tar med andre ord et større ansvar for å videreutvikle og styrke felleskomponenter som Altinn, BankID og MinID slik at disse forventes å kunne brukes av hele offentlig sektor.

Dermed blir det enklere for kommuner å knytte opp egne fagtjenester for å utveksle informasjon mellom næringsliv og innbygger og det offentlige. Difis rolle styrkes, og de får et tydeligere ansvar for å lage en oversikt over planlagte statlige digitaliseringsinitiativ. Difi skal også vurdere hvilke gevinster disse initiativene vil ha når de realiseres. Hver enkelt statlig virksomhet skal samhandle med Difi og KS på digitaliseringsområdet.

Meldingen har fått ros for at den langt på vei legger opp til bedre samordning mellom kommune og stat, men har også fått kritikk for manglende detaljer om hvordan det skal gjøres i praksis. 

Ingen enkel oppgave

Det er ingen enkel oppgave å digitalisere kommunesektoren. Komplekse fagsystemer bremser effektiviteten, og stordriftsfordeler og kommunereformen vil selvsagt påvirke veien videre. En forutsetning for å lykkes med digitaliseringen er å sikre et høyt og modent kompetansemiljø i både små og store kommuner. Og naturlig nok vil et stort fagmiljø i form av sammenslåtte kommuner sørge for dette.

Som en motsats til store komplekse IT-leveranser har regjeringen tatt til orde for at skytjenester skal vurderes. Skytjenester er skalerbare tjenester som blir levert over nett i form av programvare, databehandling eller lagring der en kommune kun betaler for kapasiteten den har brukt.

Fordelene er mange, særlig for mindre kommuner:

  • Ingen store engangskostnader
  • Forutsigbare lave månedlige kostnader
  • Alltid nyeste versjon av programvaren
  • Ingen behov for å avskrive og oppgradere utdatert programvare
  • Skalering av brukere og kostnader i takt med behov
  • Redusering av kostnader til IT-drift
  • Frigjøring av tid slik at ansatte kan jobbe med mer strategisk viktige oppgaver
  • Regjeringens skystrategi viser at kommune-Norge er moden for skytjenester. Lovverket skal moderniseres, og arkivloven revideres og legge til rette for digitalisering.

Små og store kommuner står overfor et spennende løft fremover, og en digitaliseringsanalyse med prosesskartlegging og gevinstrealisering kan gjøre det enklere å finne veien videre mot en heldigital kommune.

Lær mer om hvorfor du bør ta steget opp i skyen »