BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Hvordan lykkes ved overgangen til outsourcing
Innhold fra annonsør

Hvordan lykkes ved overgangen til outsourcing

I en verden i konstant endring har outsourcing av IT-tjenester blitt mer utbredt for stadig flere bedrifter. Den konstante strømmen av nye teknologiske trender - for eksempel nettskyløsninger, big data, M2M, mobil og sosiale medier - endrer måten vi jobber på og hvordan de ulike bransjene fungerer.

Ny teknologi er drivkreftene bak den pågående forretningstransformasjonen, og har ført til en situasjon hvor det bare er de spillerne som har fokus på digitalisering som fortsatt vil henge med i konkurransen. Derfor søker mange bedrifter hjelp hos IT-konsulentselskaper, ikke bare for å outsource IT-miljøet, men også for å få veiledning gjennom forretningstransformasjonen.

Sammenlignet med outsourcing som ble gjennomført for ti eller tyve år siden, er ikke lenger kostnadsbesparelser den viktigste drivkraften. I dag ønsker bedriftene å oppnå et konkurransefortrinn – en ny og forbedret virksomhet.

Velg riktig transformasjonspartner

Konkurransen hardner til innen IT-bransjen, spesielt med de mange nye og aggressive spillerne som har kommet inn på banen. Dagens kunder er også mer kompetente som kjøpere, fordi de allerede har vært gjennom flere outsourcingsprosjekter. Det betyr at kundene kjenner til de mulige fallgruvene og ser etter mer enn pris når de velger leverandør. Det de ønsker er en partner som kan støtte dem gjennom hele forretningstransformasjonen.

Én av de viktigste faktorene ved outsourcing er det sømløse samarbeidet med kunden. Det kreves gjensidig tillit og forpliktelser for at gjennomføringen skal bli vellykket, og på denne måten vil alle parter også ha de samme målene og forventningene.

I Tieto har vi de siste årene investert mye i evnen til å håndtere transformasjoner, slik at vi kan være en erfaren transformasjonspartner for kundene våre. Planlegging og samarbeid med alle parter involvert er et suksesskriterie for at overgangen skal bli så smidig som mulig.

Hvordan oppnå en vellykket overgang

Ousourcing består vanligvis av fire faser med tjenestelevering: planlegging, overgang, transformasjon og stabil tilstand. Overgangsfasen fra gammel til ny plattform er alltid kritisk. Den legger grunnlaget for hele prosjektet, og avgjør dermed om outsourcingen blir en suksess eller en fiasko. Vellykkede overganger kjennetegnes ved at alle kritiske faktorer blir tatt tak i og håndtert riktig. Hvis noen av disse faktorene blir oversett, kan hele prosjektet stå i fare for å mislykkes.

Én av de største fallgruvene ved alle overgangsprosjekter, er mangelen på god planlegging. Når planleggingen av outsourcingen skjer i full fart, for eksempel for å fremskynde overgangsfasen, går det ofte galt. Rask tilnærming fungerer ikke i store prosjekter. Det er nødvendig å sette av god tid til planlegging for å kunne utarbeide en realistisk prosjektskisse, tidsplan og budsjett. Hvis tidsplanen ryker på grunn av mangel på god planlegging, medfører det ofte økte kostnader for kunden.

Overgangen står og faller på menneskene

Andre viktige suksessfaktorer i en outsourcingsprosess, er å bygge et kompetent team som gjerne har erfaring med lignende prosjekter, samt den beste praksisen, prosessene og metodene som er oppnådd under tidligere arbeid. I tillegg til erfaring og kompetanse, er håndteringen av overgangen en annen viktig suksessfaktor: hvordan håndtere kundens og de ansattes forventninger når virksomhetens kjerneprosesser gjennomgår en transformasjon.

Vi motsetter oss gjerne større endringer, og derfor er nøye planlegging og åpen kommunikasjon nødvendig for å håndtere forventningene. Overgangen står og faller på menneskene.

Les mer på Tietos hjemmesider.