×
Annonse fra TUM Studio for

Bygger verdensledende bankprodukter i skyen

I DNB er vi mange som er involvert i arbeidet både med å flytte det vi allerede har, og å utvikle nytt i skyen, på tvers av bankens produkter og tjenester.
I DNB er vi mange som er involvert i arbeidet både med å flytte det vi allerede har, og å utvikle nytt i skyen, på tvers av bankens produkter og tjenester. (Stig B. Fiksdal)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

DNBs sky-univers – modernisering, effektivisering og nyutvikling

 

Vi er på en endringsreise hvor vi beveger oss bort fra tradisjonelle prosjektbaserte arbeidsmåter til mer stabile, autonome team. Teamene kaller vi for Tech Families og hver familie har ende-til-ende-ansvar for ett eller flere av DNBs produkter. Så langt det lar seg gjøre jobber vi etter DevOps-tankegangen «you build it, you run it». Vi vil at våre IT-ingeniører skal trives og få bidra til å skape verdi for kundene og samfunnet.

En viktig del av vårt arbeid er det å få på plass gode samarbeids- og utviklingsprosesser i banken, samtidig som vi bygger brukervennlige løsninger for kundene våre. Bruk av skyteknologi gir oss muligheten til å bygge bedre, mer brukervennlige og fleksible løsninger, og målet vårt er å skape kundeløsninger i verdensklasse innenfor hele spekteret av finansielle produkter og tjenester. AWS og Azure er valgt som skyplattform, og selv om relevant og topp moderne teknologi er et godt utgangspunkt for suksess, er vi avhengig av det rette folka for å komme helt i mål. 

Klikk her hvis du vil bli en del av laget »

Bygger verdensledende plattform for digitale bankprodukter

 

For å skape verdens beste digitale bankprodukter for våre over 2 millioner personkunder og 225.000 bedriftskunder, jobber vi med å utvikle en ny plattform i skyen hvor våre produktutviklere kan bygge, eller komponere, produkter og tjenester basert på forhåndsdefinerte byggeklosser (composable banking platform). Plattformen bygges på AWS med bruk av asynkrone mikroservices og big data – dette legger til rette for skalerbarhet og rask utvikling med utmerket kvalitet. Her jobber IT og forretning tett sammen i kryssfunksjonelle team, og vi følger innovasjon og utvikling i markedet nøye for å utnytte de nyeste og mest moderne teknologier.

Utvikler sentral plattform for hjelp til selvhjelp på skyteknologi

 

Tech Familien Cloud Platforms er et sentralt miljø ansvarlig for at resten av organisasjonens applikasjoner skal kunne kjøre stabilt og sikkert i skyen. DNB er for mange kjent som en organisasjon hvor vi primært utøver bestilling av IT-tjenester, men med nye og moderne måter å arbeide på endrer vi på dette, og sentral styring av skyplattformen tilrettelegger for å kunne jobbe godt sammen på tvers. Cloud Platforms-familien jobber tett på det aller nyeste innen skytjenester, og bistår samtidig resten av organisasjonen med råd om hvordan teknologien utnyttes på best mulig måte. Planlegging og utvikling av infrastruktur for stabil og sikker drift står sentralt, samtidig som utviklingen av en selvbetjeningsplattform bidrar til økt kunnskap om skyteknologi på tvers av banken.

Høy aktivitet i Mobilbanken og Spare-appen

 

 

Sparing og investering har skutt fart den siste tiden, og DNB Mobilbank og Spare-appen er to av de mest brukte finans-appene i Norge. Målet vårt er at vi skal ha Norges beste løsninger med de mest fornøyde kundene – så langt sparer 200.000 av DNBs personkunder i Spare, og denne brukes oftere til å gjøre fondskjøp enn nettbanken. Bare det siste halvåret har bruken av Spare økt med 40 %, Fondsrådgiveren i appen har gitt brukerne våre råd nesten 100.000 ganger, og både Spare og Mobilbanken utvikles kontinuerlig med ny funksjonalitet. Både Mobilbanken og Spare er native-apper bygget på AWS fra start, med nyeste Swift på iOS og Kotlin på Android. 

 

DNBs innsiktsplattform bygges på AWS

 

DNBs innsiktsplattform er stedet hvor buzzord som Big Data og Artificial Intelligence blir til virkelighet. Her bringer vi sammen data og kode med mål om nyskapende innsikt og verdifulle dataprodukter på tvers av hele banken. Kjernen i arbeidet er utvikling av ny og eksisterende funksjonalitet, implementering av nye modeller for avansert analyse og å levere datarelaterte produkter både til kommersiell bruk og av compliance-hensyn. Plattformen bygges på AWS, og gjennom blant annet DevSecOps er målet å automatisere så mye som mulig og gi brukerne friheten til å utforske, lære, designe og implementere på egenhånd.

Ny betalingsplattform

 

 

Mer enn 120 DNB-ere jobber hver dag med å utvikle og drifte fremtidens betalingsplattform (New Payment Platform). Her leveres moderne banktjenester bygget på Java, både on-prem og i skyen. Vi er blant annet involvert i moderniseringen av betalingsløsninger på tvers av nordiske land, et initiativ i regi av P27 Nordic Payment Platform AB Og den Svenska Bankföreningen. Norge og DNB har i mange år vært langt fremme på betalings- og oppgjørsløsninger, og gjennom detlagelse i Finans Norge samarbeider DNB med andre norske banker for å sikre kundene adgang til den meste effektive betalingsinfrastrukturen og de beste betalingsproduktene.

Les mer om DNBs involvering i P27-samarbeidet her »

Digitalisering av kredittprosessen for bedriftskunder

 

Spørsmål og problemstillinger rundt kreditt er noe av det viktigste og mest krevende vi jobber med som bank, og det å kjenne kunden godt og kunne gi raske avklaringer på kundens spørsmål rundt finansiering er et stort konkurransefortrinn. Hver dag strømmer summer i milliardklassen gjennom våre systemer, verdikjeden er kompleks og regulatoriske krav og regelverk må ivaretas. Det sier seg selv at digitalisering av kredittprosessen for bedriftskunder er en utfordrende oppgave, men nødvendig for å møte dagens og fremtidens kundebehov, og av samme årsak jobber vi med å flytte kredittprosessen fra on-prem til cloud. Her står teknologier og programmeringsspråk som Java, JavaScript, TypeScript og Kotlin sentralt, og ny skyplattform bygges på AWS.

Bli med oss å skape de beste kundeopplevelsene

 

Vil du være med oss på reisen mot sky? Vis din interesse her!

Klikk her »

Sterke kunderelasjoner er avgjørende for å holde på kundene og sikre at vi opprettholder lønnsomhet. Med en gradvis mer åpen infrastruktur, lavere kostnad for å bytte bank og synkende lojalitet vil det bli stadig vanskeligere å «eie» kunderelasjonen. Vi må derfor gjøre oss fortjent til den igjen og igjen gjennom hver opplevelse kunden har med oss.

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg inkludert, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen