Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hun leder den største digitale satsingen i det offentlige Norge. Dette ser hun etter i en kollega

Bente Leirvik Dahle i Skatteetatens kaffebar på Helsfyr i Oslo
Bente Leirvik Dahle i Skatteetatens kaffebar på Helsfyr i Oslo TUM Studio
Del
Produsert av TUM Studio

Skatteetaten går for tiden gjennom en massiv digital fornyelse, takket være et syvårig program som kalles Fremtidens Innkreving. I løpet av de siste årene har etaten fått ansvar for nesten alt som finnes av offentlig innkreving i Norge, og Fremtidens Innkreving skal optimalisere og effektivisere innkrevingen for alle offentlige etater. Det skal bli enda enklere å forholde seg til det offentlige, og brukerne skal få bedre hjelp til rettigheter og plikter.

Dette store programmet utvikles av et av landets beste og mest fremtidsrettede IT-miljøer. Men for at det hele skal gå så smertefritt som mulig, kreves det også skikkelig ledelse.

I gode hender

Bente Leirvik Dahle leder Fremtidens innkreving. Her i Skatteetatens lokaler på Helsfyr i Oslo. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Bente Leirvik Dahle leder Fremtidens innkreving. Her i Skatteetatens lokaler på Helsfyr i Oslo. Foto:  TUM Studio

Bente Leirvik Dahle er programleder for Fremtidens Innkreving i Skatteetaten, og har full oversikt over hva som kreves for å få fremgang, og hva som kreves av nye prosjektleder-kolleger. Hun har fra før lang erfaring med komplekse og omfattende prosjekter.

– Jeg startet i Skatteetaten i mai 2020, og før det jobbet jeg i Telenor. Der hadde jeg ulike roller som prosjektleder og leder, både innen IT og forretningssiden. Hele karrieren har jeg hatt tendens til å havne i store og komplekse ting. Det er noe med disse utfordringene som passer meg, sier Bente.

Hun deler gledelig av sine erfaringer med å holde tråden i Fremtidens Innkreving. Programmet har nemlig behov for flere prosjektledere, som kan ta tak i de relevante utfordringene.

– Jeg hørte om Fremtidens Innkreving gjennom noen bekjente, og ble trigget av flere aspekter av det. For det første er det meningsfullt å jobbe med noe som er så viktig for samfunnet. Vi jobber med noe som betyr mye for folk og bedrifter og hele Norge. Digitalisering handler om ny teknologi, men samtidig vel så mye om forretning og brukere. Det å jobbe i skjæringspunktet mellom bruker, forretning og IT er veldig spennende, sier Bente.

Vil du lede viktig digitaliseringsprosjekt med stor nytte for Norge? »

Fremtidsrettet og kreativt miljø

Min jobb handler veldig mye om å prate med folk, sier Bente Leirvik Dahle, her i samtale med kollega i Skatteetaten. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Min jobb handler veldig mye om å prate med folk, sier Bente Leirvik Dahle, her i samtale med kollega i Skatteetaten. Foto:  TUM Studio

Leirvik Dahle skryter gledelig av IT-miljøet i Skatteetaten, og peker på at det er et veldig kompetent miljø, helt i front på teknologisiden, og langt fremme når det gjelder digitalisering.

– Det er bare å se på skattemeldingen og hva man har gjort der, sammenlignet med andre land i Europa. Det er ordentlig banebrytende. Og her sitter vi nå med det største digitaliseringsprosjektet i offentlig sektor.

Leirvik Dahle har røtter i privat sektor, og det er en del tydelige forskjeller hun ser mellom å jobbe der, og i det offentlige.

– Når man kommer fra en privat bedrift er det ofte bunnlinja som teller. I Skatteetaten er det veldig inspirerende å se hvor viktig samfunnsoppdraget er.  Det er også mer demokratisk i offentlig sektor. Vi har en åpenhetskultur, med offentlig innsyn, stort fokus på medbestemmelse, at alle skal være med på de store avgjørelsene. Det kan ta litt tid å ta disse avgjørelsene, men når man først er i gang, får man veldig god fart.

Ikke alltid øyeblikkelige gevinster

 
 

En annen stor fordel med å jobbe på et sted som Skatteetaten er villighet til å investere og satse på ambisiøse prosjekter som nettopp Fremtidens Innkreving. Bente nevner at det er vilje til å legge inn penger for å ivareta samfunnsnytten, og det er aksept for at resultatene ikke nødvendigvis synes med en gang.

Fremtidens Innkreving er berammet til syv år, og nødvendigvis et program som ikke gir øyeblikkelige gevinster.

– Programmet er stykket opp i tre steg, som egentlig er individuelle satsinger. De er igjen stykket opp i prosjekter under programmene. Det er viktig å bryte det opp i håndterbare biter slik at hvis et prosjekt støter på problemer, så velter ikke hele satsingen, forklarer Leirvik Dahle.

– Jeg fokuserer ikke på at jeg skal bruke de neste syv årene på dette programmet. Jeg tenker at jeg holder på med en jobb som jeg synes er gøy, så lenge jeg synes det er gøy. Det er det som er fint med å jobbe med prosjekter, det er ingen dager som er like, og ingen år som er like. Det er noe nytt hele tiden.

Vil du lede viktig digitaliseringsprosjekt med stor nytte for Norge? »

En hektisk hverdag

Skatteetaten på Helsfyr i Oslo. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Skatteetaten på Helsfyr i Oslo. Foto:  TUM Studio

Bente vil likevel forsøke å beskrive sin vanlige dag på jobb:

– Jeg er stort sett her på hovedkontoret til Skatteetaten på Helsfyr, men besøker også andre avdelinger i Skatt, eller andre etater og departementer som sitter andre steder. Oppgavene mine spenner fra å diskutere de helt store strategiske problemstillingene, til å prøve å løse praktiske utfordringer, som f.eks at vi har bruk for flere kontorplasser fordi et nytt prosjekt skal i gang. 

– En dag kan bestå av veldig mange forskjellige ting, så du må være god på å endre kontekst. Du må trives med å være innom veldig mange problemstillinger i løpet av en dag. Min jobb handler veldig mye om å prate med folk, forsøke å rydde hindringer av veien for prosjektene, få tatt de rette beslutningene, sikre at alle forstår hvor vi skal og hvorfor, og jobbe med ledelsen og organisasjonen rundt oss for å sikre at programmet lykkes og leverer på det vi skal.

Lill gleder seg til å få en ny prosjektlederkollega

Når Skatteetaten nå skal få tak i flere prosjektledere til Fremtidens Innkreving, er nettopp kommunikasjonsegenskapene noe av det viktigste. 

– Du må like å jobbe med folk. Være god til å kommunisere og samhandle både oppover, sideveis, og nedover. Du må være litt robust, tåle en trøkk, og være løsningsorientert. Prosjekt handler om å gjøre ting man ikke har gjort før, og få med folk på det. Det vil alltid oppstå utfordringer som må løses. Du må nok være litt utålmodig og ikke minst resultatorientert, forteller Bente Leirvik Dahle.

– Mye av hverdagen som prosjektleder er å håndtere veldig mange ulike typer problemstillinger, fra saker på høyt nivå, til veldig detaljerte ting. Det er å være en god leder for kolleger, slik at de klarer å få gjort jobbene sine best mulig. De skal få jobbe i fred og ro, og vi som ledere skal skjerme produksjonsressursene, sier hun.

Alle er med på laget

 
 

Hun påpeker at alt ansvaret ikke havner på prosjektleders skuldre alene. Programmet får masse støtte fra ledelsen i Skatteetaten, fra Finansdepartementet, fra de etatene vi samarbeider med, og fra de andre departementene. Det er et kollektivt ansvar, der alle er med på laget hvis problemer oppstår. Og miljøet rundt er veldig støttende og behjelpelig, og 100% interessert i at programmet skal lykkes.

– Min erfaring er at vi må jobbe for at alt skal være så godt organisert som mulig, og at vi har de riktige folkene på riktig sted. Får vi til, er det veldig mye som går av seg selv, avslutter programlederen.

Vil du lede viktig digitaliseringsprosjekt med stor nytte for Norge? »

Les flere artikler fra Skatteetaten