Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Pia og Camilla er ledere i en etat i rivende utvikling. Dette er tingene som motiverer dem

Foto: TUM Studio
Del
Produsert av TUM Studio

De bor begge på Nordstrand i Oslo, og er uenige om hvorvidt sykkel hele året eller bil er det beste transportmiddelet derfra og til Skatteetatens lokaler på Helsfyr.

Det de derimot er enige om, er at Skatteetaten står midt i en omfattende digitaliseringsprosess, og har på grunnlag av det tiltrukket seg mange svært dyktige og ambisiøse IT-folk. 

Stadig mer digitalisert

Camilla Lund og hennes gruppe jobber for å få Skatteetaten mer datadrevet. Foto: TUM Studio

Camilla Lund jobber som leder for en gruppe med kompetanse innen dataplattformutvikling, dataengineering og datascience.

– Vi har ansvar for infrastrukturen til data- og analyseplattformen i sky. Dataengineerene jobber med å utvikle dataprodukter og rammeverk for dette i programmet Datadrevet fremtid og datascientistene er tilknyttet Datascience kompetansesenter og utvikler maskinlærngsmodeller.

– Mitt viktigste ansvar som leder er å skape gode rammer for at de ansatte skal trives på jobb, at de har utfordrende oppgaver, gode muligheter for kompetanseutvikling og ikke minst at de får lønnen de fortjener, sier hun.

Camilla forklarer at avdelingen har mye jobb foran seg med å nå målet om en selvbetjent plattform, og få alle data på ny plattform med desentralisert eierskap, slik at disse kan brukes til analyse og maskinlæring i stor skala i Skatteetaten. Da er det viktig at den klarer å beholde de dyktige menneskene som jobber der, og klarer å tiltrekke seg flere som er motivert for transformasjonen som er i gang.

– Vi har hatt god erfaring med å rekruttere nyutdannede blant annet gjennom tech graduate programmet i Skatteetaten. For å bli synlige der ute har vi hatt fokus på å dele alt det spennende vi jobber med gjennom bedriftspresentasjoner, meetups, linked in og i andre arenaer. Dette har hatt effekt og vi ser at flere nå søker seg til oss.

– Jeg synes det er en fornøyelse å være leder for den yngste og kuleste gruppen i Skatteetaten sier Camilla og smiler.

– De inspirerer meg med sin kunnskap og sitt engasjement. Også er de veldig glad i karaoke, legger hun til.

Hun presiserer at det har vært viktig for Skatteetaten å få inn mennesker i gruppen som passer sammen, og som har god kjemi.

Ledige IT-stillinger hos Skatteetaten

Pulsen på velferdsstaten

Pia Hauger kom fra det private, men trives svært godt som leder i Skatteetaten. Foto: TUM Studio

Pia Hauger, seksjonsleder for fastsettings-skatt i IT, leder også en avdeling i vekst.

– Jeg har systemansvaret for alle løsningene som ligger i skatteprosessen. Vi jobber med alle løsningene som skattekort, Skattemeldingen og når den publiseres, skatteoppgjøret, helt frem til vi annonserer skattelistene. Dette er hele syklusen på skatt.

– Jeg leder i dag nærmere 110 ansatte i seksjonen, og vi skal vokse. Vi har systemansvaret for kjernevirksomhet i etaten. Hovedpulsåren i velferdsstaten Norge. Folkene hos meg jobber intensivt i ulike deler av året. Vi står veldig på for å få ut Skattemeldingen. Det er utrolig mye som skjer rundt det å få folk til å forstå forpliktelsen du har som borger i Norge. Vi jobber med å utvikle løsningene som hjelper folk til å forstå hva de skal betale. Det skal være lett å gjøre rett, forklarer Pia.

Hun er klar på at samfunnsoppdraget til Skatteetaten er en stor motivasjon:

– Det var hovedgrunnen til at jeg kjente på sommerfugler i magen da jeg tok jobben. Det å ta det ansvaret får meg til å stå på ekstra.

Kultur for resultater

En leder i Skatteetaten står aldri alene, og vil alltid få god støtte fra resten av organisasjonen, forklarer Pia Hauger og Camilla Lund. Foto: TUM Studio

I motsetning til Camillas team, er snittalderen hos Pia ganske høy. Hun leder mennesker som har jobbet mange år i Skatteetaten. Som kan skatt ut og inn, og som har opplevd skiftet fra papirbaserte selvangivelser til dagens digitale løsninger. Hennes konklusjon er at folk i etaten er like opptatt av innovasjon, uansett alder og erfaring.

– Å komme inn til en gjeng som har vært gjennom transformasjonene, understreker at det er riktig at Skatteetaten er på fjerde plass på listen over Norges mest innovative virksomheter. Det sier noe om kulturen jeg kom inn i.  Å ha folk som vil oppnå resultater og skape forbedring i verden og som brenner for faget sitt. De er konstant i søken etter forbedringer, og veldig tro mot oppdraget sitt.

Pia jobbet tidligere i det private, og sier at hun ble litt overrasket at miljøet hun kom i var så fremoverlent. Det har hatt en effekt på henne også:

– Jeg vil være med på den ambisjonsreisen.

Seksjon med ansvar utviklingsmiljø søker fremtidsrettet leder

Ledere som utvikler seg

Uansett alderen og erfaringsnivået på medarbeiderne, alle må forholde seg til at teknologien og måten vi jobber på utvikler seg lynraskt, og det er alltid noe nytt å lære seg.

– Vi er heldige som kan sette av tid til kompetanseutvikling. De unge tør å stille krav til oss som arbeidsgiver. Unge som kommer inn har forventninger. De har en annen takt og fart, sier Camilla.

– Vi har store ambisjoner om å bruke data, analyse og maskinlæring i stor skala i oppgaveløsningen. Det vil kreve endringer av oss, både som ledere og ansatte. Skatteetaten har tydelige forventninger til oss som ledere for å skape resultater sammen. Blant annet tillitsbasert ledelse. For meg handler det om å skape gode relasjoner og være trygge på hverandre. Vi skal ha rom for å si det vi mener, holde det vi lover, involvere de ansatte, og være åpen rundt utfordringer. 

– Utforskerrollen i vår ledelse er viktig for å følge med på trender, løse oppgaver på nye måter og bevege oss vekk fra «slik har vi alltid gjort det», forklarer Camilla.

Pia Hauger er enig i at ledere må ta ledelse på alvor:

– Det trigget min nysgjerrighet på hva det vil si å være leder i Skatteetaten. Det gir mening å stå opp om morgenen for å gå på jobb. Det å være nysgjerrig på andres forståelse og meninger, det å ikke ha svarene selv, men skape engasjement hos andre og få andre til å dele.

– Og jeg tenker at jeg er en god leder fordi jeg klarer å få folk med meg. Ved å skape engasjement og tillit. Da blir folk med. Samtidig må oppdraget være spennende og utfordrende nok. Jeg liker ansvar, og det må være litt vanskelig for at jeg skal trives, innrømmer hun.

Aldri alene med utfordringene

- Skatteetaten har tydelige forventninger til oss som ledere, forklarer Pia og Camilla. Foto: TUM Studio

Hun minner om at Skatteetaten har vært gjennom omfattende endringer, som på ingen måte er ferdige. Satsningen på sky betyr at det kommer utfordringer, men en leder vil ikke stå alene i det.

– Etter å ha kommet inn her, ser man hvor mye påvirkningskraft man har. Du får være med på mange prosesser. Samtidig er det mye hjelp å få som leder. Det gjelder også når sakene blir mer krevende. Jeg opplever at jeg har god støtte, det legges til rette for kursing, og du får tid til å reflektere over eget lederskap.

Nå som Skatteetaten søker etter flere ledere, er det ikke alltid kunnskap om skatt som er det mest vesentlige. Pia selv innrømmer at hun ikke var ekspert på det da hun begynte i Skatteteaten.

– Jeg har erfaring fra finansindustrien, fra Microsoft og tek-industrien. Jeg kan ikke mye skatt. Og likevel får jeg tilliten til å lede det sentrale området i Skatteetaten. Og det har jo gått bra, fordi jeg har de flotte, kompetente medarbeiderne.

Det er ikke alltid nødvendig å kunne alt om faget for å kunne jobbe med det, mener Pia. Og det kan gjerne være en fordel å komme fra utsiden.

– Jeg må få forklart ting på en måte som gjør at jeg skjønner det. Da klarer vi å sette andre i stand til å skjønne det. Dette bidrar indirekte til klarere språk og bedre brukeropplevelser.

Jobb og fritid

Skatteetaten på Helsfyr i Oslo. Foto: TUM Studio

Camilla var på sin side spent på om Skatteetaten betydde mye byråkrati da hun begynte. Det viste seg imidlertid at dette ikke var noe å frykte:

- Litt er det jo, men jeg er glad for at vi nå snakker høyt om produktorientering og myndiggjorte team og beveger oss mot dette i Skatteetaten.

– Det jeg synes Skatteetaten er gode på, er å formidle tydelige retning, både på strategi, kultur og forventninger til ledere og ansatte. Det er lett å se hvordan mitt arbeid kan støtte opp.

Pia påpeker også at fritidsinteresser blir dyrket internt blant kollegene.

– Vi har klubber for alt. Hageklubben, vinklubben, sykkelklubben. Det jeg savner, er Lego-klubben. Jeg elsker Lego. Da jeg ble 40, fikk jeg blomster av sjefen min, men det var Lego-blomster! På den måten har jeg alltid ferske blomster på kontoret, sier hun.

For Camilla er det viktig at balansen mellom jobb og privatliv er ivaretatt.

– Med tre barn er det viktig at jeg kan ha fleksibilitet i hverdagen, og ha tid til det som betyr noe også etter jobb. Skatteetaten gir meg denne fleksibiliteten. Vi har for eksempel trening i arbeidstiden, noe jeg burde ha benyttet meg mer av, påpeker hun.

Begge er til slutt samstemte om én ting: Skatteetaten trenger ledere med empati, som erkjenner at de ikke alltid har rett, og som tør å by på seg selv og vise sårbarhet.

Ledige IT-stillinger hos Skatteetaten