Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

– Ikke bare en leverandør, men en viktig strategisk partner

Mehrab Afradi, seksjonssjef for IT Administrative systemer i Statens vegvesen.
Mehrab Afradi, seksjonssjef for IT Administrative systemer i Statens vegvesen.
Del

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Et transportsystem som fremmer fremkommelighet, reduserer ulykker og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

– Vi i vegvesenet er sannsynligvis over gjennomsnittet opptatt av trafikksikkerhet og veibygging. Det er det som er kjernevirksomheten vår, forteller Mehrab Afradi, seksjonssjef for IT Administrative systemer i Statens vegvesen.

Samtidig ønsker de å lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi.

– Da vil vi bruke minst mulig tid på de administrative og manuelle, rutinemessige oppgavene, og heller fokusere på det som er aller viktigst. Vi har jobbet systematisk med digitalisering og effektivisering av våre prosesser gjennom flere år, forklarer Afradi.

Og en sentral brikke i dette arbeidet, er det strategiske samarbeidet med CGI.

Ti års strategisk samarbeid

Statens vegvesen har hatt et nært, strategisk samarbeid med CGI siden 2014. CGIs primære rolle i samarbeidet er å understøtte etatens digitaliseringsreise og organisasjonsutvikling.

– CGI er en viktig partner og pådriver for dette arbeidet i Statens vegvesen. Sammen har vi utviklet flere tjenesteområder som underbygger vår moderniserings- og digitaliseringsstrategi, sier Afradi.

CGI er et av verdens største selskaper innen IT-tjenester og forretningsrådgivning, og leverer ende-til-ende-løsninger til offentlige og private virksomheter, deriblant utvikling, systemintegrasjon, drift og forvaltning – i tillegg til egenutviklede løsninger.

Les mer om hvordan CGI bistår Statens vegvesen »

I dag jobber over 20 dedikerte CGI-ansatte med Statens vegvesen.

– Da vi begynte å vurdere automatisering i Statens vegvesen, oppdaget vi at det fantes flere initiativer på ulike steder i organisasjonen, forklarer Terje Fladseth, Director Business Consulting, Government, i CGI.

– Derfor så vi på hvordan vi kunne sentralisere initiativene, og samle dem til ett felles initiativ for hele virksomheten, fortsetter han.

Terje Fladseth og hans team i CGI har jobbet tett med Statens vegvesen i ti år.
Terje Fladseth og hans team i CGI har jobbet tett med Statens vegvesen i ti år.

Historisk har CGI hatt over 70 forskjellige oppdrag for Statens vegvesen, hvor et av de viktigste er bistand over ti år til prosjektet Autosys.

Gjennom Autosys-prosjektet fornyet Statens vegvesen sitt sentrale førerkort- og kjøretøysregister gjennom å erstatte et aldrende system med en ny, moderne og fremtidsrettet IKT-løsning – og samtidig bidra til å oppfylle regjeringens målsettinger om fornyelse og effektivisering av offentlig sektor.

CGI har bidratt med konsulenter hos Statens vegvesen for denne leveransen i ti år; fra kravspesifisering til leveranse. Altså fra oppstart til ferdigstilling av de nye systemene – og deretter over i forvaltning.

– En viktig strategisk partner

Offentlig sektor møter stadig økende krav om både enkle og sikre digitale løsninger og tjenester. CGI forvalter store virksomhetskritiske løsninger for offentlige virksomheter, og har bistått med omfattende transformasjonsprosjekter der det offentlige har oppnådd store gevinster i form av kostnadsbesparelser, samhandling, brukervennlighet, produktivitet og sikkerhet.

Meld deg på webinar for å lære mer »

De siste ti årene har CGI jobbet tett med IT-miljøet til Statens vegvesen for å understøtte deres kjernevirksomhet og være en strategisk rådgiver, fremfor kun en kapasitetsleverandør.

– For oss har ikke CGI kun vært en tjeneste- og kompetanseleverandør, men også en viktig strategisk partner for oppbygging av de tjenestene og plattformene vi har i Statens vegvesen, sier Afradi.

Innovasjon for å møte morgendagens krav

– Teamet vårt hos Statens vegvesen har vært involvert i flere spennende prosjekter relatert til forretningsutvikling, prosessoptimalisering og organisasjonsutvikling gjennom flere år. I samarbeidet har vi sammen utfordret det tradisjonelle, og vært nyskapende, forklarer Fladseth.

Et eksempel på det er roboten Sofie, som jobber innen forsikringssaker.

Sofie har redusert saksbehandlingstiden betraktelig, og hjulpet ansatte med å effektivisere arbeidshverdagen sin.

– Vi har også laget roboter som jobber inn mot vegtrafikksentralene, i form av å samle inn informasjon om hendelser på ulike veier og veistrekninger rundt omkring i Norge. De er med på å gjøre informasjon tilgjengelig raskere, så man igjen kan sette inn tiltak raskere, forteller Fladseth.

Roboter samler inn informasjon om hendelser i trafikken. Her fra Vegtrafikksentralen øst.
Roboter samler inn informasjon om hendelser i trafikken. Her fra Vegtrafikksentralen øst.

Den foreløpig siste avtalen inngått mellom Statens vegvesen og CGI er innen prosessautomatisering (RPA) og proprietære løsninger (Java). Gjennom denne avtalen får Statens vegvesen tilgang til CGIs kompetanse og fleksible kapasitet, som vil bistå i et helhetlig utviklingsperspektiv innenfor de nevnte fagområdene i hele etatens organisasjon.

Modernisering og effektivisering

– Mye av det vi i CGI bidrar med, sikrer at man får kostnadsreduksjoner. Man får redusert behandlingstider. Og jeg ser jo gjennom det samarbeidet vi har hatt med Statens vegvesen, at både kvaliteten har økt og at det har fristilt tid for de ansatte – som igjen i mange tilfeller har forbedret og forenklet arbeidshverdagen deres, fortsetter Fladseth.

Det er noe som også står sentralt for Statens vegvesen.

– Det er viktig for oss at midlene våre brukes mest mulig effektivt og mest mulig riktig, sier Afradi.

– CGIs løsninger skal være til nytte for samfunnet, og bidra til modernisering og effektivisering i offentlig sektor, forklarer Fladseth.

Og akkurat det er samarbeidet med Statens vegvesen et godt eksempel på.

– Nå har det gode strategiske partnerskapet mellom Statens vegvesen og CGI vart i over 20 år, og vi håper det fortsetter i minst 20 år til, avslutter Fladseth.

Les mer om hvordan CGI bistår offentlige virksomheter »

Les flere artikler fra CGI