Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Norske virksomheter er ikke godt nok forberedt, sier datasenter-ekspert

Del

Vi har bare sett starten på IoT og dingser som er tilkoblet nettet, men norske virksomheter er ikke rigget for en digital vekst på høygir, sier norsk datasenter-ekspert.

Erik Gjesdal er nordisk segmentleder innenfor IT- og datasenter hos teknologigiganten Schneider Electric. Selskapet er en viktig aktør i den digitale transformasjonen, med utvikling av datasenter over hele verden.

Dagens IT-infrastruktur holder ikke mål, om vi skal møte digitaliseringen på en god måte, sier IT-ekspert Erik Gjesdal i teknologigiganten Schneider Electric.
Dagens IT-infrastruktur holder ikke mål, om vi skal møte digitaliseringen på en god måte, sier IT-ekspert Erik Gjesdal i teknologigiganten Schneider Electric.

– Den digitale veksten vi ser er så eksponentiell at det er vanskelig å ta innover seg hvor raskt behovet vokser. Mange har ikke tenkt langsiktig nok for å kunne møte dette på en god måte, advarer Gjesdal.

I følge innsiktsbyrået Gartner, som spesialiserer seg på trender innen teknologi, skal antall nett-tilkoblede enheter mangedobles, frem mot 2025.

De største utfordringene med fremtidens IT-behov, handler primært om responstid, oppetid og cyber-sikkerhet:

– Fremover bør vi tenke tilgang til data i «real-tid» for den viktigste faktoren for fremtidens teknologi er responstid, eller det vi på IT-fagspråket kaller «latency». Du kan ikke nødvendigvis forvente at en applikasjon vil fungere optimalt, hvis dataen befinner seg på andre siden av jordkloden.

– Når vi lagrer i sky er det gjerne i store datasenter som ligger hundrevis av mil borte. På tross av 5G som øker «kapasiteten» på nettet, kan selve reiseveien bli for lang. Slik kan dataen bli forsinket og funksjonen nedsatt, forklarer Gjesdal.

Vannforsyning som metafor for 5G og edge computing: Det hjelper ikke å øke tykkelsen på vannrørene, dersom brønnen er på andre siden av jordkloden. Med Edge-løsninger får du «data i realtid».
Vannforsyning som metafor for 5G og edge computing: Det hjelper ikke å øke tykkelsen på vannrørene, dersom brønnen er på andre siden av jordkloden. Med Edge-løsninger får du «data i realtid».

Om du «gamer» på nett, vet du godt hva responstid dreier seg om. Ved forsinkelser funker det ikke. Slik blir det også på mange andre områder innen digital teknologi.

Gjesdal mener at norske virksomheter bør planlegge hvordan virksomhetens IT-infrastruktur skal rigges for fremtiden.

Gaming krever umiddelbar responstid. Det samme vil gjelde for mye av fremtidens digitale teknologi.
Gaming krever umiddelbar responstid. Det samme vil gjelde for mye av fremtidens digitale teknologi.

For mange sektorer som for eksempel utdanning, næringsbygg, sykehus og fiskeoppdrett, vil en del av svaret ligge i lokale edge-løsninger, i tillegg til sky.

For det handler ikke om enten- eller, men både-og:

«I praksis snakker vi om en mer differensiert arkitektur, hvor vi fremdeles lagrer mye i sky, men hvor virksomhetskritisk data lagres veldig nært der dataen behandles og brukes.»

Se webinaret: Fremtidens IT er helt på kant »

Viktig å «eie» sine virksomhetskritiske data

I webinar «Fremtidens IT er helt på kant» forklarer Erik Gjesdal hvordan fremtidens typiske databehandling kan se ut – med fortsatt mye i sky, men også noe regionalt og med den mest virksomhetskritiske dataen lagret lokalt.
I webinar «Fremtidens IT er helt på kant» forklarer Erik Gjesdal hvordan fremtidens typiske databehandling kan se ut – med fortsatt mye i sky, men også noe regionalt og med den mest virksomhetskritiske dataen lagret lokalt.

I takt med digitaliseringen av samfunnet blir vi også mer sårbare for «digitale vinningskriminelle». Selskaper og offentlige virksomheter utsettes i økende grad for dataangrep. I tillegg har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet formidlet bekymring ved at mange norske virksomheter lagrer en stor del av sin data i utenlandske datasenter.

I følge Gjesdal vil edge computing, eller løsning på kant, kunne fungere som en viktig bidragsyter til økt datasikkerhet, både for private og offentlige virksomheter:  

– Først og fremst gjelder det å ha et bevisst forhold til hva som er kritisk- og ikke kritisk data.

Lokal databehandling som sikrer rask respons, oppetid og økt sikkerhet for virksomhetskritisk data, kan foregå i et microdatasenter.
Lokal databehandling som sikrer rask respons, oppetid og økt sikkerhet for virksomhetskritisk data, kan foregå i et microdatasenter.

– Den mest kritiske dataen bør med fordel lagres lokalt i edge. På denne måten «eier» du dine mest verdifulle data. Her er det selvsagt en forutsetning at også de lokale lagringsløsningene sikres tilstrekkelig - både fysisk og med programvare.

– Data du ikke trenger å ha i «real tid», og data som ikke er like virksomhetskritisk, kan og bør fremdeles lagres i sky, sier Gjesdal.

Han anbefaler virksomheter å gjøre en analyse, og utvikle en god plan på hvordan IT-infrastrukturen skal se ut, både i dag og i morgen.

– Den gode nyheten er at det ikke trenger å koste skjorta og få på plass en bra kant-løsning. Dette vil også din egen IT-partner kunne gi gode råd på, sier Gjesdal.

Se webinaret: Fremtidens IT er helt på kant »

Les flere artikler fra Schneider Electric