Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Tusenvis av banksystemer skal fornyes: – En mulighet du får kun én gang i livet

Per Thomas Jahr og Atif Usman jobber begge i DNBs integrasjonsteam.
Per Thomas Jahr og Atif Usman jobber begge i DNBs integrasjonsteam. TUM Studio
Del
Produsert av TUM Studio

Integrasjonsplattformen er hjertet i integrasjonen mellom de tusenvis av IT-systemene i DNB. Det omfatter alt fra systemintegrasjoner mot offentlige etater til systemer som gjør transaksjoner mellom banker mulig. 

At alle disse ulike systemene baserer seg på ulik teknologi fra ulike epoker, gjør det ekstra utfordrende å gjennomføre en modernisering som samtidig løser opp i mange av knutene.

Tech-teamet Integration & Flow i DNBs Banking & Payments-avdeling spiller en sentral rolle i denne prosessen. For dem handler det like mye om å frigjøre systemene fra hverandre som å gradvis flytte dem over til skyen. Det Oslo-baserte teamet er bygget opp rundt en sterk engineering-kultur og har 35 ansatte fordelt på 12 nasjonaliteter. 

Gamle og komplekse systemer 

Atif Usman (fagleder) hadde jobbet i Telenor i ti år og ledet et stort team lokalisert på forskjellige steder da han for fem år siden gikk over til DNB.

Fagleder Integration & Flow i DNB, Atif Usman.  <i>Foto:  TUM Studio</i>
Fagleder Integration & Flow i DNB, Atif Usman.  Foto:  TUM Studio

– De kontaktet meg for å høre om jeg ville være med å etablere et nytt DevOps-team. Det var et nybrottsarbeid som jeg valgte å takke ja til. Kulturen i DNB og muligheten til å påvirke arbeidshverdagen er det som motiverer meg. Jeg har ikke angret en eneste dag siden jeg begynte å jobbe her, sier Usman.

Per Thomas Jahr (DevOps Engineer) hadde 13 års erfaring fra Opera Software da han i 2018, via en tidligere sjef, ble rekruttert til DNB.

– Det var til et team som var sentralt i å etablere API-er i DNB. Med bankens komplekse systemer fra ulike tiår var det utfordringen ved å integrere gammelt og nytt som gjorde at jeg ble med over, sier Jahr.

Integrasjonsteamet, der han er tech-lead, er sentralt i arbeidet med DNBs nye mobilbank og flere andre nye applikasjoner. Blant disse er Spare, som gir deg oversikt over investeringer, pensjon og sparemål. Dessuten jobber han med å modernisere backend-systemene.

– Planen er at vi på sikt skal erstatte alle de gamle systemene med nye. Da er det mange integrasjoner som må håndteres underveis.

Integrert med Folkeregisteret 

For å få de omfattende prosessene til å flyte bedre, har DNB endret den interne strukturen slik at kommunikasjonen kan skje på tvers av team og nivåer i organisasjonen.

– Det gjør det lettere å presentere ideer og få feedback på dem fra ulike hold. Denne åpenheten er en stor fordel, sier Usman.

Pandemien har vist potensialet i å jobbe uavhengig av fysisk plassering, noe som også bidrar til et tettere samarbeid mellom ulike team, enten de befinner seg i Oslo, Bergen eller Trondheim, der DNB nå er i ferd med å etablere en ny tech-avdeling.

Nysgjerrig på DNB som arbeidsplass? »

Med dagens raske teknologiske skifter, er det en utfordring at mye av arkitekturen til DNBs systemer ble laget for flere tiår siden.

– Derfor er det en stor overgang når vi nå er i ferd med å flytte alt over i skyen. Det krever mye planlegging og løsninger som sikrer at systemene kan kommunisere med hverandre uansett hvor de ligger, sier Usman.

DevOps Engineer i DNB, Per Thomas Jahr. <i>Foto:  TUM Studio</i>
DevOps Engineer i DNB, Per Thomas Jahr. Foto:  TUM Studio

Eventdrevet arkitektur bidrar til at integrasjonen skjer på en måte som gir gevinst.

– Vi har for eksempel integrert DNB med data fra Folkeregisteret. Dermed kan vi blant annet få adresseendringer direkte inn i systemene våre, forklarer Jahr.

Usman poengterer at kundene er mer og mer vant til at alt skjer i sanntid. Da må også banken henge med og sørge for at alt er oppdatert.

– Hastighet er nøkkelen til en god bankopplevelse. Dette gir kundene en fordel som igjen kommer oss til gode i form av fornøyde brukere.

Midt i en kulturendring: Hendelsesdrevet arkitektur

Som Norges største finanskonsern har DNB en samfunnskritisk rolle. Det betyr at alt som skal innføres av nye løsninger må testes grundig på ulike nivåer. Det krever ekstra tid, særlig i planleggingsfasen. Prosessene underveis og sikkerheten må være vanntett når noe nytt skal implementeres.

Blant utfordringene i en stor organisasjon som DNB er standardisering; mange utviklere og team jobber med ulike ting som må kunne integreres.

– Enhver utvikler kan jobbe på sin måte og få ting til å virke. Men for å samkjøre metodene kreves det en bred innsats. Vi har kommet langt når det gjelder standardisering av REST API-ene, mye av det andre er vi fortsatt i startfasen med.

For at alt skal fungere smidig trengs det en kulturendring – og verktøy som løser opp i avhengighetene.

– Når man skal gjøre en endring i system A, som er avhengig av system B, som igjen er avhengig av noe annet, er det en stor fordel med hendelsesdrevet arkitektur. Da er det ikke selve systemene, men bare hendelsene som henger sammen, forklarer Jahr.

Én gang i løpet av arbeidslivet 

Når de eldre systemene erstattes av nye, er det ofte avhengighetene som skaper utfordringer.

– Teknologien er bare en side av saken. Også for de som har jobbet 20-30 år med et system er det en stor overgang. Vi må ta dem med oss i prosessen og sørge for at de er motiverte, sier Usman.

Integrasjonsteamet benytter seg av mange ulike teknologier, Kafka, eventdrevet arkitektur, osv.

– Det er interessant å jobbe med systemer som brukes daglig, noen av dem har tusenvis av requests i sekundet. Skulle det oppstå feil så merkes det umiddelbart. Sånt gir en ekstra dimensjon til arbeidet, sier Jahr.

Per Thomas Jahr og Atif Usman i DNB.  <i>Foto:  TUM Studio</i>
Per Thomas Jahr og Atif Usman i DNB.  Foto:  TUM Studio

– Dette er en mulighet man får bare én gang i løpet av arbeidslivet – å få være med å modernisere hele banken og få bruke de beste verktøyene som er tilgjengelig. At DNB benytter en multisky-plattform med et vell av integrasjoner gir mange inspirerende oppgaver, sier Usman.

Millioner spart 

Et av prosjektene integrasjonsteamet har jobbet med, er overføringen av kundesystemet til DNB. For å få det gamle over til skyen har de brukt filetransfer i kombinasjon med events.

– Vi må lage et skyggesystem som kjører parallelt med det aktive hovedsystemet. Kundesystemet må til enhver tid fungere enten det ligger on-prem eller i skyen. I en overgangsfase håndteres ulike requests av det ene eller det andre systemet i en hybridløsning, til vi er klare for å stenge ned det gamle og overføre alt til skyen, forklarer Jahr.

Usman trekker fram et annet eksempel på oppgavene teamet hans har løst: Systemet som lar deg sjekke saldoen på konto er noe av det mest komplekse – og dyreste – i DNB.

– Ved å overføre bare en liten del av dette til skyen, har vi spart millioner av kroner. Alt som går på endringer av kontobalanse skjer fortsatt on-prem, mens forespørsler om nåværende saldo håndteres i skyen. Eventdrevet arkitektur får det hele til å henge sammen, sier Usman.

Den neste utfordringen blir å pensjonere hele det gamle systemet. Moderniseringen av DNB innebærer svært komplekse prosesser som integrasjonsteamet vil få bryne seg på i årene som kommer. 

Les flere artikler fra DNB