Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ny teknologi kan effektivisere gjenvinning av matavfall

Accentures sommerstudenter og deres veiledere på omvisning på gjenvinningsanlegget på Haraldrud i Oslo.
Accentures sommerstudenter og deres veiledere på omvisning på gjenvinningsanlegget på Haraldrud i Oslo.
Del

Hvordan kan gjenvinning av matavfall effektiviseres gjennom bruk av ny teknologi? Dette var spørsmålet da Accentures sommerstudenter gikk løs på et prosjekt for Norsk Gjenvinning. 

Prosjektleder i Accenture Eva Andrea Eskås. 
Prosjektleder i Accenture Eva Andrea Eskås. 

– Vi tok hensyn til at det krevde en blanding av strategi og teknologi da studentgruppa skulle settes sammen, forklarer prosjektleder Eva Andrea Eskås i Accenture.

Fire studenter og tre veiledere jobbet i seks uker på prosjektet. Med tanke på den korte tidsrammen ble fokuset rettet mot én type avfall: matavfall. Av flere grunner er matavfall mer krevende å håndtere enn mange andre type avfall.

– Kundene stiller strenge krav til sporbarhet av avfall for blant annet å kunne måle CO2-avtrykket sitt, for eksempel relatert til transport, forklarer Eskås.

Kompleks verdikjede

Første steg var å kartlegge dagens situasjon for å kunne sette fingeren på hvor det største forbedringspotensialet fantes. Hvordan kunne flyten visualiseres?

– Underveis i prosjektet hadde vi god dialog med Norsk Gjenvinning, og funn og analyser ble verifisert og diskutert fortløpende, sier Eskås.

Studentene jobbet med å definere både kortsiktige og langsiktige tiltak. Prosjektet måtte også kartlegge aktører som Norsk Gjenvinning er avhengige av, og som er en del av verdikjeden fra avfall plukkes opp hos oppstrømskunde til det leveres til en nedstrømsleverandør. Med flere aktører involvert blir verdikjeden kompleks.

Overførbart til andre typer avfall

Eskås kan ikke gå i detalj om hvilke tiltak og løsninger som ble anbefalt. Men arbeidet har for det meste foregått på et konseptuelt nivå.

– Norsk Gjenvinning er allerede i dag gode på sporbarhet. Det er likevel viktig å se på hvordan teknologi kan effektivisere og gjøre prosessene mindre manuelle. Måten vi sorterer matavfall på er i endring, sier Eskås.

Gjenvinning i praksis:  Digitalisering og ny teknologi kan også brukes til å effektivisere håndteringen av andre typer avfall. 
Gjenvinning i praksis:  Digitalisering og ny teknologi kan også brukes til å effektivisere håndteringen av andre typer avfall. 

Prosjektet resulterte i en rekke anbefalinger. Studentene skisserte løsninger som kan videreutvikles, og potensielt overføres til håndtering av andre typer avfall. Blant annet ved bruk av blokkjedeteknologi (blockchain).

Norsk Gjenvinning forteller at workshops og konsultasjoner ble gjennomført på en måte som vitnet om grundige forberedelser.

De konkluderer med at studentene gjorde et meget godt arbeide med å kartlegge og analysere en kompleks varestrøm, og at sluttrapporten gir grunnlag både for strategiske vurderinger og råd til operative forbedringer.

Innblikk i konsulenthverdagen

Stolte sommerstudenter: Her presenterer Viroshaan Uthayamoorthy, André Melsom, Erlend Corneliussen og Hannah Ruyter sluttleveransen for prosjektgruppen og andre nøkkelpersoner i Norsk Gjenvinning. 
Stolte sommerstudenter: Her presenterer Viroshaan Uthayamoorthy, André Melsom, Erlend Corneliussen og Hannah Ruyter sluttleveransen for prosjektgruppen og andre nøkkelpersoner i Norsk Gjenvinning. 

Det å jobbe med en konkret problemstilling innenfor et tema som bærekraft har gitt studentene et ekstra utbytte av de seks ukene.

– Sommeren for meg har vært utrolig givende og lærerik. Vi var på et spennende prosjekt med erfarne veiledere, samtidig som jeg fikk muligheten til å bli bedre kjent med Accenture og konsulentbransjen. Mitt internship gikk over all forventning, sier Hannah Ruyter.

André Melsom framhever at det å jobbe tett sammen med Norsk Gjenvinning og dyktige veiledere fra Accenture har gitt et godt innblikk i hvordan hverdagen som konsulent er.

– Selve prosjektet ga kunnskap innenfor nye og fremtidsrettede tema som blockchain, og kombinerte dette med mer tradisjonelle tema som optimalisering av verdikjeder, sier han.

 

Les flere artikler fra Accenture