Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Det fantes ingen fasit da IT-delen av det nye selskapet skulle settes opp 

Nylig tildelte Northern Lights kontrakter for å bygge to skip som skal frakte CO₂ til Øygarden. Accenture har hjulpet det nyetablerte selskapet med å få alt av IT-løsninger på plass. Illustrasjon: Northern Lights
Nylig tildelte Northern Lights kontrakter for å bygge to skip som skal frakte CO₂ til Øygarden. Accenture har hjulpet det nyetablerte selskapet med å få alt av IT-løsninger på plass. Illustrasjon: Northern Lights
Del

Hva trengs av IT-løsninger når et nytt selskap i en helt ny bransje skal etableres? Dette var oppgaven Accenture måtte løse for Northern Lights.

Northern Lights går i bresjen for satsingen på karbonfangst. Som det første selskapet i verden spesialiserer de seg på det som skjer etter karbonfangsten; transport og lagring av CO₂. Spesialbygde skip skal frakte flytende CO₂ fra industriaktører til et mellomlager i Øygarden, derfra skal gassen sendes i rør til et undersjøisk lager i Nordsjøen.

Dermed kan også bransjer som sliter med store CO₂-utslipp bidra til å bremse den globale oppvarmingen ved å fjerne CO₂ fra atmosfæren.

I første omgang tar Northern Lights mål av seg til å lagre 1,5 millioner tonn CO₂ i året, men det er allerede nå planer om å oppskalere dette til 5 millioner tonn i året. Bak det ambisiøse prosjektet står Equinor, Shell og TotalEnergies, som etablerte selskapet i fjor.

 – Vi stod fritt til å velge løsninger med utgangspunkt i at Northern Lights skulle bli et best practice-selskap, sier Trygve Halvorsen i Accenture. Foto: Accenture
 – Vi stod fritt til å velge løsninger med utgangspunkt i at Northern Lights skulle bli et best practice-selskap, sier Trygve Halvorsen i Accenture. Foto: Accenture

Accenture ble valgt som partner for å sette opp alt av IT-løsninger. At dette skulle gjøres fra scratch, for et selskap som fortsatt var i støpeskjeen, var en utfordring.

– Det fantes ingen fasit, sier Trygve Halvorsen, leder for teknologistrategi i Accenture Norge.

Han er en av de 6-8 fra Accenture som har arbeidet med prosjektet siden november i fjor. Allerede på vårparten i år var Northern Lights operativt.

– Det var avgjørende å velge løsninger som var framtidsrettede og som kunne implementeres gradvis. På den ene siden måtte alt det essensielle være på plass for at selskapet skulle stå på egne bein fra dag én. På den andre siden er det mye som fortsatt er på planleggingsstadiet. Dermed var det viktig å unngå feil valg som kunne ha begrenset mulighetene på sikt. Det er vanskeligere å gjøre helomvending enn å justere kursen, fortsetter han.

Bærekraft i alle ledd

Alt fra laptoper og nettverk til overordnede strategiske valg stod på agendaen.

– Først måtte vi kartlegge behovet. Vi stod fritt til å velge løsninger med utgangspunkt i at Northern Lights skulle bli et best practice-selskap, sier Halvorsen.

Northern Lights ville at bærekraft-aspektet skulle gjennomsyre alt av IT-løsninger. Også for Accenture har det vært en drivkraft å ta «grønne» valg.

 
 

– Accenture satser mye på fornybarsektoren, og vi har tatt med oss det globale miljøet vårt inn i arbeidet med Northern Lights, forklarer Halvorsen.

Det ble fra starten av lagt opp seks arbeidsstrømmer som gikk parallelt. Dette innebar en rekke veivalg:

  • Overordnet IT- strategi.
  • Modellen for organisering med tanke på IT-kompetanse.
  • Hvordan teknologien skulle settes opp.
  • Hva som skulle outsources og hva som skulle gjøres internt.
  • Sikkerhetsløsninger og -rutiner.
  • Planer for gradvis implementering.

– Selve karbontransportjobben begynner ikke før CO₂-lageret står klart i 2024. I denne fasen handler mye om å ta smarte valg som kan justeres etter ambisjonsnivået, sier Halvorsen.

Hundre prosent skybasert

Målet om et bærekraftig teknologioppsett med skalerbare løsninger har ligget til grunn. Dette betyr at alt er levert as-a-service. Det finnes ikke en eneste intern server – med unntak av laptoper og skjermer, som det er etablert returordninger på, er alt hundre prosent skybasert.

– Hvis karbonfangst- og lagring skal bli et effektivt instrument for å få ned klimautslippene, må lignende prosjekter bli etablert i Europa og verden – og det skjer bare dersom vi holder kostnadene under kontroll. Digitalisering er derfor svært sentralt for oss, i tillegg til smarte og effektive IT-systemer.

– Digitalisering er derfor svært sentralt for oss, i tillegg til smarte og effektive IT-systemer, sier Birthe Nylund Sundt i Northern Lights. <i>Foto:  Oivind Haug</i>
– Digitalisering er derfor svært sentralt for oss, i tillegg til smarte og effektive IT-systemer, sier Birthe Nylund Sundt i Northern Lights. Foto:  Oivind Haug

Dette sier CFO i Northern Lights, Birthe Nylund Sundt.

Accenture har også inntatt den operative rollen, og dermed redusert behovet for intern kompetanse. Accentures IT-manager hos Northern Lights, Pallavi Awasthi, er den som har støttet Northern Lights operativt.

– Siden selskapet har blitt etablert under pandemien, er nesten alt arbeid gjort virtuelt. Mange av oss har faktisk ikke møtt noen fra Northern Lights enda, sier Halvorsen.

Han trekker fram sparringen med Accentures nettverk i USA og Frankrike som et verdifullt element i prosessen.

– Det har vært en spennende reise. Karbonfangst er jo en ny bransje med et klimabidrag som virkelig kan utgjøre en forskjell. Mulighetene til å lykkes er store, samtidig som usikkerhetsmomentene fortsatt er mange, fortsetter han.

Usikkerheten knytter seg blant annet til lønnsomhet og til kundegrunnlag. Kostnadene ved karbonfangst er foreløpig langt høyere enn ved kjøp av klimakvoter. Derfor er det inntil videre behov for offentlig støtte.

Krevende balansegang

 Mellomlagringen av CO₂ skal skje i Øygarden. Foto: Northern Lights 
 Mellomlagringen av CO₂ skal skje i Øygarden. Foto: Northern Lights 

I startfasen vil cirka halve kapasiteten tas opp av Norcems sementfabrikk og Fortum Oslo Varme. Men Northern Lights har intensjonsavtaler med en rekke selskaper i Europa. Derfor var det viktig å etablere systemer og løsninger som raskt kan skaleres opp ved behov.

– Northern Lights har i dag 25-30 ansatte. Det gjelder å ikke kjøpe inn mer enn man trenger, samtidig som alt skal ligge til rette den dagen karbonfangsten kommer i gang for fullt. Da er det behov for mer avanserte verktøy for å styre operasjonen.

Noe av det mest sentrale for Accenture har vært IT-sikkerheten.

– Det er mange krav og retningslinjer å ta hensyn til når man forholder seg til offentlige instanser. Dessuten er det ekstra viktig å ha fokus på sikkerhet i en sårbar oppstartfase. Når karbonfangst i tillegg er et ferskt fagområde, er det avgjørende at alt fra sikkerhetspolicy til recoverystandarder er på plass, sier Halvorsen.

 

Les flere artikler fra Accenture