IT-BRANSJEN

Abelia har samlet tallene for IT-bransjen: Hver ansatt er verd 1,61 millioner kroner

Abelia måtte definere IT-næringen i Norge for å analysere den. Den første nøkkeltallsrapporten viser at ingen bransjer vokser mer.

Abelia har kartlagt nøkkeltallene for IT-bransjen.
Abelia har kartlagt nøkkeltallene for IT-bransjen. Foto: Ilja C. Hendel
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Tallene som i dag legges fram i Techno22-rapporten, Abelias første såkalte nøkkeltallundersøkelse for IT-bransjen, viser at IT er Norges viktigste vekstnæring, mener bransjeorganisasjonen for Norges teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Sysselsettingen i IT-sektoren vokser fire ganger så raskt som den totale sysselsettingen her i landet. Verdiskapningen per ansatt er større i IT-bransjen enn i de fleste andre næringer.  1,61 millioner per IT-ansatt er 100.000 kroner mer enn verdiskapningen per ansatt i industrien, 300.000 kroner mer enn verdiskapningen per ansatt i bygg og anlegg, og en halv million kroner mer enn verdiskapningen per ansatt i varehandelen.

Undersøkelsen viser også at omsetningen i IT-bransjen økt med 84 prosent fra 2007 til 2020, og antall IT-ansatte har steget fra 65.000 til 91.000 i samme periode. Og veksten fortsetter i 2021.

Advarer mot kompetansemangel

I undersøkelsen advarer imidlertid Abelia også om at denne veksten kan stanse hvis det ikke blir tatt grep for å styrke næringa og øke tilgangen på IT-kompetanse.

Mann ser i kameraet.
Abelias administrerende direktør, Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja C. Hendel

– I norsk politikk krangles det mye om vindmøller og sjøkabler. Men det er ikke energiproduksjon som er vekstmotoren i norsk økonomi, og det virker som om regjeringen og næringsministeren er for lite opptatt av hva som skal gjøres for å styrke IT-næringa, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide til Digi.no.

Han etterlyser en egen vekstplan for teknologinæringslivet, mener det må satses mer på næringsrettet forskning, og sier at det trengs et betydelig løft i tallet på studieplasser innen IKT-området. Men Eriksen Søreide vil også ha tiltak som bedrer kompetansen raskt.

– Det må bli lettere for norske IT-bedrifter å hente inn utenlandsk kompetanse, og det må bli lettere å videreutvikle medarbeidere med oppgradert kunnskap samtidig som de er i jobb - for eksempel med skatteinsentiver for bedrifter som satser på videreutdanning av egne ansatte, sier han.

Han legger til at 75 prosent av Abelias medlemmer i undersøkelsen sier at manglende tilgang på rett kompetanse er den største hindringen for å vokse videre, og at er de samme trekkene som man ser i NHOs kompetansebarometer.

Les også

Handelsunderskudd på IT-tjenester

Abelia mener at tallene i Techno22-undersøkelsen viser at IT-næringen i Norge har et stort potensial til fortsatt vekst dersom man klarer å løse kompetanseproblemene i bransjen.

For eksempel har Norge et økende handelsunderskudd på IT-tjenester. I 2021 importerte vi IT-tjenester for omlag ti milliarder kroner mer enn vi eksporterte. I 2013 var disse tallene på samme nivå.

Noen tall for IT-bransjen fra Techno22 2007 2020 2021
Omsetning (i milliarder kroner) 169 308  329
Antall bedrifter 12.124 14.094 10.422
Sysselsatte 64.850 93.043 105.743
Verdiskaping (i milliarder kroner) 63 126 170

Riktignok har det vært stor vekst i både eksport og import av IT-tjenester i de åtte årene, men mens Sveriges eksport av IT-tjenester utgjør 22 prosent av den totale tjenesteeksporten, utgjør den norske eksporten av IT-tjenester bare syv prosent. Det norske tallet er ikke veldig langt under Danmarks og Storbritannia, men Abelia mener lav eksport og høy import av IT-tjenester er et tegn på at etterspørselen etter IT-tjenester i Norge ikke kan dekkes tilstrekkelig nasjonalt, og at det innebærer et potensial for vekst.

Øystein Eriksen Søreide sier til Digi.no at noe av det han mener er viktig med nøkkeltallundersøkelsen er å dokumentere at IT-næringen er en vekstnæring med stort potensial for jobber og eksportinntekter. 

– Norge trenger flere arbeidsplasser, og her peker vi på en sektor hvor disse jobbene fins. I Abelia er vi opptatt av omstilling, og vi mener at teknologi og digitalisering er nøkkelen til omstilling i nesten alle bransjer. Enten det er klimautfordringer eller eldrebølgen som driver fram omstillinger, må man bruke teknologi og digitalisering for å lykkes, sier han.

Måtte definere IT-bransjen på nytt

I arbeidet med nøkkeltallsundersøkelsen har Abelia rett og slett måttet definere IT-bransjen på nytt, forteller Abelias fagleder for analyse og innsikt, Elin Mathiesen.

Hos Statistisk Sentralbyrå (SSB) er nemlig IT-bransjen spredt rundt på mange forskjellige næringskoder. En stor del av næringa er samlet i hovednæringsgruppen «informasjon og kommunikasjon», men den omfatter også bransjer det ikke er naturlig å inkludere i IT-bransjen, som for eksempel forlagsvirksomhet og TV-produksjon. I tillegg har SSB gitt mange IT-bedrifter næringskoder for de bransjene de leverer IT-utstyr og software til.

Elin Mathiesen, fagleder for analyse og innsikt i Abelia. Foto: Ilja C. Hendel

Næringskodene SSB bruker er samstemt med tilsvarende koder i resten av Europa, og lar seg ikke endre raskt. 2021-nøkkeltallene til undersøkelsen har Abelia og konsulentselskapet Infuture derfor basert på regnskaps- og foretaksinformasjon fra NHOs regnskapsdatabase i Brønnøysundregistrene og Chrunchbase-databasen.

Det er noen påtakelige sprang i tallene fra 2020 og 2021. Det mest synlige er at tallet på IT-bedrifter til tross for stor bransjevekst i omsetning og antall ansatte, går ned fra rundt 14.000 i 2020 til 10.423 i 2021.

Mathiesen tror ikke dette betyr at tallet på IT-bedrifter faktisk har stupt det siste året, men at det skyldes at 2021-tallene er hentet fra andre kilder enn tallene for de foregående årene.

I rapporten peker Abelia blant annet på at bedriftene man har hentet tall fra i Crunchbase-databasen, ikke er med i SSB-tallene - og at SSB-tallene heller ikke omfatter bedrifter med en omsetning på under en million kroner.

Les også

Behov for å rydde

Mathiesen mener uansett at Abelia gjennom nøkkeltallundersøkelsen har fått et viktig verktøy for å vite mer om utviklingen i IT-næringen, og sier at det er et verktøy som vil bli stadig bedre etter hvert som man får utvidet undersøkelsen med nye tall og analyser i årene som kommer.

Også Eriksen Søreide er glad for å ha fått samlet IT-bransjen.

– Det har vært behov for ryddejobb for å få en reell oversikt over IT-sektoren, sier han.

Du finner alle tallene i undersøkelsen ved å klikke her.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.