DEBATT

Hjemmekontor kan drepe kreativiteten

Kreativitet er avgjørende for å løse problemer på nye måter i dagens arbeidsliv. Velger vi feil arbeidsform, risikerer vi at kreativiteten dør.

Idéskaping kan skje både digitalt og fysisk. Forutsetningen er imidlertid at alle har samme arbeidsform. Hybride møter fungerer derimot bare til én ting, skriver Øystein Tønnessen, rådgiver i Egde med nylig ferdigstilt doktorgrad, og Bjørn-Tore Flåten, visedekan og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder, i denne kronikken.
Idéskaping kan skje både digitalt og fysisk. Forutsetningen er imidlertid at alle har samme arbeidsform. Hybride møter fungerer derimot bare til én ting, skriver Øystein Tønnessen, rådgiver i Egde med nylig ferdigstilt doktorgrad, og Bjørn-Tore Flåten, visedekan og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder, i denne kronikken. Foto: Hanna Hoel Røen, privat
Øystein Tønnessen, rådgiver i Egde, og Bjørn-Tore Flåten, visedekan og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder
18. juni 2024 - 17:00

Trenden med å veksle mellom kontor og hjemmekontor fortsetter. På den ene siden forventer mange ansatte stor fleksibilitet og valgfrihet med tanke på hvor og når de jobber. På den andre siden frykter ledere at kreativitet og innovasjon svekkes når ansatte er mindre til stede sammen på kontoret. 

Doktorgradsprosjektet vårt, i regi av Egde og Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, viser at ledernes bekymring er delvis berettiget.

Studier under koronapandemien ga imidlertid indikasjoner på enkelte positive sammenhenger mellom hjemmekontor og kreativitet. Digitale plattformer åpner for bredere ekspertise og større mangfold av perspektiver i kreative prosesser. Hjemmekontor kan også gi skjerpet fokus under individuell problemløsning.

Etter pandemien har vi forsket på kreativ samhandling i en hybrid arbeidshverdag. Intervjuer med ansatte i et multinasjonalt teknologiselskap viser at hjemmekontor og hybridarbeid kan påvirke kreative prosesser negativt. Bevissthet rundt arbeidsform er derfor helt kritisk for resultatet.

Norge er for trege til å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens, skriver Jan Moberg. Bildet viser Figure 01. Det amerikanske selskapet bak jobber med å lage den første generelle humanoide roboten for hjemmebruk.
Les også

Norge er en sinke innen kunstig intelligens

Sosial interaksjon og kunnskapsdeling avgjørende

Hjemmekontor har åpenbare utfordringer for kreativ samhandling. Opplevde digitale barrierer begrenser kontakt utenfor den nærmeste kretsen av kolleger, noe som gjør det vanskeligere å utvikle sosiale bånd og tillit. Dette hemmer deling av både kunnskap og ideer.

Uformell interaksjon og spontanitet er også en drivkraft for kreativitet. Denne typen kommunikasjon skjer helt naturlig i et kontormiljø, men er noe som sjelden oppleves i et videomøte.

Må møtes fysisk for å lykkes

Når komplekse problemer skal løses i samarbeid, er det nødvendig å oppnå en felles forståelse av hva som skal løses eller utvikles. Dersom teamet ikke har jobbet sammen før, er det viktig å etablere relasjoner, bygge tillit og skape et åpent samarbeidsklima.

Deltakerne i studien var krystallklare på at man møtes fysisk for å lykkes med dette.

Selve idéskapingen kan derimot skje både digitalt og fysisk. Forutsetningen er imidlertid at alle har samme arbeidsform. Praktiske hensyn som reisebehov er ofte det som avgjør, men det viktigste kriteriet bør være graden av kompleksitet.

Jo mer krevende utfordring man står overfor, desto større behov for å møtes fysisk.

 − Om ansatte og ledere har felles mål, og lederen kan se at folk leverer, så kan de ha tillit til å la ansatte styre dagen selv, sier Hanna Blisten. 
Les også

Liten tro på firedagersuke i IT-bransjen: – Det folk har behov for er mindre sløsing med tid

Hybride møter fungerer kun til én ting

Overraskende nok opplevde deltakerne at hybride møter – når noen deltar fysisk og andre digitalt, kun fungerte i den siste evalueringsfasen. På dette tidspunktet har teamet ofte utviklet tette bånd og psykologisk trygghet, noe som gjør tilbakemeldinger enklere og effektive hybride møter hensiktsmessige.

Ikke la kreativiteten dø

Våre funn viser store forskjeller i preferanser for fjern- og hybridarbeid. Det er utfordrende å balansere behovene til enkeltansatte, team og organisasjonen som helhet når strategier for fleksibelt arbeid utformes.

Vår anbefaling er derfor at virksomheter må eksperimentere, evaluere og dele erfaringer for å kunne tilrettelegge best mulig for kreativitet og innovasjon i fleksible arbeidsmiljøer.

Vi må ta bevisste valg av arbeidsform – enten det er fysisk, remote eller hybrid – i de ulike fasene når vi skal drive med kreativ problemløsning i team.

Ellers står vi i fare for å la kreativiteten dø i et fleksibelt arbeidsmiljø.

Eg A-basestasjonen til Telenor befinner seg fremdeles på taket av et høyhus ved Baneheia i Kristiansand. Telenors eksperter klarte ikke å få signaler fra denne basestasjonen da de gjennomførte målinger ved åstedet for Baneheia-drapene og konkluderte derfor med at det var usannsynlig at Viggo Kristiansens mobiltelefon hadde vært der på drapstidspunktet. Bildet er tatt under befaringen i forbindelse med den pågående rettssaken mot Jan Helge Andersen.
Les også

Mobilbeviset opp i Baneheia-saken: – En historie ingen ville høre

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.