IT-BRANSJEN

IT-bransjen – en del av løsningen eller en del av problemet?

Digitalisering av infrastruktur, næringsliv og samfunnet generelt er et svært viktig steg i retning nullutslippssamfunn og en bærekraftig fremtid. Paradoksalt har IT-bransjen vært dårlige på å sette fokus på hva som kan gjøres bedre i deres egen bransje.

 Jonas Normann har vært på Cop26 i Glasgow. Dette er inntrykkene han tok med seg hjem.
Jonas Normann har vært på Cop26 i Glasgow. Dette er inntrykkene han tok med seg hjem. Foto: Privat
Av Jonas Normann, bærekraftssjef i Schneider Electric
13. nov. 2021 - 19:00

Det er hevet over enhver tvil at tiden foran oss er avgjørende for å nå 1,5 graders-målet som ble satt i Paris-avtalen i 2015. Som bærekraftssjef i et grønt teknologiselskap som Schneider Electric var jeg derfor spent på å se hvilke tiltak norske og utenlandske IT-selskaper gjør for å hindre blant annet forsøpling – og fremme bærekraft – i egen bransje, og hvordan de største selskapene i verden jobber med å utvikle løsninger som vil komme hele verden til gode. 

Det var derfor med glede at vi under uken vi tilbragte i Glasgow var vitne til flere store og viktige tiltak som beviser at norske og utenlandske IT-aktører bruker store ressurser på å nå bærekraftmålene sine. 

For å ta vår egen virksomhet først; I Schneider Electric har vi et naturlig fokus på dataløsninger ettersom vi er leverandør av datautstyr, grønne, energieffektive datasentre, løsninger for styring av datasenterinfrastruktur og edge computing. I tillegg er våre automatiseringsløsninger fulldigitalisert og benytter seg av skyløsninger for å levere sanntidsdata fra anleggene.

Datahåndtering er vesentlig for å gi ledere og driftspersonell i alle segmenter muligheten til å iverksette tiltak. Utover datainnsamling, er selve bearbeidelsen og visualiseringen av data fra anleggene sentralt for å håndtere klimakrisen.  

En gledelig erfaring var å se at IBM, som Schneider Electric, har konkludert med at den beste løsningen for å motvirke økningen av klimautslipp er å skape økosystemer av partnere som utveksler og benytter seg av data. IBM har også forpliktet seg til netto null utslipp innen 2030. I tillegg til å redusere energiforbruket og øke bruken av fornybar energi, satser de tungt på forskning – ti prosent av alle inntektene går til forskning på nye materialer. 

– I dag har kommuner og etater for stor egenråderett over hva slags digitale løsninger de skal utvikle og hvordan disse skal snakke med resten av samfunnet, sier Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet.
Foto: Arash A. Nejad
Les også

Slakter offentlig digitalisering: – Rett og slett ikke godt nok

Resirkulering i Norge

Energieffektivisering og resirkulering av IT-utstyr er sentralt i bærekraftsammenheng for IT-bransjen. I 2019 ble det generert ikke mindre enn 54 millioner tonn e-søppel i verden. Bare 17 prosent ble resirkulert. En aktør som jobber med å løse dette problemet her til lands og i Skandinavia er IT-selskapet Atea med deres resirkuleringsprogram;

  • Resirkuleringsprogrammet Goitloop er Ateas hovedtiltak for å få bukt med den økende mengden e-søppel. Litt i overkant av ett tonn CO2-ekvivalenter kan en kunde som benytter seg av Goitloop spare på mindre enn ett år. 
  • Atea har også «100 % klubben». Her blir medlemmene målt på antall enheter de leverer tilbake. I dag meldes det om en retur-rate på 40 prosent, mens det globale gjennomsnittet er på 17 prosent.

Den største klimapåvirkningen fra produksjonen av IT-utstyr kommer spesielt i overfloden av skjermer. Derfor handler Atea sin oppfordring, og system, om å ikke kast gammelt IT-utstyr, men heller returnere det for gjenbruk et viktig tiltak.

En av de største utfordringene i det grønne skiftet er den stadig økende bruken av internett over hele verden, og all energien den beslaglegger. Tall fra Cisco (2020) viste at 66 prosent av verdens befolkning (5,3 milliarder mennesker) vil være internettbrukere innen 2023. Derfor er det viktigere enn noen gang at de største aktørene er sitt ansvar bevisst og utvikler bærekraftige løsninger for sine egne systemer og organisasjon, samt utvikler løsninger som kommer hele verden til gode. Under Cop26 var det gledelig å se 

  • Bærekraftfokuset til Meta/Facebook retter seg spesielt mot bruken av vann – en ressurs ikke alle land har lik tilgang til. Derfor er vanneffektive kontorer en del av deres klimasatsning. De jobber mot å bli klimapositive innen 2030.
  • Det franske, multinasjonale selskapet Atos, som leverer høyteknologiske transaksjons- og kommunikasjonstjenester, sky-, big data- og cybersikkerhetstjenester, fokuserte på verdien av satellittdata, som visualiserer ting vi ikke kan se ved å overlappe innsiktsdata og kart. Dette er data som kan brukes til blant annet flommodellering, bekjempe forurensning og forbedre trafikkflyt.
  • Andrew Murray, Senior Environment Manager i Vodafone, meldte at deres selskap jobber for 100 % fornybar energi i hele verdikjeden allerede innen 2025. Vodafone utvikler viktig telekom-teknologi for å gjøre fremtiden grønnere, og muliggjøre blant annet selvkjørende biler i stor skala. For landbruket jobber de med digitaliserings-løsninger som kan gi kritisk innsikt og data fra avlingene, og for byene vil de spille en viktig rolle i den videre utviklingen av smarte løsninger for blant annet trafikkstyring.  

Inntrykket fra Cop26 er at IT-bransjen er sitt klimaansvar bevisst, og at IT og teknologi-bransjen i aller høyeste grad er en del av løsningen. For det må handles nå. Samarbeid er prioritet nummer en, og fremskritt oppnås ved å dele data med mennesker for å bevisstgjøre dem om utfordringene – og samtidig gi dem mer makt til å handle. 

Stina Korsbøen begynte i Tine som leder for digitale flater for fire og et halvt år siden, og er i dag IT-direktør for kommersielle forretningstjenester og en av selskapets seks kvinnelige IT-ledere.
Les også

De klarte det få andre har klart: En IT-ledergruppe med flest kvinner

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.