DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Observasjoner fra stuevinduet er ikke egnet til å forstå utviklingen av offentlig sektor

Arild Haraldsens kritikk av IT i praksis viser at han opplever undersøkelsen som noe annet enn den faktisk er.

Lars van Marion i Rambøll mener undersøkelser som IT i praksis fanger opp underliggende bevegelser og gir verdifull innsikt.
Lars van Marion i Rambøll mener undersøkelser som IT i praksis fanger opp underliggende bevegelser og gir verdifull innsikt.
Lars van Marion, avdelingsleder Rambøll Management Consulting og ansvarlig for IT i praksis
8. sep. 2021 - 15:00

Arild Haraldsen stiller i en kommentar i Digi.no 6. september spørsmål om undersøkelser som IT i praksis er egnet til å forstå utfordringene i offentlig sektor. Kommentaren inneholder interessante betraktninger om både debatten som var en del av lanseringsarrangementet og kritiske bemerkninger til innhold og metodebruk i undersøkelsen. Rambøll Management Consulting er ansvarlig for både utforming av spørreskjema, datainnsamling og analyse.

Haraldsen etterlyser undersøkelser som ikke bare peker på en situasjon, men går mer i dybden på hvorfor og hvordan. Vi tar med oss innspillene til neste års undersøkelse. Samtidig opplever vi at både premissene for kritikken og eksemplene som brukes viser at Haraldsen opplever IT i praksis som noe annet enn det faktisk er.

Gaten er våt, har det regnet?

I kommentaren bruker Haraldsen et enkelt bilde på forskjellen mellom korrelasjon og kausalitet og sammenligner en del av våre funn med å se en våt gate gjennom stuevinduet og uten videre konkludere med at det har regnet. Sammenligningen er interessant og kan være relevant for å forstå IT i praksis. Hvis vi fortsetter bildet Haraldsen tegner opp: Gjennom IT i praksis spør vi dem som sto i gata da den ble våt om hva de tror skjedde. Vi spør også de samme personene om det hvert år: Hvor våt er gaten, og hvorfor mener du den er eller ikke er det? Er det forhold i omgivelsene som kan belyse hvorfor det er slik? Over tid kan vi med større sikkerhet si mer om hvilke andre forhold som inntreffer når gaten blir våt. Vi konkluderer ikke på årsak, men peker på mulige forklaringer.

Kommentaren fra Haraldsen kan like gjerne leses som en kritikk av innretningen på forvaltnings- og digitaliseringspolitikken og de tilhørende virkemidlene. IT i praksis har de siste årene tatt utgangspunkt i regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi. Så langt som mulig er det forsøkt å bruke strategien og tilhørende handlingsplaners beskrivelse av årsakssammenhenger mellom problem og løsning og mellom tiltak og resultat. Det er fritt fram å være uenig i regjeringens forståelse, men det er nå en gang de, sammen med KS, som har eierskapet til strategien.

Digitaliseringsdirektoratet har utredet behovet for en statlig digital assistent
Les også

Hater du chatboter? Snart kan du møte byråkrat-boten som snakker Nav-språk 

Fanger opp underliggende bevegelse

Kritikken av IT i praksis’ indikatorer for strategisk måloppnåelse er en type kritikk som kan anvendes på all bruk av indikatorer på samfunnsnivå. Selvfølgelig mister man nyanser i en slik måte å beskrive status og utvikling på, og selvfølgelig vil bildet kunne se helt annerledes ut i den enkelte virksomhet enn det som gjennomsnittet av virksomheter peker på. Men vi er sikre på at vi klarer å fange opp de underliggende bevegelsene i offentlig sektor, samtidig som vi evaluerer regjeringens måloppnåelse.

Derfor blir det søkt når Haraldsen for eksempel doserer om at forståelsen av digitale økosystemer er mangelfull. Vi er selvfølgelig klar over at et slikt begrep brukes ulikt. Det omtales også eksplisitt i rapporten. Men det er nå en gang slik at regjeringen har brukt en mer innskrenkende beskrivelse av et digitalt økosystem enn Haraldsens egen beskrivelse. Vi har valgt å utforme indikatoren i tråd med strategien. Det er tilsvarende forstemmende å lese en påstand som indikerer at vi mener sammenhengende tjenester bare handler om åpne data. Tvert imot bruker vi datamaterialet til å vise en lang rekke karakteristika ved virksomhetene som utvikler sammenhengende tjenester, deriblant deling av data.  

Gir verdifull innsikt

Vi mener bestemt at en undersøkelse som IT i praksis gir verdifull innsikt i hvordan offentlig sektor utvikler seg gjennom digitalisering og hvor virkningsfulle de ulike politiske målene og tiltakene er. Formålet med IT i praksis er å etablere et felles kunnskapsgrunnlag som en verdiøkende diskusjon om prioriteringer både i enkelte virksomheter og på nasjonalt nivå kan skje over. IT i praksis kobler hva virksomhetene får til av resultater med både de nasjonale prioriteringene, hvordan ledelse og ansatte jobber internt og hvilke rammevilkår virksomhetene har.

Noe av styrken til i IT i praksis er det store antallet som besvarer undersøkelsen. I år svarte 58 prosent av statlige virksomheter og kommuner på 127 spørsmål, samtidig som 1000 innbyggere ble intervjuet. Bredden i respondenter gjør at IT i praksis fanger opp dem som ligger helt i front med tanke på effekter av digitalisering og teknologiutnyttelse, men like viktig beskriver den også tilstand og utfordringer for mellomsjiktet og dem som i liten grad har digitalisert prosesser og tjenester.

IT i praksis er ikke et referanseverk for beste praksis, men gir allikevel et bedre oversiktsbilde enn noen andre undersøkelser

Lars van Marion

Vi er samtidig enige i at IT i praksis ikke er tilstrekkelig til å forstå alle sider ved digital transformasjon, digitalisering eller innovasjon i offentlig sektor. Men det har vi heller aldri påstått. Det er også riktig som Haraldsen påpeker at dybdestudier i den enkelte virksomhet og kommune vil gi mer detaljerte beskrivelser av disse sammenhengene. Samtidig er slike undersøkelser svært ressurskrevende, og det kan være utfordringer med å generalisere funnene til større utvalg. Tilsvarende er det andre undersøkelser som gir annen, og verdiøkende, informasjon. En nylig undersøkelse fra Computas viser for eksempel i større grad hva aktører i offentlig sektor på kort sikt har fått til gjennom investeringer i teknologi og kompetanse, og det er et verdifullt supplement.

IT i praksis er ikke et referanseverk for beste praksis, men gir allikevel et bedre oversiktsbilde enn noen andre undersøkelser. Vi fanger opp helheten i offentlig sektor over tid.

Avslutningsvis ønsker jeg å invitere flere inn til å bruke disse dataene. Rambøll har alltid stilt data fra IT i praksis til bruk i forskning om digitalisering av offentlig sektor.

Vanskelig og tidkrevende arkivering fører til at beslutninger ikke kan ettergås, mener Espen Sjøvoll.
Les også

Tungvint arkivering koster oss fem milliarder i året

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.