Sjekk hvor IT-tung din kommune er

Vang i Valdres har landets høyeste tetthet av IT-bedrifter, og slår alle de store byene.

Sjekk hvor IT-tung din kommune er
Slik er utsikten til kontorfellesskapet som mange av kommunens IT-bedrifter hører til. Foto: Vegard Hammerstad

Selv om det naturlig nok er i de største byene man finner både de fleste og de største selskapene, kan det være interessant å se på hvordan bedriftene er fordelt i forhold til folketall i sine respektive kommuner.