Digital21

Disse 13 personene blir sentrale i regjeringens store digitaliseringsprosjekt

Næringsminister Monica Mæland. Bildet er tatt da Regjeringen utnevnte Digital Norway Toppindustrisenteret til sekretariat for Digital21 den 4. juli.
Næringsminister Monica Mæland. Bildet er tatt da Regjeringen utnevnte Digital Norway Toppindustrisenteret til sekretariat for Digital21 den 4. juli. (Bilde: Kurt Lekanger, digi.no)

Regjeringens såkalte Digital21-prosjekt skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet i Norge kan utnytte digitale muligheter på tvers av bransjer.

Tidligere denne uken ble Digital Norway Toppindustrisenteret AS tildelt rollen som regjeringens sekretariat i forbindelse med Digital21-arbeidet (Ekstra). Idag annonserte Regjeringen og Nærings- og fiskeridepartementet at de har satt sammen en styringsgruppe for Digital21, bestående av 13 personer. 

Styringsgruppen skal ifølge en pressemelding fra Regjeringen sørge for at sentrale aktører gir innspill til digitaliseringsarbeidet. Gruppen er satt sammen av representanter fra ulike deler av næringslivet og kunnskapsmijøer fra hele landet.

– Dette er veldig kompetente folk som tilsammen dekker et bredt spekter av næringslivet, fra gründermiljøer og tungindustri til tjenestesektoren, sier næringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Målet med Digital21 er å lage en strategi på tvers av næringer og kompetansemiljøer, og at sentrale aktører skal stille seg bak felles mål og anbefalte tiltak. Strategien kan også inneholde forslag til politiske prioriteringer, og styringsgruppen skal vurdere tidsperspektivet for arbeidet.

– Norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. Vi må ta i bruk de nye teknologiske mulighetene som finnes, og vi må gjøre det raskt. Utfordringen ligger både i næringslivets evne til å ta i bruk ny teknologi og evnen til å utvikle ny kunnskap, sier Mæland.

– Er svært glad for å få plass i styringsgruppen

Leder for styringsgruppen blir Morten Dalsmo, konserndirektør i Sintef-Digital. Han får med seg blant andre administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge, næringsdirektør Hilde Widerøe Wibe i Abelia, samt Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

– Jeg er svært glad for at Tekna fikk en plass i denne styringsgruppen. Våre 72.000 medlemmer som er teknologer og realister, har viktig kompetanse og drivkraft for digital omstilling av norsk næringsliv. Nå tar jeg med meg deres erfaringer og fagkunnskap inn i Digital21-gruppen, sier Randeberg i en pressemelding

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Tormod Haugstad

Hun legger til at Tekna vil vektlegge behovet for økt kompetanse- og teknologioverføring mellom ulike bransjer. 

– Som teknolog tar jeg også med meg min egen fagkompetanse innen sensorteknologi, mønstergjenkjenning og analyse av store mengder data, sier Randeberg.

Ifølge Randeberg vil det være avgjørende at man jobber tverrfaglig og også inkluderer juridisk, økonomisk og teknologisk kompetanse. 

– Tekna vil i styringsgruppa legge til rette for en åpen, men effektiv 21-prosess med god forankring i næringslivet og fagmiljøene, forklarer Randeberg.

Dette er hele styret i Digital21:

Leder:

 • Morten Dalsmo, Sintef-Digital, konserndirektør (Trondheim).

Deltagere:

 • Morten Dæhlen, UIO, professor i informatikk og dekan (Oslo).
 • Silvija Seres, Polyteknisk forening (Bærum).
 • Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, administrerende direktør (Mo i Rana).
 • Geir K. Engdahl, gründer (Bærum).
 • Hilde Aspås, iKuben, daglig leder (Molde).
 • Christoffer Hernæs, Skandiabanken, avdelingsleder Innovasjon og utvikling (Oslo).
 • Torhild Nag, Lyse Energi, konserndirektør (Stavanger).
 • Heidi Austlid, IKT-Norge, administrerende direktør (Oslo).
 • Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (Trondheim).
 • Rune Foshaug, NHO, direktør avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering (Skogbygda).
 • Kjetil Staalesen, spesialrådgiver LO (Oslo).
 • Hilde Widerøe Wibe, Næringsdirektør i Abelia (Oslo).

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen