Døde politiradioer i Trondheim

Sniklyttere i Trondheim slår nå på politiradioen forgjeves. Politiet, brannvesenet og ambulanser er på vei over til det digitale, krypterte sambandet Tetra.

Sniklyttere i Trondheim slår nå på politiradioen forgjeves. Politiet, brannvesenet og ambulanser er på vei over til det digitale, krypterte sambandet Tetra.

Trondheim politidistrikt tester nå ut det digitale sambandssystemet Tetra.

Det betyr at alle med analoge politiradioer sitter med skjegget i postkassen, da politisambandet nå er digitalt og kryptert.


Ifølge Adresseavisen er Trondheims-politiet i full gang med å bytte ut alle radioer med Tetra-enhetene, og pilotprosjektet tar sikte på å utstyre alle nødetatene i Trondheim og omegn med slikt utstyr.


Prosjektet har som mål å integrere radiosambandet til politi, brannvesen og ambulanser, og om det er en suksess åpnes dørene for at Tetra blir innført i resten av landet. Dette vil i så fall ha en prislapp på fire milliarder kroner, skriver avisen.

Prøveperioden varer ut 2002. Det avlyttingssikrede systemet er allerede i bruk i mange land i Europa, og tilbyr langt bedre fleksibilitet og stabilitet enn dagens analoge nett.

- Vi tar systemet i bruk i disse dager, sier politiavdelingssjef Jan W. Klüver ved Trondheim politidistrikt til Adressa.

Når pilotprosjektet er fullt utbygd i trondheimsområdet, vil det ha cirka 600 brukere. Dekningsområdet er fra Værnes i øst til Orkdal i vest og sørover til Selbu og Hovin i Gauldalen. Det er bygd cirka 25 basestasjoner som skal sørge for dekning. Ambulansene innenfor dette dekningsområdet skal også delta i pilotprosjektet, som er tildelt fem millioner fra neste års statsbudsjett for å kjøpe utstyr. Totalt er det avsatt 30 millioner til pilotprosjektet.

Systemet lar nødetatene ha felles samband både under utrykning og på skadestedet, de kan opprette spesielle kanaler eller kommunisere fra direkte fra apparat til apparat som med mobiltelefoner. I tillegg tilbyr Tetra dataoverføringsmuligheter med mer båndbredde enn for eksempel dagens mobiltelefoner, så politiet etter hvert kan installere datamaskiner i bilene som kan ta imot og sende bilder, jobbe opp mot databaser og lignende.

Det er også sannsynlig at systemet blir koblet opp mot det globale posisjoneringssystemet (GPS), slik at operasjonssentralene kan se hvor tjenestemenn og -kvinner befinner seg til enhver tid. Bildet viser en Motorola MTH500 Tetra-telefon, en av de mindre modellene på markedet.

Til toppen