Effektiv protest mot «retten til å bli glemt»

Nettavis gjør de fjernede websidene mer tilgjengelige enn noen sinne.

Effektiv protest mot «retten til å bli glemt»
Google har godkjent mange forespørsler om sletting av søkeresultater i søk etter navngitte personer. BBC misliker dette sterkt og går til motangrep mot ordningen som skyldes en dom i EU-domstolen. Bilde: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images/All Over Press

Fjorårets EU-dom som krever at søkemotorer i visse tilfeller må fjerne visse søkeresultater om navngitte person – vanligvis omtalt som «retten til å bli glemt» – har i ettertid mottatt mye kritikk, ikke minst fra mediebransjen.

Blant innholdsleverandørene som har blitt berørt av dette, er britiske BBC.

Les også: Google må fjerne søkeforslag om to nordmenn 

Økt innsyn

Nå har BBC bestemt seg for å slå litt tilbake. I et blogginnlegg skriver Neil McIntosh, en redaktør i BBC Online, at nettavisen heretter vil publisere en liste over alle artikler og annet BBC-innhold som Google har sett seg nødt til å fjerne fra visse søkeresultater som et resultat av dommen.

Listen vil bli oppdatert med de nyeste lenkene hver måned. Så langt består den av mer enn 300 lenker.

McIntosh begrunner publiseringen med et ønske om å kunne informere lisensbetalerne, og andre, med hva som egentlig foregår, men også som et bidrag til offentlig politikk.

– Vi mener at det er viktig at de som har en interesse av «retten til å bli glemt», kan fastslå hvilke artikler som har blitt berørt av dommen. Vi håper at dette vil bidra til debatt omkring dette spørsmålet. Vi mener også at integriteten til BBCs arkiv på nettet er viktig og fjerningen fra Google-søkene gjør deler av dette arkivet vanskeligere å finne, selv om de berørte sidene forblir publiserte på BBC Online, skriver McIntosh.

Slik blir det håndhevet: Google svarer EU-landenes datatilsyn 

Slettes ikke

Han forklarer at BBC Online, i likhet med svært mange andre nettaviser, ekstremt sjeldent sletter innhold som har blitt publisert, og at innhold som publiseres vil måtte antas å bli en del av et permanent tilgjengelig arkiv.

– Å gjøre noe annet kan føre at innsynet og tilliten blir skadelidende, mener McIntosh.

Listen som BBC har publisert, består bare av nettadressene. Man må klikke på dem for å se hva saken dreier seg om.

Det er heller ikke oppgitt hvem som har bedt Google om å fjerne saken fra søkeresultatene, og McIntosh understreker at slike forespørsler ikke nødvendigvis har kommet fra den mest opplagte personen som er omtalt i en sak.

EU-dommen berører alle leverandører av søketjenester som har virksomhet i EU-land. Google er mest omtalt fordi det var dette selskapet som opprinnelig ble saksøkt og fordi selskapet er den mest brukte søketjenesten i Europa.

Ønsker utvidelse: – Vil kreve global «rett til å bli glemt»