Endringer i Vista kan gi raskere flashdisker

Samsung forbereder en SSD på 128 GB til pc-er, og diskuterer bedre ytelse med Microsoft.

Endringer i Vista kan gi raskere flashdisker

Samsung forbereder en SSD på 128 GB til pc-er, og diskuterer bedre ytelse med Microsoft.

Hittil har flashminnebaserte masselagringsenheter til PC-er – SSD eller «solid state drive» – blitt konstruert slik at Windows oppfatter dem som vanlige harddisker.

Dette har den fordelen for PC-produsentene og for Microsoft at man slipper å gjøre noe med Windows for å oppnå full kompatibilitet. Det har imidlertid en vesentlig ulempe: Windows’ filsystem og grensesnitt mot disker er optimalisert for å overkomme svakheter ved måten disker opererer og innhenter data. Denne optimaliseringen er langt fra optimal for SSD-er.

Løsningen er innlysende: Det som må til er dels hensiktsmessige endringer i Windows, dels et nytt filsystem tilpasset egenskapene til SSD. Under alle omstendigheter må Windows gis anledning til å se forskjellen på en harddisk og en SSD, og velge den atferden som passer best til lagringsmediet.

Windows’ filsystem leser data fra disk som blokker på 512 bytes. Det svarer til måten data er organisert på en disk. I en SSD er data organisert i større enheter, på 4 kilobytes, kalt «sider». Når en SSD blir bedt om en blokk, leverer den en side. I verste fall er 7/8-deler av denne siden irrelevant i forhold til det systemet ber om. Løsningen er å endre filsystemet slik at blokkene den ber om, har samme størrelse som SSD-sidene.

En annen faktor er cache. I en harddisk, er det maktpåliggende å bruke cache for å få opp ytelsen. I en SSD er ikke cache relevant. Et system som bruker ressurser på å skille mellom cache og disk, er direkte uproduktiv på en SSD.

En tredje faktor er defragmentering og andre ordninger som skal sørge for at data lagres mest mulig sekvensielt. Disse kreves på en disk, fordi de øker ytelsen ved at lesehodet slipper å hoppe mye rundt omkring. I en SSD er de unødvendig. Å defragmentere en SSD gjør ingenting for ytelsen, og bidrar tvert om til noe negativt: SSD-er slites mer av lese- og skriveoperasjoner. Derfor bør hensynet heller være å flytte data minst mulig.

Per rå gigabyte, koster en SSD rundt fem ganger så mye som en harddisk. For at ytelsen skal svare til prisen, må det en spesialtilpasning til. En slik tilpasning av Vista skal nå være gjenstand for samtaler mellom Samsung, som forbereder å lansere SSD-er på 128 GB, og Microsoft.

Nøyaktig hvilke endringer og tilpasninger det dreier seg om, vil partene ikke ut med. Men man håper at endringene også vil gjøre at andre leverandørers SSD-er fungerer bedre under Vista.

    Les også:

Til toppen