– Forsinkelser med digital post er uproblematisk

Mange fikk for dårlig tid.

– Forsinkelser med digital post er uproblematisk
Avdelingsdirektør Frode Danielsen hos Difi kan melde at de fleste som ikke hade planene klare i sommer vil være i mål i september. Bilde: DIFI

IT-direktoratet Difi ser små problemer med at et flertall av de statlige virksomhetene brøt fristen med å snekre en plan for overgang til Sikker digital postkasse.

En intern oversikt viser at 106 av 158 virksomheter ikke rakk å komme i mål til første juli.

Alle må være klare til å bruke SDP fra E-boks eller Digipost i løpet av første kvartal 2016.

Les mer: De fleste har ingen plan for digital postkasse

Neste måned

Digi.no har bedt direktoratet å svare på hvordan man opplever situasjonen.

Fungerende avdelingsdirektør Frode Danielsen viser ingen tegn til panikk.

– Vi mener det er uproblematisk at flere virksomheter er forsinket med planen. Det betyr ikke nødvendigvis noe for fremdriften. Planene er ventet å komme inn i løpet av september, og vi har løpende dialog med dem det gjelder, sier Danielsen i en kommentar.

Han har ansvaret for IT drift og utvikling hos Difi.

Les også:  – Du kommer ingen vei uten IT-fiaskoer

Detaljene

Han gir følgende detaljer om fremdriften:

51 virksomheter har levert planer

62 virksomheter har bedt om utsettelse

22 virksomheter melder at de ikke vil bruke løsningen. Begrunnelsene er at de enten har hentet ut digitaliseringsgevinster gjennom egne løsninger (5 virksomheter) eller at de på grunn av få antall forsendelser til innbyggere får negativ kost/nytte ved å ta i bruk løsningen (17 virksomheter).

7 virksomheter avventer beslutning rundt Altinn

15 virksomheter har ikke gitt tilbakemelding

33 universiteter og høyskoler skal levere en samlet plan

18 fylkesmenn skal også levere en samlet plan

Les mer: Gevinsten ryker for digital postkasse

Rakk ikke fristen

– Hva er forklaringen på at så mange ikke har en plan eller ber om utsettelse?

– De fleste som har bedt om utsettelse, gjør dette fordi de ikke rakk å bli ferdige.

– Hva kan dette bety for fremdriften?

– Vi mener at dette er udramatisk. Vi har prioritert å arbeide med virksomhetene som har kommunikasjon med innbyggere. Her har vi kommet godt på vei, sier Danielsen.

Poenget er at SDP i første omgang skal benyttes til kontakt med private innbyggere. For bedrifter benyttes Altinn.

Les mer: – Kunne sluppet dobbeltarbeid

Makt

– Hvilken beskjed gir dere dem som har brutt fristen?

– Vi kontakter dem som ikke har gitt oss en tilbakemelding. Vi har også løpende dialog med dem som har bedt om utsettelse.

Formelt har Difi liten formell makt overfor andre statlige virksomheter, men i denne saken er det annerledes.

– Som nevnt følger vi opp virksomhetene som ikke har levert planer. Vi tar utgangspunkt i digitaliseringsrundskrivet fra 2014 som gir pålegg om at alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggere skal lage en plan for overgang til Difis løsning for digital post til innbyggere, sier avdelingsdirektøren.

Så du denne? Solid seier for landets beste IT-prosjekt