Abonner
DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Fristen ute: Truer med dagbøter på 5000 kroner

PST er blant virksomhetene som fortsatt mangler den lovpålagte tilgjengelighetserklæringen. Nå truer tilsynet med dagbøter.

– Vi gjør oppmerksom på at å ikke følge forskriften vil kunne få konsekvenser, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.
– Vi gjør oppmerksom på at å ikke følge forskriften vil kunne få konsekvenser, sier tilsynsdirektør Malin Rygg. Foto: UU-tilsynet

Den 1. februar trådte reglene i kraft. Da måtte alle nettsider, apper og intranett for offentlige virksomheter ha gjort sin tilgjengelighetserklæring tilgjengelig på nett.

Halvannen måned senere er det fortsatt 550 virksomheter som ikke har logget seg inn i løsningen som skal brukes til å fylle ut erklæringen.

Nå kommer tilsynet for universell utforming av IKT (UU-tilsynet) frem med riset bak speilet. Det kommer frem fra en pressemelding onsdag.

Pålegg til PST

Denne uka har UU-tilsynet sendt fem virksomheter pålegg om retting. Blant disse finner vi Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Riksmekleren, Justervesenet, Statens Havarikommisjon og Øksnes kommune.

Dette er saken

I mai 2021 vedtok Stortinget nye regler for universell utforming (UU) for nettsteder og apper. Blant de nye kravene var at alle offentlig eide nettsider, også intranett og apper, måtte ha en lett tilgjengelig tilgjengelighetserklæring, med mulighet for å gi tilbakemelding.

Tilgjengelighetserklæringen skal inneholde informasjon om hvordan løsningen ivaretar kravene til universell utforming, med andre ord hvor tilgjengelig den er for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå, og hvilke planer som finnes for å utbedre mangler.

Fristen ble, etter noe om og men, satt til 1. februar 2023.

UU-tilsynet, som har ansvar for tjenesten uustatus.no, der virksomhetene nå skal ha opprettet tilgjengelighetserklæring, kaller endringen et viktig steg for å redusere digitalt utenforskap.

De fem er plukket ut gjennom stikkprøvekontroll, som ledd i UU-tilsynets aller første kontroll med offentlige virksomheter som mangler tilgjengelighetserklæring.

Nå har de femten virkedager på seg til å opprette erklæring. Hvis ikke risikerer de daglige bøter på 5000 kroner.

Digitalt utenforskap

– Mange virksomheter har lagt ned mye, godt arbeid for å få sine tilgjengelighetserklæringer på plass i tide, sier tilsynsdirektør Malin Rygg ifølge pressemeldingen.

Digitalt utenforskap er en samfunnsutfordring, mener hun, og oppmuntrer virksomhetene til å være bevisst sitt eget ansvar for at løsningene deres kan brukes av alle.

– Derfor blir det veldig feil om det skal lønne seg å ikke ta jobben med å sjekke status og få på plass erklæring. Nå kontrollerer vi om det er virksomheter som ikke er i mål. Vi oppfordrer alle til å snarest rydde opp i dette, og gjør med det samme oppmerksom på at å ikke følge forskriften vil kunne få konsekvenser, sier Rygg.

Les også