– De driver og støvsuger markedet for IT-kompetanse

Abelia kritisk til at det offentlige bygger opp store IT-satsninger selv.

– Skal staten bare bli større og større? Abelias direktør for næringsutvikling, Hilde Widerøe Wibe, er bekymret.
– Skal staten bare bli større og større? Abelias direktør for næringsutvikling, Hilde Widerøe Wibe, er bekymret. (Bilde: Marius Jørgenrud)

Abelia kritisk til at det offentlige bygger opp store IT-satsninger selv.

Hei, vi gir deg én Ekstra-sak gratis per uke.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

NHOs forening for kunnskapsbedrifter Abelia advarer mot at stat og kommune bygger opp stadig flere teknologimiljøer i konkurranse med næringslivet.

– Det overrasker oss veldig. Vi stiller spørsmål ved at denne voldsomme konkurranseaktiviteten skjer under en såkalt næringsvennlig regjering – på Høyres vakt, sier Abelia-leder Håkon Haugli til digi.no.

De peker på at Oslo kommune etablerer eget IT-utviklingsmiljø, en generell opprusting av IT-miljøet i Nav og tilsvarende hos Skatteetaten.

At Helsedirektoratet skal lage en digital tjeneste som trolig vil utkonkurrere den eksisterende Legelisten.no er et annet eksempel. Abelia får støtte av IKT-Norge i en sak NRK skrev i fjor høst.

Les også: Advarer mot ny IT-kjempe i Oslo kommune

– Støvsuger markedet

Direktoratet for e-helse er kanskje det verste eksempelet, hvis vi skal tro Abelias direktør for næringsutvikling, Hilde Widerøe Wibe.

– De driver og støvsuger markedet for IT-kompetanse. De er til og med blitt lønnsledende på området, sukker Wibe.

Hun er redd resultatet blir en lønnsspiral ved at staten pusher opp lønningene, og at det vil gjøre det vanskeligere å få tak i kompetansen som trengs til digitalisering i samfunnet.

Mange er redde for å si noe offentlig om dette

Ifølge Wibe har Abelia mange små, men også veletablerte medlemsbedrifter, IT-selskaper, som ikke offentlig tør å gå ut å kritisere utviklingen.

– Det skyldes at det offentlige ofte både er kunde og konkurrent. Mange er redde for å si noe offentlig om dette.

– Støvsuger ikke, men knapphet på kompetanse driver opp lønningene

Direktoratet for e-helse ble opprettet i januar 2016. Det siste året har de brukt på å bygge organisasjonen og til å etablere en nasjonal myndighet som kan være en god bestiller og dialogpartner, blant annet overfor de kommersielle leverandørene.

Det forteller etatens direktør og toppleder Christine Bergland. Hun avviser at de har støvsuget markedet for kompetanse.

– Vi driver heller ikke med overbud på lønninger, men vi har drevet målrettet rekruttering for å skaffe den kompetansen som er nødvendig for å ivareta rollen vår. Det er en utfordring at det i Norge er knapphet på deler av den IT-kompetansen som er viktig for direktoratets arbeid. Denne knappheten er i seg selv lønnsdrivende.

Bergland mener at direktoratet samarbeider godt med norske IT-leverandører og konsulentselskaper, og at de senest fredag møtte over 100 personer fra IT-bransjen til dialogmøte.

– Sammen diskuterte vi muligheter for å øke digitaliseringstakten innen helse-sektoren, forbedre helsetjenestene og bidra til innovasjon og næringsutvikling.

Ber staten kutte ut app

I møte med en rekke departementer har Abelia etterlyst klare grenser for hva regjeringen ønsker at markedet skal levere, og hvor de mener at staten skal ivareta oppgavene selv.

Nylig var Abelia i møte med statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet, for å be dem å skrinlegge en ny nasjonal reiseplanlegger eller app.

Les også: Abelia mener dette er sløseri, ber staten droppe app

– Må være greit med noe offentlig IT-utvikling

Det trenger ikke være galt at det offentlige bygger egne IT-miljøer. Men å lage produkter som finnes i markedet blir feil, mener Steinar Sønsteby.
Det trenger ikke være galt at det offentlige bygger egne IT-miljøer. Men å lage produkter som finnes i markedet blir feil, mener Steinar Sønsteby. Foto: Privat

Steinar Sønsteby er konsernsjef i et av landets største IT-selskap, Atea, samt styreleder for bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

– Det må skje noe IT-utvikling i offentlig sektor, men det bør ikke skje der det finnes kommersielle løsninger. Staten og kommunene bør være opptatt av å finne den rette balansen. Nå ser det ut til at det drar seg litt over mot at de skal lage for mye selv, men jeg ønsker ikke å være med på en svarthvitt-diskusjon, som det ofte ender opp med, sier Sønsteby.

Han understreker at det er stor forskjell på at Oslo kommune eller Nav styrker sine IT-miljøer, og utvikling av produkter eller apper som finnes i det kommersielle markedet.

– Nav er tidligere blitt kritisert for ikke å ha nok IT-kompetanse og for å kjøpe alt. Nå gjør IT-sjefen der noe med det. Jeg kan ikke se at det er feil. Men det er noe helt annet hvis et statlig selskap skal lage en app som finnes i markedet, sier Atea-sjefen.

Les også: Ønsker seg en mer leken offentlig sektor

– Byr opp lønn med hundretusener

Det er kanskje ikke riktig at staten skal overby med flere hundre tusen kroner i lønn

Han bekrefter at IT-bransjen merker økt konkurranse fra det offentlige. Det er ikke lenger nødvendigvis sånn at en jobb i det offentlige er noe dårligere betalt enn i privat sektor.

– Akkurat nå føler bransjen på at man overbyr hverandre litt på lønn. I en tid der man maner til moderasjon er det kanskje ikke riktig at staten skal overby med flere hundre tusen kroner. Det har både vi og andre IT-selskaper flere eksempler på, spesielt på IT-konsulentsiden, sier Sønsteby.

Derfor oppfordrer han til nøkternhet i hvordan staten skaper et lønnspress i det kan kaller et ganske lite marked.

– IKT-Norges kjepphest er at dette problemet kommer til å vokse seg større og større fordi vi utdanner for få IT-folk i Norge. Hvis jeg skal komme med en bønn til regjeringen er det at vi må få flere rene IT-studieplasser og mer digitalisering inn i de andre fagene. Også økonomer og ingeniører må lære om digitalisering.

Bønn til Erna

Wibe har en klar oppfordring til regjeringen og direkte til statsminister Erna Solberg (H), som hun ellers ikke kan få fullrost for digitaliseringsambisjonene.

– Du er en digital nerd med stor forståelse for det digitale området. Jeg skulle ønske du kommuniserte til din egen regjering og hele regjeringsapparatet med underliggende etater at vi har fantastiske IT-bedrifter i dette landet. Vi må heretter benytte oss av dette markedet og være tydeligere på at de skal lage løsningene. Vi skal ikke drive IT-utvikling i offentlig sektor. Vi skal bli gode anskaffere og brukere av ny teknologi – og gjennom det bli en smart stat.

Når vi ber om en kommentar fra Statsministerens kontor henviser de videre til Kommunal- og moderniseringsdepartmentet (KMD), som har digitaliseringsansvaret.

Statlige virksomheter skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt

Der er det statssekretær Paul Chaffey (H) som svarer.

Paul Chaffey (bildet) og KMD-minister Jan Tore Sanner la fram regjeringens digitaliseringsmelding i fjor.
Paul Chaffey (bildet) og KMD-minister Jan Tore Sanner la fram regjeringens digitaliseringsmelding i fjor. Foto: Marius Jørgenrud/fotofikling

– Statlige virksomheter skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt. Fordi statlige virksomheter er forskjellige, vil det imidlertid variere fra etat til etat i hvor stor grad og på hvilken måte markedet kan tilby de løsningene som etterspørres, sier Chaffey og fortsetter.

– Vi har bedt alle statlige virksomheter om å utarbeide en sourcingstrategi og vurdere bruk av skytjenester ved nye IT-anskaffelser. Når offentlige virksomheter trenger nye digitale løsninger må de altså ta stilling til teknologivalg, hva virksomheten skal utføre selv, og hva som helt eller delvis skal overlates til markedet.

– Viktig å bygge kompetansemiljøer

Offentlig sektor er den klart største innkjøperen av IKT i landet. Det er ikke uvanlig at det offentlige står for halvparten av inntektene til store IT-bedrifter.

Samtidig som det offentlige kjøper tjenester hos leverandørene, er det ifølge Chaffey viktig å bygge opp kompetansemiljøer internt.

– Vi har flere eksempler på mislykkede digitaliseringsprosjekter som følge av at etaten har ikke hadde ressurser eller kompetanse til å bestille og styre prosjektene, sier han.

Statssekretær Paul Chaffey minner om at offentlige innkjøp av varer og tjenester har et stort omfang i Norge. Slike innkjøp utgjorde 480 milliarder kroner i 2015 (se tall fra SSB) eller om lag 15 prosent av bruttonasjonalprodukt.

– Det et konkret uttrykk for at vi løser veldig mange offentlige oppgaver best ved å bruke private leverandører i markedet. Men det er ikke noe mål å bruke mest mulig penger. Målet er å bruke minst mulig av skattebetalernes penger for å få best mulig tjenester, konstaterer han.

Du finner flere Digi Ekstra-saker i arkivet vårt »

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen