Her har de 70 serverrack på låven og direkte forbindelse til NIX

Etter 30 år i en anonym tilværelse, skal Braathe-gruppen nå bli langt mer synlige.

Her har de 70 serverrack på låven og direkte forbindelse til NIX
Det er i låvebygningen midt på bildet at det største datasenteret til Braathe-gruppen er lokalisert. Foto: Braathe-gruppen

NÆRUM GÅRD, RYGGE (digi.no): Familieeide Braathe-gruppen er en nokså anonym, norsk IT-leverandør som stort sett bare har blitt omtalt i pressen de gangene selskapet har gjort et nytt oppkjøp. Slik har selskapet ønsket å ha det, men nå skal selskapet blir mye mer synlig.