IBM går til inkasso mot Vegdirektoratet

Bompengekrangelen fortsetter.

IBM går til inkasso mot Vegdirektoratet
IBM har sendt inkassovarsel til Statens vegvesen med påstand om at Autopass-kontrakten ble sagt opp på feil grunnlag. Bilde: Colourbox

Den skriftlige krangelen mellom Vegdirektoratet og IBM fortsetter.

IBM anklages for grov uaktsomhet i arbeidet med ny Autopass-løsning for innkreving av bompenger.

Direktoratet anklages for å hevet kontrakten på feil grunnlag.

Les mer:

IBM og Statens vegvesen krever erstatning av hverandre

Vegvesenet skroter IBMs bompengeløsning 

Høy temperatur

Den siste måneden har brevvekslingen fortsatt mellom de to, og temperaturen har ikke akkurat blitt lavere.

Blant annet mener IBM at den tidligere samarbeidspartneren handlet lite gjennomtenkt når Vegdirektoratet/Statens vegvesen (SVV) varsler heving av kontrakten midt i ferieavviklingen.

– Hevningserklæringen ble fremsatt midt i prosjektets planlagte og varslede fellesferie i juli, til tross for at SVV tidligere hadde insistert på at dette skulle være ferie- og arbeidsfri måned. Selv om et stort antall SVV-deltagere hadde varslet ferie denne måneden, mottok IBM likefullt et 30-dagers hevningsvarsel i slutten av juni. Det er vanskelig å forstå hvordan IBM skulle kunne utbedre de påståtte mislighold mens SVV hadde tatt ferie. SVV oppdaterte heller ikke ferieplanene sine i det felles systemet etter hevningsvarselet var sendt - slik at det var vanskelig for IBM å vite hvem hos SVV som var tilgjengelig i denne perioden, selv om SVV hevdet at de ville gjøre tilgjengelig ressurser etter behov, skriver IBM i et brev datert 14. august og signert Kjetil Westgaard.

Han beskriver en situasjon der selskapet forsøkte å få i gang en dialog, men ble møtt med en kald skulder fra Vegdirektoratet.

Les gjerne: Nå begynner pengekrangelen om Autopass

Krever oppgjør

Motparten har hele veien holdt fast på sin versjon av saken:

IBM har ikke levert fungerende løsninger eller noe grunnlag å bygge videre på for nye leverandører. Derfor har Direktoratet varslet erstatningskrav på mer enn kontraktsverdien på 190 millioner kroner.

Leverandøren mener at kontrakten ble sagt opp på feil grunnlag, slik at IBM er i sin rett til selv å si opp avtalen - og sende en solid regning.

Beløpet er ikke offentliggjort, men digi.no har grunn til å tro at det dreier seg om hele kontraktsverdien.

Begge parter gjentar stadig at kravene kan bli større.

Les også: Staten skal lære av IT-fiaskoen

Truer med gebyrer

Siden Vegdirektoratet ikke har betalt regningen, har IBM gått til inkasso.

Fakturaen forfalt til betaling 26. juni, og 11. august følger IBM opp med et regulært inkassokrav med varsel om at det vil påløpe renter og gebyrer hvis pengene ikke blir betalt.

Direktoratet avviser inkassokravet, tar seg god tid og gir lyd fra seg først nærmere en måned senere.

I et brev 8. september mener Stein Ødegaard at IBM utøver dårlig inkassoskikk. Ødegaard var tidligere prosjektleder for Autopass Grindgut.

– IBMs forsøk på å inndrive et omstridt krav ved sende det til inkasso, utgjør etter SVVs oppfatning et brudd på god inkassoskikk, jf. inkassoloven § 8. Et omtvistet krav kan ikke sendes til inkasso før tvisten er løst. SVV forventer at IBM trekker inkassosaken på grunnlag av at kravet er omtvistet, skriver Ødegaard i direktoratets svar til IBM.

Les også: Staten skal lære av IT-fiaskoen

Invitasjon

Siste bevegelse i saken er at IBM er bedt om å bli med på et møte i direktoratets lokaler på Brynseng i Oslo denne uken.

Digi.no får bekreftet at partene skal møtes.

Så du denne? NATO får lete etter bakdører i Windows og Office