AVTALER & KONTRAKTER

IBM og Statens vegvesen krever erstatning av hverandre

Påstander om løgn og urettmessige pengekrav. Høyt konfliktnivå i Autopass-prosjektet.

Den nye Autopassløsningen skulle gi langt mer moderne håndtering av trafikk og bompenger. Nå må man begynne på nytt.
Den nye Autopassløsningen skulle gi langt mer moderne håndtering av trafikk og bompenger. Nå må man begynne på nytt. Bilde: Truls Tunmo
12. aug. 2015 - 14:04

Statens vegvesen varsler et erstatningskrav mot IBM på minst 190 millioner kroner etter at IT-prosjektet for ny Autopass-løsning havarerte tidligere i sommer.

IBM svarer med å varsle motkrav.

Les også: Vegvesenet skroter IBMs bompengeløsning

Big data

IBM skulle ta i bruk nye hypermoderne løsninger basert på big data i arbeidet med "Autopass Grindgut", ifølge pressemeldingen fra selskapet da kontrakten ble offentliggjort i mars 2014.

Avtalen ble signert i desember året før.

18 måneder senere mener oppdragsgiveren at det ikke foreligger noe som helst av nytteverdi.

Les også: Slik skal ekspertene stoppe IT-tabbene

Forsinket og uten plan

Prosjektet bærer preg av dårlig kommunikasjon, svak ledelse og fravær av planer, slik det fremstilles i korrespondansen mellom partene det siste halvåret.

Mye bygger på eksterne kvalitetsrapporter fra analyseselskapet A-2 Norge.

Slik beskriver selskapet situasjonen 5. juni i år:

  • Prosjektet mangler klare styringssignaler
  • Samarbeidet fungerer dårlig
  • Leveranser underkjennes og betaling holdes tilbake
  • Det finnes ingen godkjent hovedplan
  • Prosjektet er forsinket
  • Begge parter og spesielt IBM bruker betydelig mer ressurser enn planlagt
  • Det er stor uenighet mellom partene om endringer
  • Kunden er usikker på om løsningen dekker behovet i tilstrekkelig grad

– Totalt sett befinner prosjektet seg i en temmelig fastlåst situasjon i en kritisk fase hvor det nå er helt avgjørende å finne en løsning for å komme videre på en hensiktsmessig måte, skriver Henning Denstad og Yngve Holte Olsen i A-2-rapporten.

Les også: Gevinsten ryker for digital postkasse

Grov uaktsomhet

Vegvesenet mener IBM har opptrådt grovt uaktsomt. Kjernen i anklagene er at IBM skal ha vært kraftig forsinket med å utvikle løsningen uten å melde fra til sin oppdragsgiver.

Opprinnelig plan var å bli ferdig i løpet av 2015, mens Vegvesenet så tegn til at kalenderen kunne vise 2017 før ny Autopass-løsning ville være i gang.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

Over lengre tid skal Vegvesenet ha blitt nektet innsyn i arbeidet. Da de faktisk fikk se nærmere på jobben som var gjort, var det ikke mye å skryte av.

Først nå kunne Vegvesenet se hvor alvorlig situasjonen var blitt og hvor lite som var ferdig utviklet av leveransen på dette tidspunktet, skriver Jane Bordal, direktør for Vei- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, i brevet hvor kontrakten med IBM blir hevet.

Hun mener at disse forholdene må antas å ha vært godt kjent for IBM over lengre tid.

– Det er vår oppfatning at IBM har underkommunisert og ikke vært åpne om de forhold som de var pliktige å varsle oss om, heter det i hevingsbrevet.

Les også: Syv råd for å unngå IKT-skandaler

Avdelingsdirektør Jane Bordal i Vegdirektoratet mener at IBM har holdt tilbake informasjon om den manglende fremdriften i Autopass-prosjektet. <i>Bilde: Vegdirektoratet</i>
Avdelingsdirektør Jane Bordal i Vegdirektoratet mener at IBM har holdt tilbake informasjon om den manglende fremdriften i Autopass-prosjektet. Bilde: Vegdirektoratet

Harde ord

Ordbruken mellom partene har vært hard.

IBM har underveis meldt inn behov for omfattende endringer som må til for at løsningen skal fungere.

Totalt er det snakk om 95 punkter.

Vegvesenet mener at dette er forhold som hører hjemme i leveransen og at IBM er ute etter ekstra inntekter som de ikke har rett på.

I det hele tatt sitter oppdragsgiver med et inntrykk av at leverandøren har vært mer opptatt av penger enn å levere funksjonalitet.

IBM har hatt fokus på å få betalt uten samtidig å levere i henhold til Kontrakt, skriver Vegvesenet.

I det første varselet om kontraktstopp og erstatningskrav skriver prosjektleder Stein Ødegaard:

– I lys av prosjektets ytterlige negative utvikling det siste halve året, og på grunn av IBMs uttalte motvilje til å levere i henhold til Kontrakt og manglende konstruktiv tilnærming til prosjektets utfordringer, ser SVV ingen annen utvei enn å varsle at Kontrakten vil bli hevet, med mindre IBM utbedrer forholdene innen 30 dager.

Leverandøren kvitterer med å antyde at Vegdirektoratet lyver:

– Det er direkte usant når Statens vegvesen skriver at IBM har en "uttalt motvilje til å levere i henhold til Kontrakt". Det bes dokumentert hva SVV mener med dette slik at IBM kan oppklare SVVs misoppfatning i denne forbindelse.

Les mer: Her er offentlige IT-prosjekter som funker

Blame game

Det ser ut til å ha toppet seg da IBM, ifølge Vegvesenet, på et punkt stoppet arbeidet som et forsøk på å skjule etterslepet. I tillegg skal selskapet ha forsøkt å gi sin oppdragsgiver ansvaret for at det stoppet.

Her forklarer IBM at planen for det videre arbeidet ikke var godkjent av oppdragsgiver. Derfor kunne man heller ikke fortsette.

Må begynne på nytt

Nå er Vegdirektoratet tilbake der det begynte.

For ingenting av det IBM har laget kan utvikles videre eller brukes som en del av en annen løsning fra en annen leverandør, ifølge direktoratet.

Det står i kontrast til det IBM presenterte da kontrakten ble inngått.

Her var selskapet tydelig på at løsningen skulle være åpen for videreutvikling av tredjepartsleverandører.

Så du denne? – Windows og OS X er skadevare

Må punge ut

Vegvesenet kommer til å kreve at IBM punger ut for alt som skal ha gått galt.

Og avdelingsdirektør Bordal er klar på at direktoratet ikke nøyer seg med standardoppgjøret i form av kontraktsverdien eksklusiv moms. Her er det begått så grove overtramp at det bør være grunnlag for å kreve også merverdiavgiften.

I tillegg er det snakk om at bompengeselskapene påføres et tap i kjølvannet av IT-fiaskoen. Også dette må IBM dekke, mener Vegdirektoratet.

Verdien på kontrakten er 190 millioner kroner. Størrelsen på det totale erstatningskravet er ikke kjent.

Motkrav

IBM har reagert med selv å heve kontrakten og varsle erstatningskrav mot Vegdirektoratet.

I et brev signert partner Kjetil Westgaard er argumentet at direktoratet ikke har grunnlag for sine påstander og dermed har sagt opp avtalen på feil grunnlag.

Dermed er oppdragsgiver selv skyld i mislighold av avtalen, ifølge IBM.

Minstekravet er å få betalt for den jobben som er gjort.

Regning og risiko

IBM vil ikke la seg intervjue av digi.no om denne saken, men informasjonsdirektør Otto Backer Solberg gir følgende uttalelse:

 – Vi lever av tilfredse kunder og vil alltid prøve å strekke oss langt for å gjøre alle parter fornøyd. Prosjektet har opplevd store utfordringer med kontinuerlige endringer og utvidelser av omfanget. Til tross for gjentatte møter på ledernivå og konkrete forslag til løsninger presentert av IBM, opplever vi at Statens vegvesen ikke har ønsket å komme oss i møte, skriver Backer Solberg i en e-post.

Han oppgir at IBM har utført betydelige arbeider på egen regning og risiko for å sikre fremdrift og gode løsninger for prosjektet.

– Prosjekter av denne størrelsesorden forutsetter gjensidig tillit og aktiv dialog. Hevingen av kontrakten er et resultat av at vi ikke har lykkes med dette. IBM er uenig i at Statens Vegvesen har grunnlag for å heve kontrakten og vurderer eventuelle rettslige steg knyttet til dette, skriver han.

Selskapet skal komme med ytterligere informasjon etter hvert. Saken blir med andre ord fulgt opp.

Les også: Tårevåt avskjed med IT-direktør

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.