IKT-Norge har fått nytt styre – nå skal det satses for fullt på kompetanse

Styreleder i IKT Norge, Steinar Sønsteby.
Styreleder i IKT Norge, Steinar Sønsteby. (Foto: Atea)

I en pressemelding har IKT-Norge, interesseorganisasjonen for det digitale næringsliv, nå kunngjort at de nylig avholdte generalforsamling med det resultat at organisasjonen har fått et nytt styre.

Ifølge administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid, er det et «slagkraftig» styre som nå er satt sammen, med bred og solid erfaring fra IKT-bransjen. Med det nye styret på plass vil hovedfokuset fremover være å satse på heving av norsk kompetanse på IT-feltet.

– Den aller viktigste saken fremover er kompetanse. Dette gjelder utdanningssektoren hvor vi må opprette flere studieplasser, men også å legge til rette for «on the job training». Endringstakten øker og dette stiller store krav til samfunnet med tanke på kontinuerlig trening og etterutdanning, sier styreleder i IKT-Norge Steinar Sønsteby til Digi.no.

Ønsker også bedre betingelser for næringsliv

Sønsteby er konsernsjef i Atea, den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa og ledende på sitt felt i Norden. Han har sittet som styreleder for IKT-Norge siden 2015, og ble altså gjenvalgt i år.

I tillegg til å fokusere på kompetanseheving mener den gjenvalgte styrelederen at rammebetingelser for oppstartsbedrifter også bør være et viktig satsingsområde fremover om Norge skal lykkes i den digitale omstillingen. I denne forbindelse er opsjonsbeskatning sentralt.

– Opsjonsbeskatning må bli en attraktiv, alternativ belønningsform for at oppstartselskaper skal kunne tiltrekke seg kompetente ansatte. Dette for å sikre at vi skaper flere nye arbeidsplasser. Til slutt vil jeg nevne at det er viktig for bransjen at vi får tydelige grensedragninger mellom hva det offentlige skal utvikle og hva næringen skal levere, sier Sønsteby.

Opsjoner, muligheten til å få aksjer i selskapet man jobber i, har lenge vært et viktig virkemiddel for oppstartsbedrifter som leter etter talentfull arbeidskraft. Opsjonsbeskatning er skatt som utløses idet opsjonen innløses, en ordning blant andre IKT Norge har vært kritiske til.

Regjeringen gikk i statsbudsjettet for 2018 inn for å endre opsjonsbeskatningen til at man får utsatt beskatningen av opsjoner til aksjeverdiene realiseres, men denne nye ordningen kommer med en rekke begrensninger som IKT Norge og andre interesseorganisasjoner, deriblant NHO, har kritisert.

Helsesektoren er blant sektorene som er i ferd med å bli digitalisert:  Det er en større strategisk utfordring enn det politikerne velger å innse, skriver vår kommentator »

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen