Internett ikke like farlig som narkotika

Data-, TV-, og video-bruk er bare litt mindre farlig enn motehysteri og reklamepress - men mye mindre farlig enn narkotika.

Seks prosent av mammaer og pappaer med barn i alderen 13-19 år, sier data-, TV- og video-bruk "bekymrer dem mest når det gjelder barns oppvekstvilkår".

Det er en av konklusjonene i en undersøkelse Norsk Gallup har gjort for Aftenposten, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende. 48 prosent av de spurte er mest bekymret i forhold til narkotika, mens bare to prosent går rundt og biter negler for ungdommens mobiltelefonbruk.

Når det gjelder motehysteri og reklamepress, er det hovedbekymringen for ni prosent av mennene og syv prosent av kvinnene.

En fersk undersøkelse i regi av Statens Filmtilsyn viser at mange foreldre er bekymret for barnas bruk av Internett, og oppgir ulovlig innhold (sex og vold), mulighet for kontakt med overgripere og pasifisering som det de frykter mest.
Likevel vil ikke folk flest regulere barn og ungdoms bruk av data, TV og video ved hjelp av ny lovgivning. 85 prosent av de spurte mener foreldrene selv må ta ansvaret for å passe på barnas bruk av elektroniske medier, mens 13 prosent vil ha lovregulering, skriver Adresseavisen.


Filmtilsynets undersøkelse viser at 92 prosent av ungdommene har tilgang til Internett, mens det ifølge Ungdom mot narkotika bare er tre prosent som har prøvd ectasy.

Til toppen