Investeringer i datasentre for 31 milliarder kroner

Tredoblet kapasitet i Norden.

Investeringer i datasentre for 31 milliarder kroner
Datasenterbransjen i Norden kommer til å vokse kraftig de neste årene. En fersk analyse antyder hvor kraftig. Bilde: Espen Zachariassen

I treårsperioden 2015 - 2017 kommer datasenteraktørene i Norden til å investere for 31 milliarder kroner.

Storinnrykk som Apples etablering i Danmark trekker opp, men nesten like mye handler om nasjonale satsinger.

Det viser en prognose fra det engelske analyseselskapet Broadgroup.

Les også: Lefdal kan bli Europas største datasenter

Bratt kurve

I de fem nordiske landene kommer kapasiteten til å øke merkbart når det gjelder tredjeparts datasentre.

Det vil si sentre som drives for andre som en tjeneste, og ikke egne anlegg internt i en virksomhet.

Målt i areal vil kapasiteten øke med snaut 250 prosent.

Mer interessant er trolig strømkapasiteten, som blir nesten tre ganger så stor, viser analysen.

Broadgroup røper ikke alle detaljer foreløpig. De kommer på en egen nordisk fagsamling i Oslo i oktober.

Les også: Kjølemysteriet på Fornebu

Vannkraft virker

De siste årene har vi blitt proppet ørene fulle med de unike rammebetingelsene for å legge datasentre til våre breddegrader:

Rimelig og miljøvennlig vannkraft, lave temperaturer, kompetent arbeidsstokk og politisk stabile forhold.

Og dette er argumenter som virker, ifølge ekspertisen: Det tiltrekker storspillerne, selv om det ikke har slått helt til i Norge, så langt.

Facebook har valgt Sverige, mens Apple skal bygge i Danmark. Google har et av sine digitale knutepunkter i Finland.

Les gjerne: Danmark vant Apple med norsk vannkraft

Mangler magneten

Broadgroup bruker byggeaktiviteten hos Lefdal som et tegn på at det ikke bare er eksterne investeringer som driver opp denne bransjen.

- Deres planer om 120.000 kvadratmeters anlegg viser at aktiviteten hos lokale aktører er merkbar og kan komme til å øke, heter det i rapporten.

Samtidig er Norge alene om ikke å tiltrekke seg de store internasjonale aktørene.

– Årsaken er trolig at el-avgiften er høyere i Norge enn de andre landene, skriver Broadgroup. Her har regjeringen tydlig lover å senke avgiften i neste års statsbudsjett som legges frem til uken.

Uansett har Norden de laveste strømprisene i Europa.

Les mer:

Det BLIR billigere for datasentrene

Frykter at ny el-avgift vil skvise ut de små datasentrene 

Nest størst

På slutten av treårsperioden er det beregnet at Norge vil ha en samlet kapasitet på 111 megawatt (MW) innen tredjeparts datasenter.

Bare Sverige kommer til å ha mer kapasitet, så vidt.

Veksten blir størst i Danmark, ene og alene på grunn av Apples etablering der.

Samlet kapasitet i Norden ved utgangen av 2017 er beregnet til 927 MW, som er nærmest en tredobling fra dagens nivå.

Så du denne? Microsoft skal selge norsk løsning globalt