Framsikt

IT-bedriften fra Vesterålen har vokst til 40 ansatte. Nå er hver tredje kommune på kundelisten

– Kommunene er langt mer innovative enn vi fryktet.

Framsikt har skaffet seg et godt fotfeste med sitt IT-verktøy for kommuner. Bak suksessen ligger det beinhardt arbeid, medgir gründerne (fra v.) Halvor Walla og Jo Inge Bræin.
Framsikt har skaffet seg et godt fotfeste med sitt IT-verktøy for kommuner. Bak suksessen ligger det beinhardt arbeid, medgir gründerne (fra v.) Halvor Walla og Jo Inge Bræin. (Foto: Marius Jørgenrud)

– Kommunene er langt mer innovative enn vi fryktet.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Framsikt er programvarehuset fra Bø i Vesterålen, som fra 2015 tok mål av seg å «danke ut Excel» ved å sette strøm på regnearkene.

Hittil er det blitt 15 arbeidsplasser på hovedkontoret. Det monner i en kystkommune med drøyt 2 600 innbyggere.

Selskapet utvikler dataverktøy i form av skytjenester for norske kommuners lovpålagte arbeid med økonomiplan, budsjettering og rapportering. Samlet skal de dekke alle prosesser i kommunenes såkalte årshjul for virksomhetsstyring.

– Kommunene er langt mer innovative enn vi fryktet. Det har vært en snakkis at de ikke satser nok, men vår erfaring er helt motsatt, sier daglig leder Halvor Walla og legger til:

– Det gjelder både dialog om innovasjon og prototypene våre, samt viljen til å være med i utviklingssamarbeid. Vi har møtt en veldig offensiv innstilling, og hadde aldri vært der vi er i dag uten samspillet med kommunene.

Lettleste rapporter

Det handler om å digitalisere interne prosesser. Verktøyene skal også munne ut i lettleste handlingsplaner og årsrapporter.

– Vi startet med å lage et produkt der det ikke fantes noe godt tilbud. Det er utvidet til en enhetlig løsning for planarbeid, inkludert avrapportering. Automatisk produksjon av lettleste, fine digitale dokumenter er blitt en viktig del av løsningen.

Kundelisten omfatter hver tredje av landets kommuner. Samtidig har 75 kommuner tatt i bruk to eller flere av de seks modulene de har laget.

I 2018 nådde Framsikt en milepæl med positiv bunnlinje for første gang. Overskuddet endte på rundt en million kroner. Inntektene økte kraftig  opp 57 prosent til 25 millioner.

– Vi skal godt over 35 millioner kroner i omsetning i 2019. Blikket er støtt festet på 50 millioner kroner i 2020, sier Walla.

Han er halvt nordlending, som de siste årene har bygd hus i Bø. Den tidligere Software Innovation-direktøren bor fortsatt i Bærum, men pendler til Nordland hver tredje uke.

Ramsalt natur

Ved havgapet nord for Lofoten har fisk og havbruk alltid vært viktig. En høy andel jobber i offentlig sektor. Bø har imidlertid utpekt kunnskapsnæring som et satsingsområde.

Her lokkes det med vakker natur og lavere arbeidsgiveravgift, men også godt utbygd bredbånd.

– Da vi startet opp ble ordføreren forespeilet 5-6 nye arbeidsplasser, så at vi har fått til 15 stillinger er en suksess. Det er høyt utdannede folk som sitter i Bø, konstaterer Walla.

– Hvordan får dere tiltrukket kompetanse dit?

– Noen har en tilhørighet som gjør at de flytter hjem. Andre er genuint opptatt av friluftsliv, ski, natur og fiske. Vi har en på drift som er kommet flyttende fra Berlin med doktorgrad i fysikk. Han ble frelst mens han var på studieutveksling til Bergen.

Indisk datter

IT-selskapet teller i dag totalt 40 ansatte. Hovedkontoret på Bø jobber tett med ansatte fordelt på Østlandet, samt et eget datterselskap i den indiske millionbyen Bangalore.

Utviklingsteamet i India startet som innleide konsulenter. Senere valgte de å ansette de 14 inderne for å holde på dyktige medarbeidere og skape et stabilt arbeidsmiljø.

– Vi betaler godt etter indisk målestokk. Vi ønsket å tilby et kraftig lønnshopp når de gikk fra å være innleide utviklere til ansatte i bedriften, sier medgründer og salgssjef Jo Inge Bræin.

Rikelig med støtte

Det er investert flere titalls millioner kroner i produktutvikling. Rundt 10 millioner er skutt inn av private investorer, inkludert ansatte og bekjente. Resten stammer fra kommunale kunder som har kjøpt produkt og tjenester, eller betalt egenandel for å bidra i utviklingen.

Framsikt har også hatt glede av startlån på 1,5 millioner kroner fra Bø kommune, som de er godt i gang med å betale tilbake, samt offentlig støtte på 7 millioner kroner i såkalte OFU-midler fra Skattefunn og Innovasjon Norge.

Planen videre er å satse på sunn vekst. De mener det er grunnlag for å vokse videre og bygge stein på stein i lang tid.

– I hvilken grad har konkurransen tilspisset seg?

– Så langt har vi vært heldige. Det er et marked for denne typen verktøy som kommunene trenger. Vi traff et tomrom, der ingen leverandører hadde fylt behovet for et enhetlig verktøy. Det er fortsatt situasjonen. Så finnes det aktører som gjør deler av det vi gjør, men ingen som har investert 35 millioner kroner i potten for å levere, konstaterer de to medgründerne.

Selv om avgjørelsen ligger et stykke fram i tid, så legger de ikke skjul på at selskapet vurderer å satse også internasjonalt.

– Det er opplagt et potensial til å skalere videre også til kommunale markeder også i andre land. Der er det andre kommunelover og forskrifter, men det er ingen revolusjon i hvordan kommuner blir drevet i andre nordiske land eller i Storbritannia, mener Walla.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen