Jernbanedirektoratet første offentlige virksomhet som blir 100 prosent «skybasert»

100 PROSENT I SKYEN. Fra venstre: Svein Mulelid, IT-sjef i Jernbanedirektoratet, Kjetil Tharaldlien, Client Partner i Sopra Steria og Christoffer Serck-Hanssen, organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.
100 PROSENT I SKYEN. Fra venstre: Svein Mulelid, IT-sjef i Jernbanedirektoratet, Kjetil Tharaldlien, Client Partner i Sopra Steria og Christoffer Serck-Hanssen, organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet. (Bilde: Pressebilde)

I mars skrev vi at Lånekassen blir den første statlige virksomheten som setter ut sin interne virksomhet i nettskyen. Det viste seg imidlertid at de ble slått på målstreken av Jernbanedirektoratet.

Det er Sopra Steria som har vært totalleverandør i prosjektet hos Jernbanedirektoratet, men også Tieto har levert deler av løsningen.

– Offentlig sektor skal bruke digitale verktøy og skytjenester for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Jernbanedirektoratet viser at de er fremoverlente og tar i bruk nye løsninger i samsvar med de føringer vi ga i Digital Agenda for å skape godt arbeidsmiljø og en effektiv organisasjon, sier moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Sopra Steria.

«Født i skyen»

Jernbanedirektoratet er et helt nytt direktorat underlagt Samferdselsdepartementet og skal utvikle jernbanen i Norge, og sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt. Det er deler av det som tidligere het Jernbaneverket som nå er blitt et direktorat, mens de delene av Jernbaneverket som har med utbygging, drift og vedlikehold av jernbanen nå heter Bane NOR. 

Lokalene til Jernbanedirektoratet i Posthuset i Oslo er ifølge Sopra Steria helt rensket for datautstyr, bortsett fra arbeidsstasjonene til de 220 ansatte, samt noen printere. 

– Du kan si at vi er født i nettskyen – og her blir vi værende. Vi er ikke bare en etat som har som mål å legge mest mulig i skyen. Alt vi gjør foregår i skyen, sier Christoffer Serck-Hanssen, organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.

Serck-Hanssen sier i pressemeldingen at de har valgt å følge regjeringens anbefalte strategier for IKT, og at det er bakgrunnen for at de valgte en 100 prosent skybasert løsning. Beslutningen ble tatt i august 2016, og én måned senere var løsningsdesignen på plass. Så tok det ytterligere én måned før piloten var klar til brukertesting.

Skyløsninger fra Microsoft og Salesforce

De nye skybaserte løsningene er basert på blant annet Salesforce Community Cloud og Microsofts skyplattform Azure og Office 365. Det gjør at medarbeiderne har tilgang til alt uansett om de befinner seg på kontoret, ute på reise eller sitter på hjemmekontoret. 

– En ambisjon er å Outlook-avvenne organisasjonen. Hos oss skjer mye av kommunikasjonen i ulike chattegrupper, der du kan stille spørsmål og få svar av kolleger som sitter med den relevante kompetansen. Erfaringene så langt er lovende, sier Serck-Hanssen.

Også Tieto har vært med som leverandør i prosjektet. Selskapet leverer en Noark 5-godkjent skytjeneste for sak- og dokumenthåndtering – Public360.

I en pressemelding fra Tieto heter det at offentlige virksomheter i liten grad har valgt skybaserte løsninger på grunn av oppfattede begrensninger i lovverket. Men Regjeringen har lagt føringer på at man bør velge skytjenester fremfor andre når disse tjenestene er mest hensiktsmessig og kostnadseffektiv, og i forslag til ny arkivforskrift som har vært til høring åpnes det også for lagring av arkiver utenfor Norge. 

– Siden vi er et nyopprettet direktorat har vi anledning til å tenke fremtidsrettet, uten å ta hensyn til gamle løsninger. Spørsmålet er ikke om offentlig sektor skal bruke skyløsninger, men fra når. Denne tilnærmingen har satt høye krav til oss som kunde, men minst like høye krav til leverandørene. Derfor vil vi berømme Tieto som strakk seg langt for å levere standardiserte, skybaserte løsninger som oppfyller dagens lovverk, sier Ståle Hagen, avdelingsdirektør og prosjektleder i Jernbanedirektoratet i pressemeldingen.

IT-bransjen har vært positiv til endringene i arkivloven, men enkelte eksperter er skeptiske: Dette gjør det lovlig å lagre norske arkiv i utenlandske nettskyer »

Kommentarer (9)

Kommentarer (9)
Til toppen