DEBATT

Datasentere i Norge: – Fremtidsretta arbeidsplasser settes i spill

Tusenvis av fremtidsretta og nye arbeidsplasser kan settes i spill på grunn av en brå og uventet budsjettavtale mellom regjeringspartiene. Skyløsninger er noe alle i dag bruker daglig og snakker om jevnlig – fundamentet i disse skyløsningene er datasentre. Datasentre har blitt vår nye kraftkrevende industri.

Tor Kristian Gyland og Knut Molaug, Green Mountain
3. des. 2018 - 05:00
Adm. dir Tor Kristian Gyland og styremedlem Knut Molaug, Green Mountain. <i>Foto:  Elisabeth Haig Jacobsen</i>
Adm. dir Tor Kristian Gyland og styremedlem Knut Molaug, Green Mountain. Foto:  Elisabeth Haig Jacobsen

Nylig ble det enighet om 2019-budsjettet mellom KrF og regjeringspartiene om å reversere vedtaket om å klassifisere datasentre på lik linje med annen kraftkrevende industri. Budsjettforliket gjelder for datasentre som driver med det noen mener er mindre aktverdig – nemlig kryptovaluta.

For oss som driver andre typer datasenter, og ikke med kryptovalutautvinning betyr vel ikke dette så mye tenker du? – Dessverre gjør det nok det.

Green Mountain er basert på drift av samfunnskritiske og virksomhetskritiske systemer og løsninger for våre kunder. Hvis våre datasentre stopper, så stopper Norge og i tillegg mange internasjonale foretak. Nettopp derfor bygges datasentrene slik at de aldri skal kunne stoppe. De skal fungere 24 timer i døgnet, 365 dager i året, år etter år.

Etablering av et datasenter er en langsiktig beslutning for våre kunder. Et stabilt samfunn, med en stabil politisk situasjon og et forutsigbar skatte- og avgiftsregime er helt avgjørende nøkkelforhold. Altså stabile og forutsigbare rammebetingelser. 2 år etter at Norge valgte å klassifisere datasenter som kraftkrevende industri og gi bransjen samme rammebetingelser som våre naboland, endres nå rammebetingelse på en måte som våre kunder oppfatter som vilkårlig. Dette skaper betydelig usikkerhet i markedet. Det blir altså plutselig mindre aktuelt å etablere seg i Norge. Selv om man som Green Mountain ikke driver med kryptovaluta.

Det blir altså plutselig mindre aktuelt å etablere seg i Norge. Selv om man som Green Mountain ikke driver med kryptovaluta.

Regjeringen lanserte sin datasenterstrategi i februar i år og gav et tydelig signal på at datasenter er en bransje Norge skal satse på. Sverige, Danmark og Finland har i mye større grad lykkes og nå skal Norge ta igjen dette forspranget. For Green Mountain var denne strategien svært viktig. I etterkant har vi opplevd en kraftig vekst med en økning på over 8 MW. Av denne veksten utgjør hele 80 % vekst fra internasjonale kunder. Dette viser tydelig at med forutsigbare rammebetingelser og fokus fra myndighetene kan Norge ta en posisjon internasjonalt innenfor datasenterindustien og dermed også ta del i den digitaliseringen som vi vet kommer de neste årene.

For en uke siden presenterte Nordisk Ministerråd en rapport som beskriver mulighetsbilde for de nordiske landene innenfor datasenterindustrien. Rapporten trekker frem 4 punkt som gjør regionen unik: Stabil infrastruktur på strøm, lave strømpriser, politisk stabilitet og hurtighet (time to marked). Rapporten poengterer også et stort behov i de kommende år. Det er forventet en tidobling i mengden lagret data frem til 2025. Oppsummert så beskriver rapporten en fantastisk mulighet for vår bransje i årene fremover.

Oppsummert så beskriver rapporten en fantastisk mulighet for vår bransje i årene fremover.

Så var det dette med arbeidsplasser. Vi hører stadig at datasentre ikke skaper arbeidsplasser. Dette er feil. Svenske myndigheter har dokumentert at Facebook sin etablering i Luleå skapte ca. 20 arbeidsplasser for hver megawatt (MW) kapasitet som ble etablert. For samlokaliseringsdatasentre (colocation) som er den type Green Mountain driver, skapes det mer enn 30 arbeidsplasser for hver megawatt. Dette er vesentlig mer enn ringvirkningene av for eksempel et aluminiumsverk.

I et samlokaliserings datasenter med en kapasitet på 25 MW vil det være plassert datautstyr med en verdi på ca. kr. 12 mrd. Dette utstyret må skiftes ut ca. hvert 4 år. Det investeres altså årlig kr. 3 mrd. i et slikt datasenter. Alt dette utstyret skal leveres, fraktes, installeres og settes i drift. Samtidig skal alt det gamle utstyret skal tas ut, data slettes, noe utstyr destrueres og resirkuleres, annet utstyr blir videresolgt. I den daglige driften skal også alt utstyret vedlikeholdes, feil skal rettes, endringer gjøres osv. I bransjen omtales dette som IMACD-tjenester (Install, Move, Add, Change and Dispose). I tillegg er vakthold og sikkerhet helt avgjørende for slike kritiske systemer. Det kreves altså døgnbemanning.

Dette skaper arbeidsplasser hos oss. Samtidig, og kanskje enda viktigere, skapes det svært mange arbeidsplasser hos våre leverandører, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Green Mountain sine 2 nåværende datasentre skaper 1.500 arbeidsplasser i Norge når de er fullt utbygd. Til sammen snakker vi om ti-tusener av framtidsretta nye arbeidsplasser over hele landet som nå settes i spill. Budsjettforliket om å reversere vedtaket om klassifisering av datasentre, som driver med kryptovaluta, får konsekvenser for hele datasenterbransjen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.