Konkurransetilsynet avventende til sammenslåing av banktjenester

Konkurransetilsynet avventende til sammenslåing av banktjenester
(Bilde: Vipps. Montasje: digi.no)

Konkurransetilsynet har blitt informert om at bankene i Norge vil slå sammen Vipps, BankID og BankAxept, men kan foreløpig ikke si noe om hva de mener om det.

– Vi er kjent med at denne transaksjonen skal finne sted, det er vi blitt opplyst om fra partenes side, forteller avdelingsdirektør Gjermund Nese i tilsynet.

Han opplyser at de foreløpig ikke har mottatt noen formell melding om sammenslåingen. Men når de får den, vil det bli behandlet på vanlig måte. Konkurransetilsynet har da 25 dager på seg til å ta stilling til om de syns det er greit, eller om det vil utrede det nærmere. Om det er behov for å inn i saken, har tilsynet en frist på 70 dager på å gi sin vurdering.

– Vår oppgave er å vurdere om transaksjonen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier Nese.

Kommentarer (11)

Kommentarer (11)
Til toppen