Markedsmonopol eller delingsøkonomi?

KRONIKK: Markedsmonopol eller delingsøkonomi?
(Bilde: Friprogsenteret / montasje (digi.no))
  • Debatt

Tidligere denne uken satte jeg fokus på problemene som oppstår når én leverandør dominerer et marked fullstendig. Abelia og IKT-Norge har nå begge svart på dette uten å bruke et eneste ord på problemene som oppstår ved markedsmonopol. 

Christine Korme var sist ut og hun skriver blant annet at «Hvis staten hadde brukt sin enorme innkjøpsmakt til å være en god og innovativ innkjøper, ville vi hatt langt flere leverandører som Csam og unngått monopoler i markedet». Påstanden fra Korme er direkte feil. I markedet for skole og LMS-systemer har det offentlige handlet i markedet og kjøpt fra Fronter og It's Learning i årevis. Resultatet er ikke at dette markedet fylles med flere konkurrenter, heller tvert imot. I dag har Fronter og It's Learning slått seg sammen og har fullstendig monopol.

Ser man på andre områder knyttet til administrasjon for skole og kommune generelt vil man se at i markeder hvor det tidligere var flere små aktører er disse i økende grad blitt kjøpt opp av større selskaper med lignende resultat.

NDLA fremmer delingsøkonomi

NDLA har ikke et monopol slik Korme påstår. Vi er en viktig aktør som utvikler digitale læringsressurser for videregående skoler i tett samarbeid med markedet. Gjennom åpen lisensiering av teknologi og innhold skapes det ny konkurranse på like betingelser, med utgangspunkt i teknologi og innhold fra NDLA. Vi er i dag inne i prosjekter sammen med Kahoot og andre selskaper i oppstartsfasen. Forlag gjenbruker innhold fra NDLA og baserer seg på dette når de selger sine produkter i markedet. Innholdet som er utviklet av NDLA representerer en mulighet for Abelias medlemmer, spesielt gründere og startups.

Teknologien H5P ble først utviklet av et slikt gründermiljø i tett samarbeid med NDLA og er i dag tatt i bruk av over 5000 nettsteder over hele verden. Dette er gjort mulig fordi selve teknologien er fri programvare. Denne typen gjenbruk er det veldig få andre offentlige virksomheter i Norge som kan vise til. Mange av innholdstypene i H5P er designet av fagmiljøet i NDLA. Dette bidraget til delingsøkonomien er vi veldig stolte av. 

For ordens skyld. NDLA bruker betydelige ressurser på teknisk utvikling og vi baserer oss utelukkende på norske aktører i markedet.

Tanken om næringsutvikling basert på åpne data, forskning og åpent digitalt innhold finansiert av offentlig sektor er ikke ny og det finnes i dag flere norske suksesshistorier som er tuftet nettopp på denne modellen

NDLA er ingen digital bok

Korme skriver om NDLA at «I all hovedsak er det snakk om digitaliserte kortversjoner av papirbøker». Dette er en utrolig påstand. Den viser at Korme ikke en gang har grunnleggende kunnskap om hva NDLA er. I vårt tilbud til elevene har vi i dag omtrent 4400 filmer og 3500 interaktive læringsobjekter som en del av vårt faglige innhold, bare for å nevne noe. Helt objektivt skiller dette oss fra merkelappen «en kortversjon av læreboken».

Korme står selvsagt fritt til å være kritisk mot NDLA men det ville vært en fordel for alle om hun tok seg tid til en kort faktasjekk. Jeg stiller gjerne opp for å vise Christine Korme hvordan Abelias medlemmer kan utvikle nye ideer og skape innovasjon basert på innhold fra NDLA. Det er bare å ta kontakt. 

Christer Gundersen,
Teknisk leder NDLA

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen