Microsoft Azure

Microsofts datasentre i Norge: Dette vet vi få uker før åpning

For første gang blir det mulig å bruke Office 365, Dynamics 365 og Microsofts skyplattform Azure i servere lagret på norsk jord. – Vi har flere titalls kunder som ligger i kø og venter på å flytte inn, sier Morten Meier, direktør for løsningssalg i Microsoft Norge.

Microsoft åpner to datasenterregioner i Norge om noen få uker. Microsoft Norges direktør for løsningssalg, Morten Meier, forteller at kundene nå står i kø for å flytte over på norsk jord.
Microsoft åpner to datasenterregioner i Norge om noen få uker. Microsoft Norges direktør for løsningssalg, Morten Meier, forteller at kundene nå står i kø for å flytte over på norsk jord. (Illustrasjonsfoto: Microsoft)

For første gang blir det mulig å bruke Office 365, Dynamics 365 og Microsofts skyplattform Azure i servere lagret på norsk jord. – Vi har flere titalls kunder som ligger i kø og venter på å flytte inn, sier Morten Meier, direktør for løsningssalg i Microsoft Norge.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I høst skal Microsoft åpne to datasenterregioner i Norge, henholdsvis i Oslo- og Stavangerområdet.

Med de nye datasentrene blir det for første gang mulig å bruke Office 365, Dynamics 365 og Microsofts skyplattform Azure i servere lagret på norsk jord.

Digi har fulgt prosessen siden lanseringen av planene i juni i fjor. Nå som det bare er noen uker igjen til åpning, ba vi Microsoft Norges direktør for løsningssalg, Morten Meier, om en statusoppdatering.

Les mer: Microsoft skal åpne to store datasentre i Norge
Les mer: – Vi får kose oss med at vi slår svenskene (for abonnenter).
Les mer: – Ikke nødvendigvis sikrere fordi de er i Norge (for abonnenter).

Åpningsdato satt: – Kun uker igjen

Microsoft står fast ved den opprinnelige planen om gå i drift i fjerde kvartal 2019. Ifølge Meier har Microsoft nå satt en intern dato for åpningen, men vil foreløpig ikke gå ut med hverken denne eller hvilken måned det er snakk om.

Morten Meier, direktør for løsningssalg i Microsoft Norge.
Morten Meier, direktør for løsningssalg i Microsoft Norge. Foto: Microsoft

– Vi er opptatt av å åpne fortest mulig, så vi er ikke langt unna nå. Det jeg kan si er at det hvertfall ikke blir helt på tampen av året. Vi kommer ikke til å forstyrre julefreden med dette, sier Meier. 

– Vi har datasentre som åpner i Norge om bare noen få uker, bekreftet administrerende direktør Kimberly Lein-Mathiesen i Microsoft Norge, under åpningen av et teknologisenter i Microsofts kontorer i Oslo mandag denne uka.

Administrerende direktør Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft Norge.
Administrerende direktør Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft Norge. Foto: Heidi Sævold

– Vi er den første store fisken regjeringen fanget med sin datasenterstrategi. Vi har bygget som gale de siste 16 månedene og er nå innenfor uker før vi åpner dem. Det var ikke bare-bare å få det til Norge, så vi er ekstremt spente, sa hun.

Ifølge salgsdirektør Meier vil Microsoft offentliggjøre en del informasjon når de åpner, blant annet om flere kundeavtaler. Det er allerede kjent at en milliardavtale med Equinor var tyngden på vektskålen for at Microsoft Norge vant konkurransen med andre europeiske land om å etablere seg i Norge.

Alle norske kunder får tilbud om å flytte Office 365

Først ut til å gå på lufta er tjenestene i Microsofts skyplattform Azure.

Azure inkluderer tjenester for robotisering, kognitive tjenester, kunstig intelligens og maskinlæring, og legger grunnlag for kundenes egen utvikling av applikasjoner og tjenester.

– Å bruke Azure kan være et springbrett for norske bedrifter å nå det globale markedet. Vi understøtter med dette en innovasjonstakt i Norge, både gjennom teknologibruken og markedsplassen som åpner seg, sier Meier.

Lagring av data på norsk jord:

  • Noen offentlige myndigheter og enkelte industrier er underlagt regulatoriske krav som gjør at de må lagre dataene sine innenfor Norges grenser.
  • De har dermed ikke kunnet ta ibruk Microsoft Azure-tjenester før nå. Det har imidlertid blitt færre av dem — lovgivningen er myknet opp de siste årene, og de fleste virksomheter har i dag lov til å lagre dataene sine hvor de vil innenfor EU.
  • Å lagre dataene på norsk jord vil ikke bare være aktuelt for det norske markedet, men også for globale tjenester fra andre land, fordi Norge har gunstige rammevilkår og tilgang på ren energi.

Kilde: Microsoft

I løpet av første kvartal 2020 vil også Office 356-tjenester være i drift fra sentrene. Forretningsapplikasjonene Dynamics 365 skal være på plass i løpet av andre kvartal.

Norske kunder som allerede har etablert seg i Microsofts datasentre i utlandet, vil få tilbud om å få sine kunders Office-abonnementer flyttet til norsk jord. Det vil være en styrt prosess der de som ønsker det blir lagt inn i en kø. Ifølge salgsdirektøren vil alle kunder som ønsker det i utgangspunktet kunne få hele Office-plattformen lagret i Norge, det er bare et spørsmål om hvor raskt Microsoft klarer å overføre dem.

– Kan eksisterende kunder på Azure-tjenester også velge å overføres til de norske sentrene?

– Absolutt, men de må gjøre reetableringene selv. Vi har ulike måter vi kan hjelpe dem på, i form av betalbare tjenester fra våre partnere eller vår egen tjenesteorganisasjon, svarer Meier.

Omfattende flytting av data

Microsoft har ifølge Meier allerede flere tusen norske kunder på Azure-plattformen. Brorparten kjører i datasentre i Dublin eller Amsterdam.

– Vi har nå flere titalls kunder som ligger i kø og venter på at de norske datasentrene skal åpne og at de kan flytte inn. Vi har derfor laget en slags kundeprioritering, der de som har ventet lengst vil slippe inn først. Equinor står definitivt først i køen, sier Meier.

– Vi bygger i så stor skala og tempo at vi skal kunne klare å ta unna det kapasitetsbehovet som kommer. Det som tar mest tid og ressurser er å få de ekstreme mengdene servere og infrastruktur på plass.

Har kartlagt behovene i Norge

Microsoft har siden før lanseringen i fjor vært i dialog med kunder, partnere og potensielle kunder, både private og offentlige, om hva de ønsker seg av tjenester og spesifikasjoner, forteller Meier.

– I Microsoft Azure har vi lansert over 600 tjenester, men det er ingen datasenterregioner som har alle tjenestene. Arbeidet med å kartlegge og tilpasse oss behovene i det norske markedet har vært høyt prioritert.

– Det har vært stor interesse for å kunne ta i bruk Azure-tjenester og samtidig få lagret dataene sine på norsk jord, både av juridiske og regulatoriske grunner, og av politiske grunner, legger han til. (Se faktaboks over)

Tilgjengelighetssoner og gjensidig redundans

Fra den foreløpig ukjente åpningsdatoen en gang i høst, vil Microsoft etablere to regioner som består av flere sentre på ulike lokasjoner. I tillegg har Microsoft lagt opp til at datasenterregionene skal kunne bygges videre ut over tid.

«Availability zones»:

  • Fysisk separate lokasjoner som består av ett eller flere datasentre som er utstyrt med uavhengig strømforsyning, kjøling og nettverk.
  • Tilgjengelighetssonene gir kunder mulighet til å kjøre driftskritiske programmer med høy tilgjengelighet og replikering med lav forsinkelse.
  • I sonene kan kundene skalere raskt, for eksempel hvis de har en applikasjon eller tjeneste som kjører i et datasenter hvor det plutselig trengs mye mer ytelse, lagringsplass, nettverkskapasitet eller annet.

Kilde: Microsoft

De to regionene skal som kjent plasseres i henholdsvis Stavanger-området og Oslo-området. Region Øst vil være hovedregionen. Disse vil utgjøre to av Microsofts 54 datasenterregioner globalt. Innenfor hver region kan det være det flere datasentre.

Innenfor datasenterregionene har Microsoft også planer om å etablere såkalte tilgjengelighetssoner (availability zones). (Se faktaboks)

SLA (Service Level Agreement):

  • En kontrakt de som bestiller tjenester fra et datasenter om hva som inngår med datasenteret.
  • I SLA-en er det typisk spesifisert graden av garantert oppetid (for eksempel 99,99 prosent) og hvilken ytelse man kan forvente og lignende.

Kilde: Microsoft

– På denne måten kan vi sikre at vi kan etterleve de SLA-kravene vi har, sier Meier. (Se faktaboks)

Datasenterregionene på henholdsvis Øst- og Vestlandet vil være redundante til hverandre, altså at den ene kan ta over hvis den andre får problemer, for å sikre driften. Kunder vil dermed kunne få full redundans innenfor Norges grenser.

Alle dataene som lagres krypteres, og kundene selv sitter på krypteringsnøkkelen, understreker Meier. 

Fysisk plassering

 Microsofts to datasenterregioner i Norge forberedes nå til åpning, og vil bli de første i sitt slag i Norden.
Microsofts to datasenterregioner i Norge forberedes nå til åpning, og vil bli de første i sitt slag i Norden. Slik ser oversikten over Azure-nettverket i Europa ut på Microsofts nettsider. Skjermbilde: azure.microsoft.com

Microsoft har, i likhet med en del andre selskaper, vært tilbakeholdne med informasjon om hvor datasentrene skal plasseres, utover at de skal samles i to regioner ved henholdsvis Oslo og Stavanger. 

Det salgsdirektør Meier kan fortelle er at det på sikt vil være snakk om flere datasentre innenfor hver region, og at det vil være en viss avstand mellom sentrene innenfor hver region.

– Her har Microsoft regler å forholde seg til, for å kunne stå imot alle tenkelige scenarioer. Det betyr at sentrene for eksempel ikke vil være innenfor samme bygning, men at avstanden heller ikke vil være for stor, på grunn av forsinkelser, sier Meier.

– Nøyaktig hvor sentrene blir plassert vil vi antageligvis aldri offentliggjøre. I noen land kan man dra å besøke datasentrene, og da vet man jo nøyaktig hvor de ligger. Men vi kommer ikke til å gå ut med det offentlig, sier salgsdirektøren.

På generelt grunnlag påpeker Meier at velegnede områder for datasentre er der man kan bygge stort og lett kan ekspandere, der tomtene er noe rimeligere og det samtidig er tilgang på det som trengs av strøm og annen infrastruktur.

Bygger både fra scratch og inngår partnerskap

Microsoft har tidligere heller ikke oppgitt hvorvidt de vil etablere seg i allerede eksisterende datasentre, eller om de vil bygge opp egne fra bunnen av.

– Det vi kan si er at vi har mange måter å etablere oss på. Vi bygger både egne sentre fra scratch, vi inngår partnerskapsavtaler, og vi går inn i eksisterende sentre. Så lenge det tilfredsstiller våre krav og det kan gjøres på våre premisser, velger vi det som gjør at vi kan ekspandere og skalere raskest, sier Meier.

– Betyr det at å etablere seg i allerede etablerte sentre gjør det lettere å ekspandere raskt?

– Det kan være. Å kjøpe en ny tomt som skal reguleres kan ta lenger tid enn å gå inn i eksisterende infrastruktur.

Selskaper som Digiplex, Basefarm og Green Mountain er alle store innenfor datasentere i Norge, og sånn sett potensielle partnere for nye aktører som Microsoft som skal etablere seg i Norge. Salgsdirektøren vil imidlertid ikke navngi eller bekrefte noen slike partnere nå.

Green Mountain har blant annet et datasenter i et tidligere høysikkerhetslager for Nato-ammunisjon i Stavanger, og Basefarm og Digiplex har to datasentre i Oslo-området.

Direktekoblinger fra Norge til Azure globalt

I august i år inngikk Digiplex en ekspressruteavtale med Microsoft Azure i Norge, og i helgen som var gjorde Green Mountains datasenter i Stavanger  det samme. Det betyr at Green Mountains og Digiplex' kunder kan koble sin eksisterende infrastruktur til det globale Azure-nettverket via en direkte privat nettverksforbindelse, og uten å bruke internett.

Green Mountains datasenter på Rennesøy utenfor Stavanger ligger inne i et fjell.
Green Mountains datasenter i Stavanger ligger inne i et fjell. Foto: Knut Bry/Green Mountain

En slik direkteforbindelse kan bidra til å bedre kapasiteten, påliteligheten og sikkerheten mellom Digiplex' og Green Mountains datasentre i Norge, og Microsoft sitt globale Azure-nettverk. 

Expressroute-avtalene berører kun selve koblingen til Microsofts globale Azure-nettverk, som foreløpig bare består av datasentre utenfor Norge. Det er først når Microsofts egne datasentre i Norge åpner, at virksomheter kan få tilgang på Azure-tjenester lagret på norsk jord.

Les også

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)
Til toppen