Nettbanken vil oppbevare familiebildene dine

Sparebank1 vurderer å tilby virtuelle bankbokser til sine kunder, der du for eksempel kan lagre sikkerhetskopier eller familiebilder trygt. Sikkert som banken.

"Netthvelvet" er navnet Sparebank1-Gruppen har gitt prosjektet, som skal tilby sikker oppbevaring av alt fra kontrakter, bilder, e-post til sikkerhetskopier av data.

Prosjektet er i startfasen, og banken gjennomfører i disse dager en markedsundersøkelse som skal kartlegge behov og betalingsvillighet blant dagens eksisterende kunder.

- Vi har et prosjekt som ikke på noen måte er avsluttet, men vi tenker å bruke eksisterende teknikk og må etablere sikker lagring og kommunikasjon - uten at jeg vil gå i detalj om det, sier nettbanksjef i Sparebank1-gruppen Olav Eriksen til digi.no.

Banken tror vi tror vridningen fra papir til elektroniske dokumenter bare vil skyte fart, og føler seg sikre på at det er et marked for en slik tjeneste, spesielt når den benytter den tilliten bankene allerede har.

På Sparebank1s nettbank presenteres prosjektet slik, for den som sier seg villig til å delta i en spørreundersøkelse om prosjektet:

Hvor sikkert oppbevarer du viktige eiendeler som fotografier, kontrakter osv.? Husker du alle sikkerhetskodene dine i hodet – og hvor sikkert oppbevarer du disse? Banken vil i fremtiden kunne tilby sine kunder NETTHVELV, en sikker lagringsplass for elektronisk informasjon. Netthvelvet vil være en del av Nettbanken, og gi deg mulighet for å lagre, organisere, hente og se på alle typer av elektroniske dokumenter og filer. Alt dette vil du kunne gjøre på en enkel måte (lignende for eksempel Utforskeren i Windows-miljøet). Netthvelvet vil være helt sikkert, bare tilgjengelig for deg, og dermed fungere som en 'elektronisk bankboks' som er lett tilgjengelig bare for deg.

- Felles løsning og gjenbruk er nøkkelord i dette prosjektet, og vi regner med å ha tilbud for både bedrifter og privatkunder, sier Eriksen.

Prisstruktur, hvor mye plass kundene kan få tilgang til og slike detaljer er ennå ikke utredet, men det arbeides både med dette og med eventuelle juridiske spørsmål som måtte melde seg. I den virkelige verdens bankbokser kan en jo lagre hva som helst, mens datalagring som tjeneste kan komme til å skremme opp problemstillinger i dagens nettverden, der lenkeansvar til for eksempel MP3-filer er et åpent spørsmål og rettighetshavere vil ha copyright-teknologi på harddisker.

- I dette inngår også en juridisk vurdering, det er noe vi kikker på. Problemstillingen er jo ikke helt ukjent, jamfør dagens bankbokser, sier Eriksen til digi.no.

Til toppen