Norges første dataangrepsrettssak

To ungdommer er tiltalt for grovt skadeverk etter massive DoS-angrep på Hønefoss-selskapet Ringnett. De møter et erstatningskrav på 450.000 kroner.

To ungdommer er tiltalt for grovt skadeverk mot Internett-leverandøren RingNett, etter flere timers massivt tjenestenekt-angrep (gjerne kalt DoS, eller denial-of-service) mot firmaets maskiner i februar 2000.

Grovt skadeverk har ifølge straffelovens §292 strafferamme på bøter eller fengsel i opp til seks år. RIngnett har fremmet erstatningskrav på 450.000 kroner mot de to tiltalte, opplyser Økokrim.

Et DoS-angrep består i at en eller flere angripere bomber et offer med trafikk slik at offeret effektivt blir kastet av nettet. Etter det digi.no forstår var Ringnett, som idag har rundt 3.000 privatkunder og 600 bedriftskunder, nede i flere timer. Selskapet opplyser at angrepet kan ha blitt satt igang av misfornøyde eks-kunder, men ønsker ikke å spekulere i årsakene.
- De to er tiltalt for grovt skadeverk, og det dokumenterte erstatningskravet er på 450.000 kroner. Det blir store beløp, og kronene ruller lett i forbindelse med å lokalisere skaden. I tillegg kommer momenter som tap av godt rykte og slike ting, sier politiadvokat Erik Moestue.


Et av spenningsmomentene i saken vil være i hvilken grad retten tar erstatningskravet til følge. Som Moestue sier: - Hvis en sporveisbuss får alle rutene knust, så er det spesifiserbare utgifter til glassmester og nye ruter, men når det gjelder datainnbrudd eller skade på datasystemer så blir det anderledes.

Når så offeret går gjennom sine systemer i etterkant, hva er da oppgradering og hva er reparasjon?

Det er relativt magert med rettspraksis på dette området, og Økokrim ser på det som en interessant sak. Det er, etter det digi.no forstår, første gang en slik sak kommer for retten i Norge.

Til toppen