Norges første DoS-rettssak starter

Denne uken må to ungdommer i retten, tiltalt for å ha trafikk-bombet ISP-en Ringnett på Hønefoss. De møter et erstatningskrav på 450.000, i Norges første rettssak av denne typen.

To ungdommer møter denne uken i retten, tiltalt for grovt skadeverk mot Internett-leverandøren RingNett, etter flere timers massivt tjenestenekt-angrep (gjerne kalt DoS, eller denial-of-service) mot firmaets maskiner i februar 2000.

- Vi bestrider alt som blir påstått, sier advokat Ole Klanderud, som forsvarer den ene av ungdommene.

Det er ikke ført tilsvarende saker for norsk rett tidligere, så saken følges med en viss spenning. Klanderud sier han vil se an hva som kommer frem fra påtalemyndighetenes side i rettsalen, og vil ikke kommentere videre i forhold til strategi.

- Vi får se hva som kommer frem iløpet av saken, så tar vi det derfra, sier han til digi.no.

Grovt skadeverk har ifølge straffelovens §292 strafferamme på bøter eller fengsel i opp til seks år. Ringnett har fremmet erstatningskrav på 450.000 kroner mot de to tiltalte, opplyser Økokrim.

- De to er tiltalt for grovt skadeverk, og det dokumenterte erstatningskravet er på 450.000 kroner. Det blir store beløp, og kronene ruller lett i forbindelse med å lokalisere skaden. I tillegg kommer momenter som tap av godt rykte og slike ting, opplyste politiadvokat Erik Moestue tidligere i høst.

Etter det digi.no forstår, fikk det lokale politiet assistanse fra et nabolensmannskontor, der en medarbeider hadde bakgrunn fra Økokrim. Dette skal ha hjulpet etterforskningen i denne saken, siden det bare i begrenset grad eksisterer etterforskningskompetanse eller etablerte prosedyrer for slike saker.

Til toppen