NORID vurderer anonym domeneregistrering

Domene-sjefene i ICANN vurderer å la folk registrere internettadresser anonymt. NORID kikker også på saken.

Domenenavn-sjefene i Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), vurderer å tillate anonym registrering av domenenavn.

Domeneadministratorene i NORID, som tar seg av .no-adresser, følger utviklingen nøye.

En ny undersøkelse skal hjelpe til å avgjøre om det er verdt å opprettholde whois-databasene i den utstrekning de har idag. Whois-basene er Internetts telefonkatalog, der en kan sjekke hvem som eier og driver nettsteder og nettblokker, enten de har adressen www.digitoday.no eller http://195.159.135.100.

- Utgangspunktet for whois-databasene er at de skal gjøre det mulig å finne eier og kontaktpersoner for en nettadresse, slik at en kan ta kontakt hvis det for eksempel kommer SPAM

derfra, sier Norid-sjef Hilde Thunem.

Norid har ikke fått innspill som tyder på at det er mange som ønsker muligheter for anonymisering i Norge. Men om ønsket kommer, vil det vurderes, og ICANNs undersøkelse er viktig i så måte.

- Om det kommer så tar vi det opp. Vi følger ellers linja til RIPE, men en har mulighet til å "avpersonalisere" registreringen og knytte den sterkest til et firma heller enn til personlige opplysninger, sier Thunem.

Høringen er rettet mot brukerne mer enn registrarene. Brukerne blir spurt om de har hatt nytte av whois-basene, hvor mye informasjon som skal ligge der og lignende. Du kan delta i høringen ved å gå til ICANNs nettsted og klikke på "DNSO Names council whois survey" øverst på siden. Fristen går ut 14. august.

- Det ICANN gjør er viktig og påvirker også oss, i tillegg forholder vi oss til norsk lov, for eksempel personvernlovgivningen, forteller Thunem.

Til toppen