Politiets IT-direktør slutter i protest

Direktøren for politiets datatjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer mellom Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet.

Erik Hasle har sagt opp stillingen som IT-direktør i protest. Arkivfoto
Erik Hasle har sagt opp stillingen som IT-direktør i protest. Arkivfoto (Bilde: Espen Zachariassen)

Direktøren for politiets datatjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer mellom Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet.

I en epost til de ansatte skriver Erik Hasle ifølge Politiforum at han gjennom det siste året har opplevd at han faglig sett ikke lenger føler at arbeidet de utfører har tilstrekkelig forankring i direktoratet.

«En slik forankring og «sponsorship» mener jeg er helt nødvendig for den jobben jeg er satt til å gjøre. Og det er vel nå jeg mener at overskriften på denne mailen kommer til sin rett – det er en tid for alt. På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester», skriver Hasle.

Uenighet

Med innbeordrede fra distriktene, jobber så mange som rundt 500 mennesker i Politiets IKT-tjenester (PIT). Etter det Politiforum erfarer har det i en tid vært uenighet mellom ledelsen i PIT og direktoratet.
 

Hasle skriver at han vil fortsette i stillingen fram til en erstatter er på plass, og at det trolig vil skje på kort sikt i form av at noen vil fungere i hans rolle.

I fjor ble det for alvor kjent at det er omfattende problemer med politiets datasystemer. Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.

Gamle systemer

Datasystemet BL (Basis Løsning) ble lansert i politiet i 1996. Brukergrensesnittet og funksjonaliteten er stort sett den samme i dag som den gang. Sammen med datasystemet PO (Politioperativt styringssystem) er det den viktigste basen for politiets arbeid.

Det skal ikke eksistere noen reserveløsning for systemet. Det eneste alternativet er å lagre word-dokumenter lokalt, for så å legge det inn i BL i ettertid.

– Vi har ikke planer om å skifte ut BL-systemet nå, men på sikt vil alle systemer i politiet bli modernisert. Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB i fjor høst.

Leste du? Eldgamle datasystemer i politiet

Kommentarer (17)

Kommentarer (17)
Til toppen