Russisk kapital frir til Facebook

Vestlige investorer er ikke de eneste som ser gode muligheter til rask inntjening.

Russisk kapital frir til Facebook

Vestlige investorer er ikke de eneste som ser gode muligheter til rask inntjening.

Wall Street Journal melder at en russisk investorgruppe, Digital Sky Technologies (DST), har tilbudt seg å kjøpe Facebook-aksjer for 200 millioner dollar, etter en formel som anslår at Facebook er verdt rundt 10 milliarder dollar. Et alternativ tilbud fra DST er å kjøpe Facebook-aksjer for mellom 100 og 150 millioner dollar, etter en formel som verdisetter Facebook til 6,5 milliarder dollar.

Tilbudene er avhengige av at Facebook-ansatte er villige til å selge.

DST drives av Yuri Milner. De har hittil hovedsakelig investert i internettjenester i den russisk-talende delen av verden, og sier selv at deres selskaper omfatter over 70 prosent av alle russisk-språklige sidevisninger. Geografisk omfatter virksomheten alle land i Samveldet av uavhengige stater, med størst tilstedeværelse i Russland, Ukraina, Kasakhstan, Georgia og Armenia. DSTs største tjeneste er @mail.ru.

Det er ikke kjent hvordan Facebook forholder seg til tilbudet. Selskapet skal ha mottatt tilbud fra flere investorgrupper, og skal være i samtaler med flere av dem, samtidig som Facebook-sjef Mark Zuckerberg sier de egentlig ikke har behov for mer kapital. Han ser for seg en omsetning på 500 millioner dollar i 2009, 70 prosent mer enn i 2008. Med vedvarende høy vekstrate vil Facebook ha en positiv kontantstrøm i 2010.

Det er halvannet år siden forrige kapitalinnsprøyting i Facebook: I oktober 2007 kjøpte Microsoft 1,6 prosent av aksjene i Facebook for 240 millioner dollar. Det ga Facebook en verdi på 15 milliarder dollar.

    Les også:

Til toppen