Så mye sparer sykehusene når de sender 150 ansatte ut døra

HPE vant kontrakten om Helse Sør-Østs modernisering av helseforetakets IKT-systemer.

HPE skal modernisere sykehusene i Helse Sør-Øst for fem milliarder kroner. Ifølge Finansavisen er det 2,5 milliard mindre enn forslaget de ansatte skisserte opp.
HPE skal modernisere sykehusene i Helse Sør-Øst for fem milliarder kroner. Ifølge Finansavisen er det 2,5 milliard mindre enn forslaget de ansatte skisserte opp. (Bilde: Scanpix)

HPE vant kontrakten om Helse Sør-Østs modernisering av helseforetakets IKT-systemer.

I september bestemte ledelsen i Helse Sør-Øst seg for å tjenesteutsette deler av sin IT-virksomhet. Beslutningen er et ledd i å effektivisere og modernisere IKT-infrastrukturen i helseregionen. 

Avtalen går til HPE og er verdt minst fem milliarder kroner. Det skriver HPE i en pressemelding.

Sparer 2,5 milliard. 150 må gå

Ifølge Finansavisen sparer dermed Sykehuspartner 2,5 milliarder kroner på å sende rundt 150 ansatte ut døra. 

– Vi måtte modernisere og standardisere den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Vi vurderte å gjøre det selv eller i samarbeid med en partner. Skulle vi gjort det selv ville ikke moderniseringen vært ferdig før i 2025. Derfor valgte vi markedet, sier administrerende direktør Mari Ann Hornnes i Sykehuspartner til Finansavisen.

Mens ledelsen i Helse Sør Øst har forhandlet med de store amerikanske aktørene om hvem som skal få delta på festen, har de ansatte i Sykehuspartner jobbet med en alternativ løsning til modernisering.

Kunne fulgt egen plan

Mari Ann Hornnes er administrerende direktør i Sykehuspartner.
Mari Ann Hornnes er administrerende direktør i Sykehuspartner. Foto: Cicilie Hennig-Till

Ifølge de ansatte ville de kommet i mål med moderniseringen innen 2020, og Helse Sør-Øst ville kommet lang bedre ut av det økonomisk om de hadde valgt å høre på Sykehuspartners ansatte. 

– De ansatte har brukt sommermånedene og sin egen ferie til å utarbeide gode moderniseringsløsninger som ville blitt langt billigere enn løsningene HPE er i stand til å levere.

– Helse Sør-Øst har også anerkjent at løsningene til de ansatte har vært gode, men de har blitt forkastet fordi det mangler et fullstendig kostnadsbilde, sier ansattrepresentant Nanette Loennechen i Sykehuspartner til digi.no.

Ønsket ikke å utrede alternativ plan

Ifølge henne ville Sykehuspartner og Helse Sør Øst kommet lang bedre ut av det økonomisk om de hadde valgt å høre på de ansatte. 

– Dessverre ville man ikke ta seg tid til å utrede forslagene til de ansatte, og Helse Sør-Øst valgte heller å outsource.

Loennechen mener at Sykehuspartner ville hatt langt bedre kontroll på de sensitive helsedataene som HPE nå skal administrere og drifte.

– Om Sykehuspartner selv kunne tatt kontrollen på moderniseringen kunne man outsourcet deler av driften etterhvert. Vi er ikke imot tjenesteutsettingen, bare omfanget av det i denne avtalen, konkluderer hun.

Dette er planen fremover

I løpet av avtalens første seks måneder vil man jobbe med kompetanseoverføring og overdragelse av dagens plattform. Ifølge Finansavisen vil man deretter gradvis gå over til en ny IT-plattform i regi av HPE, Accenture, HP, Basefarm, Infocare, Imatis og Microsoft. 

– Måten man standariserer her ikke bare et byks for Helse-Norge, men kan også gi et løft for hele Norge. Resten av offentlig sektor bør lære av hva Sykehuspartner gjør, sier norgessjef Hans-Henrik Merckoll i HPE til Finansavisen.

Med IKT-infrastruktur menes områder som PC-er, telefoni, nettverk og datasentre. Avtalen vil ikke omfatte sykehusnære løsninger som pasientjournal- og radiologisystemer.

Det er en absolutt forutsetning i avtalen at alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift er ivaretatt.

Alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata.

Helsetopp mener de ansatte er fornøyd. Men...

Ifølge Hornes blir de 150 ansatte som må pakke sakene sine og flytte over i nye lokaler hos HPE godt ivaretatt. 

Til Finansavisen sier den administrerende direktøren at de 150 ansatte i Sykehuspartner som rammes av outsourcingen er godt fornøyd med avtalen som helseforetaket har fått på plass med HPE.

Det er derimot ikke ansattrepresentant Nanette Loennechen i Sykehuspartner enig med henne i. Rundt 60 av hennes NITO-medlemmer blir rammet som en direkte konsekvens av tjenesteutsettingen.

Ansattrepresentnant Nanette Loennechen i Sykehuspartner sier at de ansatte ikke har følt seg hørt.
Ansattrepresentnant Nanette Loennechen i Sykehuspartner sier at de ansatte ikke har følt seg hørt. Foto: Privat

– Veldig få av medlemmene mine som rammes synes at dette er en god løsning.De få som støtter denne outsourcingen er ledere, men heller ikke der er det full oppslutning. De ansatte har heller ingen forutsetning for å se om avtalen er god eller dårlig.

– Feilsitert i Finansavisen

– De har nemlig ikke fått noe innsyn i helheten. Mine medlemmer har etterspurt mer involvering. De som har blitt involvert i prosessen har ikke fått mulighet til å vurdere helhet og sammenheng, kun stykkevis og delt, sammenfatter hun.

Administrerende direktør Mari Ann Hornnes i Sykehuspartner innrømmer at ikke alle hennes ansatte har vært fornøyd med prosessen. 

– Vi ble dessverre feilsitert i Finansavisen på dette punktet. Vi uttalte at det for å sikre at overgangen skal bli så god som mulig er det stilt en rekke HR-krav fra Sykehuspartner side for å ivareta medarbeiderne og  «for å sikre sikker og stabil drift videre». Vi opplever at vi har hatt en ryddig og god prosess med de ansatte, sier Hornes til digi.no.

Kommentarer (48)

Kommentarer (48)
Til toppen