Særnorsk eiendomsskatt dreper datasenterdrømmen

Med «Verk og bruk»-regelen må norske nettskyer betale eiendomsskatt på linje med produksjonsindustri.

Særnorsk eiendomsskatt dreper datasenterdrømmen
Bilde: Åke E:son Lindman

Håpet var stort for en del år siden da de store internasjonale IT-selskapene begynte å se seg om etter steder å legge gigantiske datasentre i Europa. Mange i Norge mente at her hadde gamlelandet mye å tilby. Billig grønn fornybar strøm i kombinasjon med tilgang på kaldt kjølevann i et politisk stabilt land med høyt utdannet arbeidskraft. Distriktsvennlig var det også. Dette kunne jo ikke bli en bedre match. Dessverre gikk det ikke slik. Facebook slo seg ned i Sverige, Google i Finland og Apple i Danmark.

Første runde gikk i hvert fall ikke i norsk favør. Det ble ikke noe gigantsenter på oss. Men det kommer til å gå flere tog. Kanskje argumentasjonen og insentivene kan pusses opp slik at noe havner her i landet.

I mellomtiden er det etablert noen mindre, slik som Digiplex' anlegg i Fet kommune. De har bygget et datasenter på 12 000 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Det har de leiet ut på en 20-års kontrakt med Every, som er i ferd med å fylle opp anlegget med rundt 30 000 fysiske servere.

– Dette er det største av tre datasentre vi har i osloregionen. De er fullt utstyrt med all infrastruktur som trengs i form av kjøling, strøm, og ikke minst redundans og svært høy fysisk sikkerhet. Dette er ikke et anlegg som kan måle seg mot de gigantiske amerikanske etableringene, men det er en start på norske dataskyer, sier direktør for forretningsutvikling i Digiplex, Anders Korshavn, til digi.no.

Vi skattes tungt

Som all annen næringsvirksomhet må Digiplex betale eiendomsskatt i kommunene de etablerer seg. Det har de vært forberedt på. Det de ikke var beredt på var å bli beskattet etter den såkalte «verk og bruk»-regelen. Det betyr at det ikke bare skal skattes for selve eiendommen, men for alt produksjonsmaskineriet også. Her skal altså 30 000 servere og all den andre utrustningen bli en del av skatteobjektet.

Ikke ulik skipsfarten

For de som driver datasenteret kan en slik beskatning blir en stor utfordring. Datasentre har visse likheter med skipsfarten fordi den geografiske plasseringen ikke er avgjørende.

Skattetruet: Forretningsutvikler i Digiplex, Anders Korshavn, har ingen ting imot å betale eiendomsskatt. Men når kommunene trekker frem «verk og bruk»-regelen, øker skattesatsen så mye at det kan bli ulønnsomt å legge datasentre til Norge. Da blir det hverken arbeidsplasser eller eiendomsskatt.
 

– Hvis anlegget i Fet kommune skattlegges med vanlig eiendomsskatt, snakker vi om 3-400 tusen kroner årlig. Men hvis kommunen legger verk og bruk til grunn, blir satsen rundt en million kroner årlig om skattesatsen er på 2 promille. Problemet er at vi aldri kan være sikre på hva kommunene gjør. Legger de på til høyeste sats, det vil si 7 promille, snakker vi om 3,5 millioner kroner. Når Fet kommune nå vil ha opplysninger om hvor mye som er investert i datateknisk utrustning inne i datahallene, et beløp som vanligvis er mellom tre og fem ganger så mye som våre egne investeringer, blir det store verdier. Da risikerer man å måtte betale mellom tre og fem millioner kroner på laveste sats og 10 og 15 millioner på høyeste sats, sier Korshavn.

Gigantbeløp for gigantene

Digiplex er bittesmå i forhold til Facebook og Google. De kunne risikere å betale 100 millioner kroner i årlig skatt, eller mer.

– Jeg tror ikke de kommer til Norge om vil skal la verk og bruk være regelen for eiendomsbeskatning av datasentre. Hadde Facebook havnet i en kommune som skrudde opp satsen til 7 promille, ville de måttet ut med over 300 millioner kroner årlig. Eiendomsskatt er noe alle land har, men verk og bruk er norsk. Når skattesatsen i tillegg kan variere fra år til år, vil ikke Norge fremstå som et godt sted å etablere seg. Det ville kreve sikre forutsigbare rammebetingelser, sier han.

Digiplex vurderer å bygge nok et bygg på Fet, men ikke før dette får en avklaring. Selskapet har datasentre i Sverige også, men der er der blir ikke alt innholdet i bygningen eiendomsbeskattet.

– Slik tror jeg de store aktørene kommer til å tenke også. Norge kan nok glemme å få lokket dem til landet med en slik variant av eiendomsskatten. Vi må vurdere å bygge i Sverige om vi må forholde oss til en høy, men også uforutsigbar eiendomsskatt i Norge, sier Korshavn.

Trenger skatt

– Vi har varslet at vi vil benytte verk og bruk-reglene når vi beskatter anlegget til Digiplex og har satt i gang en verdivurdering av anlegget. Vi skal begrunne dette skikkelig og jobber nå med å formulere en skriftlig forklaring for dette synet, men dette har med rettferdighet å gjøre. Alle som har strøm og telenett i bakken, slik som Hafslund, Telenor og Get, blir beskattet på samme måte. Vi må ha et konsistent regelverk og kan ikke la være å beskatte en spesiell næring. I den grad reglene for beskatning har vært uklare, så har vi fulgt rettspraksis på området, sier kontroller og konsulent for eiendomsskatt i Fet kommune, Anita Paulsen, til digi.no.

Viktig inntektskilde

– Skatt er viktig for å få kommunen til å gå rundt, men jeg er tilhenger av å gjøre gode, realistiske vurderinger. Problemstillingen rundt verk og virke har ikke vært noe stort diskusjonstema til nå, men siste ord i denne saken er neppe sagt, sier ordfører i Fet kommune, John Harry Skoglund (A).

Skoglund fremholder at det er bred politisk enighet om at Fet skal holde seg til den laveste satsen på 2 promille. De har ingen intensjoner om å øke den, samtidig som han peker på en del mørke skyer på kommunens himmel.

Jobber med saken

Vi har spurt Finansdepartementet hva de tenker om bruken av verk og bruk-reglen. Regjeringen har ønsket å fjerne eiendomsskatten på det de kaller verk og bruk og har sendt ut forslaget på høring, er svaret. Hva som skal skje etter at høringen er behandler gjenstår å se.