Airbnb og React Native

Satset tungt på React Native. Nå kaster selskapet med 3.100 ansatte alt på dør: – Det møter ikke kravene våre


Administrerende direktør Brian Chesky i selskapet Airbnb. Det amerikanske IT-selskapet har i dag 3 100 ansatte og omsetter for 2,3 milliarder dollar, ifølge Wikipedia.
Administrerende direktør Brian Chesky i selskapet Airbnb. Det amerikanske IT-selskapet har i dag 3 100 ansatte og omsetter for 2,3 milliarder dollar, ifølge Wikipedia. (Eric Risberg)


Airbnb og Udacity dropper det plattformuavhengige rammeverket React native etter at de to IT-selskapene har erfart en lang rekke tekniske og organisatoriske problemer etter at de tok det i bruk for to år siden. Det skriver ADT Mag.

Airbnb velger å droppe React native grunnet rammeverkets umodenhet. I tillegg mener selskapet det har vært svært ressurskrevende å vedlikeholde en kopi (fork) av koden.

Vanskelig kodeomskriving

Selskapet peker også på at Javascript-verktøyene er utilfredsstillende, at kodeomskriving er problematisk og at en rekke uforklarlige feilmeldinger får utviklerne til å klø seg i hodet. 

– I 2016 valgte vi å satse på React native, men nå ser vi at det ikke klarer å møte kravene våre, skriver selskapet i en serie av artikler på Medium.

Selv om Airbnb ikke har møtt målene sine internt, har allikevel mange av utviklerne deres hatt gode erfaringer med rammeverket. 

Rammeverkets kanskje aller største fordel er at koden fungerer på web, Android og iOS.

60 prosent ville brukt det igjen

I en intern undersøkelse svarer 60 prosent av Airbnb-utviklerne at de synes at rammeverket er fantastisk, og at de ville valgt å bruke plattformen igjen om de hadde fått muligheten til det på et annet prosjekt. 

I løpet av to årsperioden har det amerikanske selskapet produsert 80 000 linjer med React-kode. 

– Mange av utfordringene vi møtte skyldes at vi valgte å følge en hybridmodell. Å få React native til å fungere sømløst er mulig, men svært utfordrende, konkluderer selskapet i bloggposten

Høye vedlikeholdskostnader

Nettundervisningsselskapet Udacity sier de velger å droppe rammeverket på grunn av Android-ledelsens motvilje til å gi bibliotekene aksept.

I tillegg utrykker også de frustrasjon mot React natives langsiktige vedlikeholdskostnader.

Mens de amerikanske gigantene dropper React native, får rammeverket et oppsving i Norge.

Norske Entur satser på React

Hos reiseappen Entur er det React native som gjelder for programvaren som ligger nærmest brukerne

Teknologidirektør Endre Sundsdal i Entur. Foto: Teknologidirektør i Entur, Endre Sundsdal

– Vi hadde folk med erfaring med React og native-utvikling, men ingen hadde jobbet med React native, forklarte teknologidirektør Endre Sundsdal i Entur da vi snakket med dem tidlig i juni. 

Sammen med rundt 80 konsulenter og 40 Entur-ansatte er han i gang med å realisere en av Norges mest ambisiøse IT-satsinger: 

Omfattende prosjekt

Samle alle kollektivdata for Norge, modernisere jernbanens billettsystemer og lage Entur-appen.

– Det er en omfattende app vi lager. Men forskjellen på denne og tidligere svære prosjekter er at denne er basert på brukerbehov – ikke på ledelse som ønsker å stappe mest mulig funksjonalitet i samme system.

– Da er det også større sjanse for å lykkes, sa lagleder for digitale kanaler Kim Hafr i Entur til digi.no da.

Selskapet bruker Java, Scala og svært populære Kotlin når de utvikler programvaren som ligger nærmest databasene. 

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen