JUSS OG SAMFUNN

Skal vurdere elektronisk stemmegivning ved valg i Norge

Det finnes en rekke muligheter for å innføre elektronisk stemmegiving i Norge. Risikoen er primært knyttet til sikkerhet, konkluderer en fersk rapport bestilt av Kommunal- og distriktsdepartementet.

En frivillig setter opp stemmemaskiner på en barneskole i Newark i USA under presidentvalget i USA i 2012. I Norge praktiseres kun papirbaserte systemer i dag.
En frivillig setter opp stemmemaskiner på en barneskole i Newark i USA under presidentvalget i USA i 2012. I Norge praktiseres kun papirbaserte systemer i dag. Bilde: MATT SULLIVAN
Heidi SævoldHeidi SævoldJournalist
5. mai 2023 - 16:00

Flere land har de seneste årene innført ulike former for elektronisk stemmegiving ved valg til folkevalgte organer. Norske myndigheter ønsker også å vurdere dette, blant annet for bedre å kunne inkludere grupper med særskilte behov.

Oslo Economics og Norsk Regnesentral har derfor, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, gjennomført og offentliggjort en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning.

Kunnskapsinnhentingen omfatter ulike løsninger for elektronisk stemming som kan benyttes enten i valglokaler eller til å stemme over internett ved valg til folkevalgte forsamlinger.

Rapporten vil være et viktig grunnlag når departementet skal vurdere om det er former for elektronisk stemmegivning som på sikt kan være aktuelle i Norge ved valg til kommunestyrer, fylkesting og Stortinget, skriver departementet i en nyhetsmelding fredag.

Kan ikke garantere for sikkerheten

Det finnes en rekke muligheter for å innføre elektronisk stemmegiving, noe erfaringer fra andre land viser, oppsummerer rapporten.

Vis mer

Risikoen er primært knyttet til sikkerhet, mens de mulige gevinstene ligger i bedre inkludering av grupper med særskilte behov og velgere som ikke er i Norge i perioden valg gjennomføres.

Rapporten understreker at det også i fremtiden trolig ikke vil være mulig å gi noen full garanti for sikkerheten ved bruk av elektroniske og internettbaserte systemer.

At det ikke er mulig å garantere for sikkerhet i elektroniske løsninger, fører med seg en risiko for tap av tillit. Valglovutvalget påpeker at dersom sikkerheten rundt valggjennomføringen svekkes, vil det kunne få svært alvorlige konsekvenser både for valget som en sentral demokratisk ordning, for tilliten til valggjennomføringen og for valgresultatet.

En mulighet for å sikre en bedre tilgjengelighet for flere, og samtidig begrense risiko for tap av tillit, er å åpne for elektronisk stemmegivning kun for utvalgte velgergrupper, heter det i rapporten.

Retten til databeskyttelse er nedfelt i EU-lovgivningen når selskapene tilbyr annonsefrie abonnementer. Dette skal de ikke betale for, uttaler EUs personvernråd.
Les også

EU: : Facebook-brukere bør ikke tvinges til å betale for sikkerhet

Forsøk kan fremmes neste år

Kunnskapsinnhentingen er en del av departementets oppfølging av utredningen fra valglovutvalget, som konkluderte med at teknologien på nåværende tidspunkt ikke er sikker nok til innføring av elektronisk stemming ved stortingsvalg og lokalvalg i Norge. På bakgrunn av dette har regjeringen ikke foreslått å innføre elektronisk stemming i forslag til ny valglov.

Generelt er det svært god tilgjengelighet ved valg i Norge, men departementet ser at det er noen velgergrupper som har større utfordringer med å stemme enn andre. Det er viktig å bygge kunnskap om teknologisk utvikling og å ha oversikt over hvilke muligheter elektronisk stemming kan åpne for, for å kunne legge til rette for et langsiktig arbeid.

Departementet skal nå gå gjennom rapporten. Etter høstens valg vil departementet invitere til et åpent fag- og innspillsmøte, der rapporten vil bli presentert og diskutert. På dette møtet vil brukergrupper, kommuner, sikkerhetsmyndigheter og andre interesserte kunne gi sine synspunkter.

Departementet vil vurdere om det er former for elektronisk stemmegivning som på sikt kan være aktuelle i Norge, og om det bør gjennomføres forsøk med elektronisk stemmegivning enten i valglokalet eller over internett. De tar sikte på at en slik sak kan fremmes i løpet av 2024.

På en verdensmesse for mobilteknologi i Barcelona forrige uka ble det siste innen utstyr, programvare og KI-teknologi vist fram.
Les også

Frykter KI før valgår

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.