JUSS OG SAMFUNN

– Slipp til basestasjonene

Her er IKT-bransjens 5 digitale råd før kommunevalget.

IKT-Norge oppfordrer lokalpolitikerne til å unngå fordyrende krav til mobilmaster og ikke gi etter for "ubegrunnet frykt for stråling" eller estetiske krav. De bør heller jobbe systematisk for å fjerne momenter som hindrer full mobildekning i kommunen sin.
IKT-Norge oppfordrer lokalpolitikerne til å unngå fordyrende krav til mobilmaster og ikke gi etter for "ubegrunnet frykt for stråling" eller estetiske krav. De bør heller jobbe systematisk for å fjerne momenter som hindrer full mobildekning i kommunen sin. Bilde: PantherMedia/Vladimir Vydrin
13. aug. 2015 - 13:51

Lokalpolitikerne må ikke gi etter for ubegrunnet strålingsfrykt og heller sørge for at mobiloperatørene får satt opp de basestasjonene de trenger for å bygge fungerende digital infrastruktur - som alle vil tjene på.

Det er ett av rådene som interesseorganisasjonen IKT-Norge kommer med foran høstens valg om hvordan norske kommuner kan få bedre økonomi og bedre tjenester.

Les også: Regjeringen truer med å stoppe IT-millioner til kommunene

Lokale grep

– Kommuner kan bli gode på IKT og digitale løsninger. Kommunepolitikere kan gjøre mye for å få kommunen sin til å lykkes med det. De kan gi innbyggere og næringsliv gode digitale tjenester som gjør hverdagen enklere for brukerne - og samtidig reduserer sine offentlige utgifter, sier viseadministrerende direktør Heidi Austlid hos IKT-Norge.

De siste årene har det gjentatte rådet fra bransjen vært at de digitale politiske grepene bør gjøres sentralt fra statlig hold. Nå heter det seg at også folkevalgte på lokalplanet kan ta noen grep for å bidra til digitaliseringen.

IKT-Norge har forfattet fem råd til kommunepolitikerne, råd som skal gjøre kommunen attraktiv for investeringer, mennesker og ideer som vil skape nye produkter og tjenester basert på IKT.

Les også: - Politikerne skjønner ikke bæret av teknologi

Her er bransjens heteste tips:

- Ansvaret for offentlige innbyggertjenester er altfor fragmentert. Ingen har myndighet over noen, sier Heidi Austlid i IKT-Norge etter at Altinn nok en gang fikk problemer.
Heidi Austlid hos IKT-Norge mener at lokale folkevalgte bør stille krav til at fastleger som ønsker avtale med kommunen må tilby sine pasienter digitale løsninger.
1. Bidra til førsteklasses digital infrastruktur

En solid digital infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet er nødvendig for verdiskapning, fornying av offentlig sektor og tilgang til nye samfunnskritiske tjenester.

Hvor raskt og tett ny høykapasitetsinfrastruktur blir bygd ut avhenger av kostnader.

Kommunepolitikerne kan redusere kostnadene ved:

 • Unngå fordyrende løsninger for graving – bruk den kommunale handlefriheten til å velge beste standard blant annet for gravedybde
 • Unngå fordyrende krav til mobilmaster – ikke gi etter for ubegrunnet frykt for stråling eller estetikk
 • Systematisk arbeid for å fjerne hindre for å kunne bygge ut full dekning i kommunen

Les også:

2. Gi innbyggere og næringsliv heldigitaliserte tjenester

Ved å gi innbyggere og næringsliv selvbetjeningsløsninger vil både tilgjengelighet og brukervennlighet økes, samtidig som kommunen kan automatisere tjenester som kan frigjøre ansatte til å utføre annet viktig arbeid.

I løpet av de neste fire år bør all kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne innen barnehage- skole-, helse - og omsorgstjenester være heldigitalisert.

I tillegg bør kommunepolitikerne:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Da euroen kom til Trondheim
Da euroen kom til Trondheim
 • Stille krav om brukervennlighet og reduserte administrative kostnader ved gjennomføring av digitale investeringsprosjekter
 • Søke etter nye smarte løsninger, eksempelvis pushtjenester som automatisk tilbyr innbyggerne tjenester som passer til den livsfasen de er i
 • Stille krav til at fastleger som ønsker avtale med kommunen må tilby sine pasienter digitale løsninger

Les gjerne:  Slik skal sensorer og big data ta over styring av byene

 

3. Bidra til at næringslivet får utvikle seg og legg særlig til rette for omstillinger og oppstartsbedrifter

IKT-bedrifter har jevnt over høyere verdiskapning enn gjennomsnittsbedriftene og kan gi mye tilbake til lokalsamfunnene.

Kommunepolitikerne kan bidra til utvikling av tech-næringslivet ved å:

 • Sørge for at tilstrekkelig med tomter reguleres raskt og smidig til næringsformål
 • Stille opp for og samarbeide med tech-næringslivet i kommunen
 • Sikre et velferds- og kulturtilbud i kommunen som virker attraktivt for kompetent arbeidskraft
 • Sørge for at kommunens regelverk for anskaffelser fremmer innovasjon og  næringsutvikling

Les også: «I Sverige står IKT for 42 prosent av produktivitetsveksten»

4. Gi innbyggerne digital kompetanse

Alle trenger digital kompetanse for å fungere i fremtidens samfunn. Teknologi gjør kunnskap mer tilgjengelig, og den endrer, utfordrer og forbedrer måtene man lærer på.

Digitale læremidler er mer motiverende og gjør det mulig å tilpasse opplæring til hver enkelt elev slik at alle elever lykkes i større grad med sitt faglige pensum.

Dessverre er mange lærere digitalt utrygge noe som gjør at digitale læremidler i liten grad brukes.

Kommunepolitikerne bør:

 • Sikre at skolene i kommunen tar i bruk det beste av digitale læremidler
 • Innføre koding som valgfag i ungdomsskolene
 • Gi lærere og skoleledere permisjon til etterutdanning i digital kompetanse
 • Øke den digitale kompetansen hos eldre og innvandrere i kommunen blant annet  gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner

Bør leses:  Her får utviklere pris av staten for interaktivt øl-kart

5. Lag en kommunal strategi for digitalisering

Kommunene kan drive mer effektivt ved å automatisere tjenester til innbyggere og næringsliv, samtidig som det vil gi bedre service.

Ved at bedrifter og innbyggere kan betjene seg selv, vil kommuneøkonomien bli romsligere og ressurser frigis til å utføre andre velferdsoppgaver.

Med stram kommuneøkonomi vil digitalt samarbeid på tvers av eksisterende og nye kommunegrenser åpne nye muligheter. Derfor bør kommunene digitalisere både systemer og tjenester. Mulighetene er mange.

IKT-Norge utfordrer kommunepolitikerne til å:

 • Sette punktene over inn i en lokal strategi som passer for din kommune.
 • Sørge for at kommunen så langt det er mulig kobler seg opp mot nasjonale digitale plattformer og bruker åpne løsninger som kan samhandle og utveksle data.

Les også:  IKT-bedriftene er Norges gullnæring

Politikerne blir målt

– Hvor realistisk er det å tro at kommunale listekandidater vil prøve å gjøre seg populære på slike saker i valgkampen?

– Dette er noe av det viktigste de kan gjøre for å ivareta barnas fremtid. Å sørge for at kommunene er oppe og står med infrastruktur og digitale tjenester, og at innbyggerne har kompetanse til å benytte dem. Og det er en viktig vekstfaktor å legge til rette for etablering av en viss andel teknologisk næringsliv, svarer IKT Norges sjeføkonom Roger Schjerva.

I utgangspunktet er listen ment som en huskelapp for politikerne.

– Men vi kommer også til å følge med og måle dem på hvordan de presterer i forhold til disse tiltakene, sier Schjerva til digi.no

Så du denne? IBM og Statens vegvesen krever erstatning av hverandre

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.