Stopp for Playstation-salg i hele Europa

Alt salg av Playstation-konsollen PSone ble stoppet i hele Europa, etter at tester viste for høyt innhold av kadmium i kabler som følger med konsollen. Dermed ryker julehandelen, også i Norge.

Nederlandske toll- og miljømyndigheter har sørget for å stoppe alt salg av PS One-konsollen, etter at det ble funnet for høye verdier av kadmium i kablene til konsollen. PS One har vært borte fra butikkene i fem-seks uker, og distributøren Egmont Entertainment sier dette vil påvirke julesalget i negativ retning.

Myndighetene har, ifølge en pressemelding fra Sony, sagt at kadmium-innholdet ikke medfører helserisiko, men at de tenker på langsiktige miljøproblemer i forbindelse med avhending av kablene.

Ifølge den nederlandske nyhetstjenesten ANP, skal det dreie seg om 1,3 millioner konsoller som har blitt liggende på lager, i påvente av nye kabler. Kablene skal ha inneholdt mer enn 20 ganger så mye kadmium som det som er tillatt under nederladsk lov, ifølge ANP, via Reuters og ZD Net.

Sony Computer Entertainment Europe skal selv ha tatt avgjørelsen om å holde tilbake de PSone-konsollene som lå på lager rundt om i Europa, for å sikre seg at det ikke var noe alvorlig, samt å få avdekket alle aspekter rundt denne saken.

- Det var ikke pålagt av myndighetene i Nederland å gjøre dette, og man ble heller aldri bedt om å ta noe inn igjen fra handelen da det ikke utgjorde noen som helst form for helsefare, sier markedssjef Espen Tollefsen.

- Vi har ikke tatt denne saken opp med Forurensningstilsynet i Norge, da Norge gjennom EØS forplikter seg på lik linje med EU-land til å følge den politikk som ligger til rette ved miljøhensyn av denne typen.

- Vi stiller klare krav til underleverandørene på slike ting. Det er spesielt strenge krav i Nederland og EU når det gjelder kadmium-innhold i plastikk og gummi. Men det som er vesentlig er at det er totalt ufarlig, det er ingen helserisiko forbundet med dette i det hele tatt. Det eneste er om man kaster store mengder av de nevnte kabler rett i naturen, så er det ikke bra.

- Du kan nok spise tre-fire kabler uten at det gjør deg noenting - det er som med batterier, de skal jo heller ikke kastes rett i naturen.

Mens Sony ikke er helt fornøyd med måten testen er gjennomført på og de konklusjonene den har medført, har de allerede begynt å få inn nye kabler som møter alle de krav som finnes til innhold av diverse stoffer i EU. Tollefsen regner med at PS One vil være i handelen igjen iløpet av en ukes tid.

- Det er klart det betyr litt for oss i forhold til julesalget. PSone har ikke blitt stoppet andre steder i verden enn i Europa. Men Europa har jo strengere krav til slike ting enn for eksempel USA og Japan, sier Tollefsen.

Salgsstoppen gjelder ikke Playstation2, noe selskapet nok priser seg lykkelige over, tidspunktet tatt i betraktning.

Til toppen